حلیم یارقین نینگ «حاجی تریشر» دیگن طنزی توپلمی باسمه دن چیقدی
در بارۀ ما
website counter
تصاویر پانزدهمین سالروز وفات شادروان بیانی
رمضان مبارک
صفحۀ یوتوب ما
صفحۀ فیس بوک ما

اوزبیک تیلی سوزلیگی، نورالله آلتای

بنیاد اجتماعی و فرهنگی بیانی یوتوب

بنیاد بیانی در فیس بوک

استاد ملا تاج محمد سرپلی در یوتوب

استاد ملا تاج محمد سرپلی در فیس بوک

قرآن شریف، اوزبیکی ترجمه بیلن

قرآن شریف، مکمل

قرآن الکریم با ترجمه به چند زبان

اوزبیک تیلیده دینی موعظه‌لر

محبوب القلوب، تربیتی و تفریحی

تصّوف و انسان، شرعی جوزجانی

استاد قاری محمد عظیم عظیمی

انجمن فرهنگی نوایی، ناروی

لغت نامۀ بزرگ دهخدا

تیل و ادبیات، ایشانچ

اوزبیک تیلی، ذکر الله ایشانچ

کونگیل کوزگوسی، فرشته بیگم

موج نور، فرشته بیگم ضیایی

بابر ایزیدن، محمد حلیم یارقین

بابر ایزیدن، دکتور شفیقه یارقین

تورکستان اوغلان لری

اوزبیکی شعرلر، امان الله قویاش

اوزبیکچه شعرلر توپلمی

اوزبیگیم، داکتر فاریابی

یورتداش، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی

مونس، آیدین خیری

که پلک، عنایت الله فرهمند

دُر دانه لر، دکتور فیض الله ایماق

یاشلر، اجتماعی و فرهنگی

فاریاب زمین، دولتی فاریابی

توران، آلپ تیمور تورانی

اوزاق یــولــلار، ادبی و فرهنگی

افغانستان تورکلری فدراسیونی

جنوبی تورکستان، اجتماعی

اوزتورک دریچه‌سی

بابر فرهنگی و کلتوری انجمنی

آیدین افغانستان فرهنگی انجمنی

حیات پنجره سیدن، فضل احمد بورگیت

آلتین کَمَلـَک، عبدالله تاشقین

کوموش، کنشکا تورکستانی

سوز، محمد عالم کوهکن

بیلگی هفته‌لیگی

سوز گلشنی، هوشنگ پیگیر

آلتین یپراقلر، محمد کاظم امینی

چیچک لر محضری، ابوالخیرخیری

آق قَیین، نور الله آلتای

ییگیت، اجتماعی و فرهنگی

ایچک اوزر کولگو، اجتماعی

تیگیرمانچی، اسد الله آسیابان

ساغینچ، عارفه امینی

اوزبیک خلق مقال لری

قویاش بیراغی، جمشید ثبات

کونگول یاره‌سی، معصومی

قیزیل قلمپیر، تنقیدی فکرلر

گونش، فرهنگی و اجتماعی

ینگی لیک لر، حفیظ الله فیاض

عـزیـز فـاریـابـلی

فرهنگ ترکمنی راسخ ، آنلاین

نیسایا، شعر و ادب فاریاب

کورش، فرهنگ و اجتماع

آنه یورتیم، فرهنگی و ادبی

شعر و ادب تورکستان

باغبوستان، افغانستان ترکمنلری

 

پیوند های مهم

جـاری 1394 نـچـی یـیـلـده تـانـیـقلی طنزچی یازووچیمیز محمد حلیم یارقین نینگ «حاجی تریشر» آتلی یـنـه بـیـر یـنـگـی کـتـابـی چـاپدن چیقدی. «حاجی تریشر»، اوشبو یازووچی نینگ نشر اېتیلگن اۉزبېکچه طنزلری نینگ یېتینچی کتابی دیر.

بــونـدن ایـلـگـری حـلـیـم یـارقـیـن دن «وکـالـت دغـدغـه لری!»، «ینگی رئیس هم کېلدی!»، «بیز اعلانلر تخـتـه‌سـی مـیـز!»، «ده‌یـدی ایـتلر کمپاینی!»، «سۉکیش هم پول بۉلر اېکن!» و «بو اۉشه بیچاره‌گینه!» آتلی آلتی عنوان طنز کتابلری باسـمه‌دن چیقیب، طنز سېور تیلداشلریمیز مطالعه‌لریگه پیشکش قیلینگن اېدی.

مــنـه حـرمـتـلـی تـیـلداشلریمیزگه، سیرکار یازووچیمیز نینگ ینه بیر ینگی طنز اثری باسمه‌دن چیققنلیک خوش خبرینی، قووانچ بیلن اوشبو انترنت صحیفه‌سی ارقه‌لی سیزلرگه یېتکه‌زیشدن ممنون‌میز.

«حاجی تریشر» آتلی طنزلر تۉپلمی، تورلی اجتماعی، سیاسی، مدنی تورموش ترماقلری، واقعه‌لری و سیمالریگه عاید یازووچی نینگ 16 ته میده-کتّه چوچوک طنزیدن عبارت دیر. کتاب چیرایلی بیچیم، صحافت و مقواده، «الازهر انتشارات مؤسسه‌سی» ارقه‌لی، 1000 نسخه‌ده کابل‌ده نشر اېتیلگن. کتاب مقواسینی استعدادلی یاش دیزاینر نورالله افروز طرح و دیزاین قیلگن.

اۉتکیر قلملی اۉزبېک طنزچیسی حرمتلی محمد حلیم یارقین نینگ ینگی نشردن چیققن «حاجی تریشر» آتلی کتابی نینگ اۉقیشی، ایلگرگی کتابلری کبی حرمتلی اۉقووچیلر لبلریده کولگی چیچکلرینی اېکیب، آز بۉلسه-ده آنه تیلیمیزنی اۉرگه‌نیلیشی، یوکسه‌لیشی همده اۉزبېک بدیعی نثری نینگ اۉسیشی و باییشی گه مناسب اولوش قۉشه‌دی، دېب امید بیلدیره‌میز.

بیز «حاجی تریشر!» چیرایلی بۉلیب باسمه‌دن چیقیب، اۉز مخلصلری حضوریگه یېتیب بارگنینی حرمتلی محمد حلیم یارقین و برچه طنزسېور مخلصلریگه تبریکلب، کتاب نینگ اۉقیشینی اۉزبېک تیلینی سېویب یورگن برچه سېویملی تیلداشلریمیزگه توصیه اېته‌میز.

 

کتابنی قۉلگه کیریتماق اوچون آدرس:ـ

کابل، دهمزنگ، بیرینچی سرک، «مرکز بزرگ کتاب» مارکیتی، الازهر انتشارات مؤسسه‌سی

وقـتـی بـا خـیـر مـحـمد چــاووش ملاقـات میـکـنـیـد، انسانی حلیم و مـتـواضـع و در عین زمان بـا مـنـاعت و سربلند را در برابر خـود مـی‌بـیـنـیـد. مـنـاعـت نـفـس و غرور مشـروع انـسـانی او در عین فـروتـنـی، از اعـتـمـاد بـه نـفـس و روحـیـۀ بـلند اتکا به خــود و بــاور هــای مـلـی او سر چشمـه می‌گـیـرد. یکجا با این روحیه، پـیـگیری در کـار، عـشـق و عــلاقۀ پــایــان نـاپـذیـر به مـوسیـقـی مـلـی و باور به موفقیت درین ساحه او را از دیـگـران مـتـمـایز می‌سازد. آهـستـه و شمــرده حــرف مــیــزنــد، بــا قـاطـعـیت از فکر و نظر خود دفاع می‌کند، شـوخ طـبـع و بـذلـه‌گــو است، با تبسم و صمیمیت شما را استقبال میکند... ا

هـنـر هـمـانـند شعر و ادبیات تراویدۀ ذوق و استعداد زیبایی شناختی انسان و نماد احساس و انـدیشـه های ظریف و تلطیف شدۀ اوست. انـسان نـه تنـهـا بـا ایـجاد و ابـداع پـدیـده هـای هـنـری ذوق و سلیقۀ زیبایی شـنـاخـتـی خـود را اقـنــاع و رشد مـیـدهـد، بـلـكـه درد ها و نیاز های روانی و حسّی خـود را نیز از راه شنیدن یا دیدن آن تسكین می دهد و بر طرف مـیـكـند. از هـمـیـن رو، تـا انسان بوده و هست، هنر با او هـمـراه است و مانند همه نماد های گونه گون فرهنگ بشری یكجا با نسلهای آدمــی پـویـه تـاریـخ را در نـور دیــده، فـراز و فرود هـای تـحــول و دگـرگـونـــی هــا را پذیرا شده است. ا