عناوین نشر شده در بولوت
در بارۀ ما
website counter
تصاویر پانزدهمین سالروز وفات شادروان بیانی
رمضان مبارک
صفحۀ یوتوب ما
صفحۀ فیس بوک ما

اوزبیک تیلی سوزلیگی، نورالله آلتای

بنیاد اجتماعی و فرهنگی بیانی یوتوب

بنیاد بیانی در فیس بوک

استاد ملا تاج محمد سرپلی در یوتوب

استاد ملا تاج محمد سرپلی در فیس بوک

قرآن شریف، اوزبیکی ترجمه بیلن

قرآن شریف، مکمل

قرآن الکریم با ترجمه به چند زبان

اوزبیک تیلیده دینی موعظه‌لر

محبوب القلوب، تربیتی و تفریحی

تصّوف و انسان، شرعی جوزجانی

استاد قاری محمد عظیم عظیمی

انجمن فرهنگی نوایی، ناروی

لغت نامۀ بزرگ دهخدا

تیل و ادبیات، ایشانچ

اوزبیک تیلی، ذکر الله ایشانچ

کونگیل کوزگوسی، فرشته بیگم

موج نور، فرشته بیگم ضیایی

بابر ایزیدن، محمد حلیم یارقین

بابر ایزیدن، دکتور شفیقه یارقین

تورکستان اوغلان لری

اوزبیکی شعرلر، امان الله قویاش

اوزبیکچه شعرلر توپلمی

اوزبیگیم، داکتر فاریابی

یورتداش، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی

مونس، آیدین خیری

که پلک، عنایت الله فرهمند

دُر دانه لر، دکتور فیض الله ایماق

یاشلر، اجتماعی و فرهنگی

فاریاب زمین، دولتی فاریابی

توران، آلپ تیمور تورانی

اوزاق یــولــلار، ادبی و فرهنگی

افغانستان تورکلری فدراسیونی

جنوبی تورکستان، اجتماعی

اوزتورک دریچه‌سی

بابر فرهنگی و کلتوری انجمنی

آیدین افغانستان فرهنگی انجمنی

حیات پنجره سیدن، فضل احمد بورگیت

آلتین کَمَلـَک، عبدالله تاشقین

کوموش، کنشکا تورکستانی

سوز، محمد عالم کوهکن

بیلگی هفته‌لیگی

سوز گلشنی، هوشنگ پیگیر

آلتین یپراقلر، محمد کاظم امینی

چیچک لر محضری، ابوالخیرخیری

آق قَیین، نور الله آلتای

ییگیت، اجتماعی و فرهنگی

ایچک اوزر کولگو، اجتماعی

تیگیرمانچی، اسد الله آسیابان

ساغینچ، عارفه امینی

اوزبیک خلق مقال لری

قویاش بیراغی، جمشید ثبات

کونگول یاره‌سی، معصومی

قیزیل قلمپیر، تنقیدی فکرلر

گونش، فرهنگی و اجتماعی

ینگی لیک لر، حفیظ الله فیاض

عـزیـز فـاریـابـلی

فرهنگ ترکمنی راسخ ، آنلاین

نیسایا، شعر و ادب فاریاب

کورش، فرهنگ و اجتماع

آنه یورتیم، فرهنگی و ادبی

شعر و ادب تورکستان

باغبوستان، افغانستان ترکمنلری

آلقیش، تورکچه ادبی و کلتوری

نور قویاش، فرهنگی و اجتماعی

باقیش، همایون خیری

اوزبیگیم، زهره کارگر

تانگ ییلی، آی نور خیری

افعانستان تورک اوقوچیلریمیز

کــــوکـــلـــــم، ثــــنــا

اجتماعی و فرهنگی، فیض الله قرداش

ارمغان، دکتور منان تاشقین

خیال کوله‌گه‌سی، عالم لبیب

داستان لر، قادر مراد

بی بی سی اوزبیکی

جیحون، افغانستان ترکمنلری

افغانستان، دکتور همت فاریابی

تی ری تی افغانستان اوزبیکی

وطنداش نشریه‌سی

ممتاز فیلسوف لر حکمت لری

ضیا ایسته‌گن قلب لر اوچون

انجمن اجتماعی علی سینا

آق گل، سحر نور

آچون، زهرا ایشانچ

صبر درختی، سیوینچ

عروض، زهره کارگر

آلاله های پر پر، داکتر تورانی

تورک اوغلی، ادبی و فرهنگی

اورته آسیا، اجتماعی و مدنی

نشرات تورکان افغانستان

استاد خلیل الله خلیلی

استاد الحاج ایرگش اوچقون

نادر، شعر و ادب

میر حسین مهدوی

رهانه، سخیداد هاتف

الف لام میم، فاطمه روشن

شعر نو، داکتر سمیع حامد

کابل پرس، افغانستان پرس

محیط خیال، رسول راسخ

دوای قلب زخمی، داکتر یلقم

کانون فرهنگی ناصر خسرو بلخی

ابزار های ضروری برای سایت و وبلاگ

کانون فرهنگی میرزا اولوغ بیگ

آپلود تصویر ایمگور

کلیک‌ کنید و فارسی بنویسید

ستاره ها، محمد هارون صدری

الماس تلویزیونی، افغانستان

چادری، دریچۀ قدرت

آلتین فلم، اوزبیکلرنینگ افتخاری

محتشم یوز ییل سریالی

مجموعۀ گل، عبدالله کارگر

تلویزیون های افغانستان آنلاین

من شهر ساعات، بیلمیرم

گلزمین وفا، اشعار سید محمد دروگر

آیدین مالمو مدنی نهادی

باله لر، آیدین مالمو مدنی نهادی

ستار تورک تلویزیونی آنلاین

امیر علیشیر نوایی، مکمل اثرلری

قالب های وبلاگ وطن

قطغنی سایتی، رحیمی

اوز فکر انترنیت صحیفه‌سی

تارنمای پرتو نادری

کاریکاتورها، راهکار مدیریت

کتابخانۀ دیجیتالی افغانستان

بویوک تورکستان، حمید اوغلی

برگردان الفبای کریل به الفبای عربی

دروس نارویژی رایگان

مرکز معلومات سی وو

دروس اجتماعی نارویژی

تورکچه آتلر و تورک تاریخ تدقیقاتی

تمرینات آموزش زبان نارویژی

بازی های عامیانۀ اوزبیکان جوزجان

پیوند های مهم

افـغـانستانده تورک- اوزبیک خلقی نهایت ده ستم کـورگـن ایـل- اولــوس. بــو ایــل- اولـــوس قـنـچـه هـم اوزاق تــاریـــخــــی اوتـمـیـشـگه ایگـه بـولـیـب بابا- اجدادلری کتـتـه خـان و خاقانـلیـکـلر قـوریب، دواریـغ ســـوریـب کـیـــلـگـن بــولـسه‌لـــر هـــم، قـالــه‌ویـرسـه اولـر سونگـی بـیـر- ایکـّـی عصـر مـابـیـنـیـده اوشـبـو چـیـگـره‌لـــــرده قـیـینـاق و قیـیـنـچـیـلیـکـلر آستیده حیات کیچیریب، شو بــاعـث مـدنـی- تـاریـخی، تیل و ادبیاتلری ایـزیلیب- یینچیلیب کیلگن خـلـق. اوشـبـو خـلــق نـیـنـگ محکـومیت تاریخی هنوزگچه هم سونگی ایکّی عصر آره‌سـیـده کـورگـن نـقـصـانـلـرنـی بـرطرف قیلیشگه امکانیت تاپه‌آلمه‌گن... ا

نـویـسـنـده گــان، شــاعـران و هنرمنـدان منـسـوب بـه مـلـیـت هـائـیـکـــه در وطـن عـــزیــز مــا زنــده‌گـی دارنـــد، بـخـصـوص مـلـیت اوزبـیـک قـرن های متمادی بخاطر غنامندی فـرهـنگ مـان آثـار زیـادی ایـجـاد کرده اند و از آنها به میراث رسیده، نـسـل به نسل مورد استفـاده قـرار گرفته است. ایـن واضــح اسـت آنـهـا بــخـاطــر رشـد و انـکـشـاف هـنـر سهـم خـــود را ادا کــرده انــد. امـروز بـسیـاری از هـنـرمـندان مـا را مـی شنـاسـنـد، امــا دربـــاره زنـده‌گـی و فـعـالیت هـای آنهـا مـعـلــومــات نــدارنـد. شـفـیـع عـظـیـمـی یـکـی ازیــن چــهـــره های شناخته شده است... ا

فرهنگ و معارف بشری را که آیینـۀ تـمـام نـمـای هـســتی اجـتـمـاعـی گـفـتـه اند، مـحـصــول فـعـالـیـت هـای مادّی و معنوی انسان از بدو پیدایش تـا کـنـون می باشد. رشـد و رونـق آن نـه تنها بـاعث تـغـیـیــر و تکامل جوامــع بـشــری بـوده، بلکه صیقل گـر روح و روان افـراد جامعه نیز می باشد. هنــر مـوسیـقی کـه جُــزئــی از فـرهـنـگ بـشری مـی بـاشـد، هـمــواره بـــــا روح و عواطــف انـسـانی سـر و کـار داشـتـه، در نــوازش آن نـقـش بـس مـهـم دارد، هـنــر موسیقی یکی از مُبرم تریـن نـیـازمـنـدی هــای انـسـانــی بـوده و بــا سـرشـــت و ســرنـوشـت انـسـان پـیـونـد ناگسستنی دارد... ا

وقـتـی بـا خـیـر مـحـمد چــاووش ملاقـات میـکـنـیـد، انسانی حلیم و مـتـواضـع و در عین زمان بـا مـنـاعت و سربلند را در برابر خـود مـی‌بـیـنـیـد. مـنـاعـت نـفـس و غرور مشـروع انـسـانی او در عین فـروتـنـی، از اعـتـمـاد بـه نـفـس و روحـیـۀ بـلند اتکا به خــود و بــاور هــای مـلـی او سر چشمـه می‌گـیـرد. یکجا با این روحیه، پـیـگیری در کـار، عـشـق و عــلاقۀ پــایــان نـاپـذیـر به مـوسیـقـی مـلـی و باور به موفقیت درین ساحه او را از دیـگـران مـتـمـایز می‌سازد. آهـستـه و شمــرده حــرف مــیــزنــد، بــا قـاطـعـیت از فکر و نظر خود دفاع می‌کند، شـوخ طـبـع و بـذلـه‌گــو است، با تبسم و صمیمیت شما را استقبال میکند... ا

هـنـر هـمـانـند شعر و ادبیات تراویدۀ ذوق و استعداد زیبایی شناختی انسان و نماد احساس و انـدیشـه های ظریف و تلطیف شدۀ اوست. انـسان نـه تنـهـا بـا ایـجاد و ابـداع پـدیـده هـای هـنـری ذوق و سلیقۀ زیبایی شـنـاخـتـی خـود را اقـنــاع و رشد مـیـدهـد، بـلـكـه درد ها و نیاز های روانی و حسّی خـود را نیز از راه شنیدن یا دیدن آن تسكین می دهد و بر طرف مـیـكـند. از هـمـیـن رو، تـا انسان بوده و هست، هنر با او هـمـراه است و مانند همه نماد های گونه گون فرهنگ بشری یكجا با نسلهای آدمــی پـویـه تـاریـخ را در نـور دیــده، فـراز و فرود هـای تـحــول و دگـرگـونـــی هــا را پذیرا شده است. ا

سـیـد کـبـیـر کمـال رحـمـتلی استاد غفار کـمـال نـیـنگ اوغلی دیر. سید کبیر نینگ قـولاغــی بـالــه‌لـیـگـیـدن دوتـار نــوالری و کلاسـیـک آهـنـگ‌لـر بیلن تانیش. آته‌سی رحـمـتـلـی اسـتـاد غـفار کمال افغانستان نـیـنـگ مـشـهـور کـلاسیـک خواننده‌لریدن بیری بـولـگن. سـیـد کـبیر ایندی رحمتلی آتـه‌سی نیـنگ ایزینی ایزلب بارماقده دیر. اوزیـنـی ایتـیشیچه: «اوزبیک خلقی نینگ اصل مـوسیقی‌سی دوتار دیر و مین دوتار بـیـلـن ذوقـلـنـه‌مـن. کـلاسـیک موزیک‌لر و فـلـکـلـوریـک قـوشـیقلرنی هم اوقویه‌من. الـبـتـه بـرچـه‌سـیـنـی اوز رحـمـتلی آته‌م، استاد غفار کمال دن اورگه‌نگنمن». سـید کبیر اوزبیکستان‌لیک... ا

ضیاء خواجه منصوری افغانستان‌ده خلق‌لر دوست‌لـیـگـی اوچـون فعال خذمت قیلگن اوسـتـاذ صنعتکارلریدن دیر. او ۱۹۲۰ نچی میـلادی ییلده تاشکند شهریده توغیلدی. بـاشـلـنـغـیچ تعلیمنی توگه‌تیب، موسیقه کـورسـیـنی هم عین شو ییرده توگه‌تدی. بــو کـورسـده دوتـار و سـیـتــار چَلـیشنی اورگـَنـدی. مـیلادی ۱۹۲۹-۱۹۳۰ ییـلـلـرده فـاریـاب، مزارشریف، سونگره کابل‌ده عمر کـیـچـیـردی. صنـعـتـکار افـغـانـسـتــــان‌ده اسـتـقـامـت قـیـلـه‌یـاتگن اوزبیک، ترکمن، تـاجیک، پشتون و هزاره‌لرنینگ، اینیقسه، یـاش‌لـرنـیـنـگ ارداقـلـی صحـبـتــداشی و صـمـیـمـی دوسـتی ایدی. منصوری نینگ افغانستان اوزبیکلری تیلی و... ا

دانش اندوزی و فـراگـیــری فـنــون ادبی و هـنــری از ســجـایـــای بــرازنــدۀ کسانی مـحـسـوب میگردد که دارای ذوق سلـیـم و صاحب دیـد وسیـع بـاشـنـد. مـردم ادب پـرور انــدخــوی همـانـند دیگر شیفته گان سرود و سخن از روزگاران قدیم تا امروز با ایــن روحــیــه آمــیـزش یـافـته، در پرورش گلبرگ هــای نـفـیـس ادب و هـنـر از خـود سلایق ویــژه یی نشان داده اند. منجمله گــرایـش مـهـر ورزانــۀ شـان در آمـوزش و گسترش هـنـر ظـریف موسیقی کلاسیک (نــوا هــای قــدیـمه به خصوص اوزبیکی) شــایـان یــاد کــرد اسـت. هـنـر دوسـتان در مــحــافــل هـنـری به نوا های روح نواز رامشگران با اشتیاق... ا

قـرن‌ها پیش جوگی‌ها در سفر ‌های بدون مــرز شان به افغانستان آمدند. هیچ کس نمی‌دانـد دقـیـقاً چـه وقـت؟ یـا چطور؟ اما همه می‌گویـنـد کـه آنـها سال‌ها پیش به این مـمـلــکــت آمــده‌انــد. هــیــچ کـــس نمی‌دانـسـت، آنـهـا کـجا می‌خوابند؟ کجا بـچـه‌هـایـشـان را بـه دنـیا می‌آورند و کجا بـا همدیـگر جمع می‌شوند؟ اما آنها بودند کـه هـمـیـشـه اولـیـن و تازه‌ترین خبر‌ها و کشف‌هـای دنیا را یا حداقل خبر کشف‌ها را برای مردم افغانستان می‌آورده‌اند. مثل مسافران جادویی که خبر‌های ســرزمـین های راز و رویا و جـادو را بـــا خــود حـمـل مــی‌کــرده‌انــد. شــایـد آنـهـا در ابــــتـــدا خیمه‌هایی همراه داشته‌اند... ا

در یـکـی از کـوچـه ها، در قریۀ دور افتاده در جوی زندان ولایت سمنگان، آواز خوش تــارهـا، صــدای آرام و متین چکش سبک بر روی چـوب تــراش خـــورده بــا صـــدای خـش خـش دسـتـان گــره بـسـتـۀ استاد مـحمد قل هفتاد ساله، موسیقی زندگی را تشـکـیـل مـی دهـد. دنبوره ها، در کنار دیــوار کـاه گـلـی کارگاه استاد محمد قل، صـف کـشـیـده انـد و انـتظار می کشند تا اسـتـاد، تارها را بر شانه های شان ببندد و آنـهـا نـیـز بـا شـور فـراوان، پـس از آشنا شـدن بـا سـر انـگشتان نوازندگان، بنالند. این روزها استاد محمد قل دنبوره ساز، به گفـتـۀ خـودش وقت سرخاریدن ندارد و به قول معروف دست به دستش... ا

اوشبو طریقت، عرفانی و فـلـسفی تفکر ایگـه سـی، «مـولـوی»، «مولانا» و عادی خـلـق ایچیده «ملای روم» لقب لری بیلن شهـرت قـازانگن بویوک شاعر جلال الدین محمد بـن بهـاؤالـدیـن ولد نامیگه منسوب دیر. تـورکـیه لیک ییریک تصوفشناس عالم مـرمـره اونیویرسیتی الهیات فاکولته سی نـیـنـگ اسـتـادی دوکتور سلجوق ایرآیدین «تـصـوف و طـریـقت لر» ناملی کتابیده، او نـیـنـگ آتـه سـی حقـیـده قـویـیده گیدیک مـعـلـومـات بـیـره دی: «سـلـطـان الـعـلما لـقـبـی بـیـلن تنیلگن محمد بهاؤالدین ولد بـن حـسـیـن البکری بلخ شهریده دنیا گه کـیـلـدی. آنـه سـی، خــراسان پادشاهی علاؤالدوله خوارزمشاه نینگ... ا

وطــن عـزیـز مـا یـك كـشور كاملاً سنتی است كه هنوز هم با تـسلط كـامـل عـلـم و تـكـنـالــوژی و ارتـبــاطــــات جــهـانی در جــهـــان و كـشــور هـای هـمــسایــه، در بــســیــاری از نـقـاط دور از مركز بـه جای قانون و حتـی گاهی به جای شرعیت نيز سنت ها و عرف و عادت ها بر سرنوشـت انـسـانهای جامعۀ ما حكم میكند. تغـیـیـر باورها و سنت هـا بسیار دشوار و زمانگیر است. از هـمـیـن جـهـت نـمی تـوان آنهـا را بـه زور تغییر داد یا با فـشار حركت آن را بـه سـوی زمـانوی شدن، جهانی شدن و قـانـونـی شـدن سرعت بخشید. تـفـكـر و دیــد جــامـعـۀ مـا نسبت بـه مـوسـیـقـی نیز از باورها و سنت های مردم... ا

دنـبـوره یکی از آلات موسیقی اصیل ملی کـشـور مـاست. این آلـه را اوزبـیـک ها به گـونـۀ «دومبیره» و مردمان دیگر به شکل هــای «دَمبــوره» و «دَنـبــوره» تـلــفـــــظ مـیـکـنند. امروز دنبوره به عـنـوان یـک آلـۀ قـدیــمـی و اصـیـل مـلـی در میان اکثریت قــریـب بـه اتفاق تمام ملل تورکی جهان؛ مـانـند: اوزبیک ها، قزاق ها، تـورکمن ها، قــیـرغـیـز هـا، قـره قـلـپـاق ها، آلتای ها، بـاشقیرد ها، یـاقـوت هـا، تاتار ها و اویغور هـا و نـیـز سایـر ملـل؛ چون: تاجیک هـا و هـــزاره هـا مـــورد اســـتــفـاده است. در بــرخــی از مـــنـــابـــع تـاریــخـی اخـتـراع «دَنـــبـــوره» را بــه تـورکـان نـسـبت داده انـــد. گسـتــرده گی کاربرد... ا

بــابــه قِــران هـنـرمـنـد آواره و درویـشـی از ولـسـوالـی خُـلم (تـاشقرغان) بود. نام اصلی ‌اش عـبـدالـغفار فرزند سلطان بود. او در سال ۱۲۸۹ خـورشـیـدی در گــذر ده حــسن ولـســوالــی تــاشــقـرغان ولایت ســمـنـگـان پــا بـه جـهــان هـــســــــتی گـذاشـت. بـابـه قِـران از آوان کــودکـی به خـوانـدن آهـنگ ‌های محلی آغاز نمود. در سـن دوازده سـالـگـی نـزد مـرحوم محمد حـکـیـم تـنـبـور نـواز بـه نــواخــتــن دنبوره پـرداخـت. او پـس از ســـال‌ هـا تــوانست پـول نـاچـیـز را جـمع کند تا اینکه توانست دنـبـوره‌ای بــرای خــود خـریـداری کند. در ولسـوالــی تــاشــقـرغان به جز بابه قِران کسـی دیگری نبود که در محافل خوشی آهنگ بسراید... ا

محمد جان ولد بدل مشهـور بـه بـنـگیـچه تــاشــقـرغــانــی در سال 1307 هــجـری شمـسی در گــــذر ایــش مـحـمــد بـیـک نـاحـیـۀ اول شهـــر تـــاشــقــرغـان مـرکـز ولـسوالــی خـُلــم در یک خانـوادۀ هنرمند تــولــد شده است. پــدرش بـه اسم بـدل مشهــور بــه بــدل مـست تـاشـقـرغـانی بــوده بـه نـواختن دمبوره مهارت داشـتـه، بـنـگـیـچـه پـدرش را درسن 2 سـالـگی از دست داده تـحـت تـربـیــۀ مــادرش قـــرار گـرفـت. در سـن خــورد سالـی نزد مـلای مـحـله به فرا گیری دروس دینی پرداخته، کـتـب مـتـداولـه را الــی پـنـجﮔــﻧـﺞ، قـرآن کـریـم، غـیـاثـی و دیــوان حـــافــظ تــمـام نــمــــوده در ســـــال 1329 هــــجــــــری شمسی بـه خدمت عسکری... ا

 

غزلی که ایرج می سراید! - پنجشنبه سیزدهم آذر 1393

زندگینامۀ دکتور محمد یعقوب واحدی جوزجانی - شنبه هشتم شهریور 1393

قچانگه‌چه سو تاشقین‌لری و تاغ سیلجیش‌لری خلقیمیز باشیگه بلا یاغدیره‌دی؟ - یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393

ایشچی‌لریمیزگه مادی و معنوی مکافات بیریش کیره‌ک! (بیرینچی می مبارک بولسین!) - پنجشنبه یازدهم اردیبهشت 1393

چو ایستاده ای دست افتاده گیر! (گزارش یک اقدام نیک از طرف شورای خیریۀ انبار) - شنبه ششم اردیبهشت 1393

فلاکت لی سیل، سرپل، جوزجان و فاریاب ولایتلریده - جمعه پنجم اردیبهشت 1393

رئیس جمهور کشور از فرهنگیان و قلم بدستان تقدیر بعمل آورد. - جمعه بیست و دوم فروردین 1393

تورکستان خلقلری نینگ تقویمی (اوچینچی بولیم) یازوچی: محمد حکیموف - سه شنبه نوزدهم فروردین 1393

گزارش و تصاویر کنسرت نوروزی شهر تروندهایم (کشور ناروی) - دوشنبه یازدهم فروردین 1393

نوروز و نوایی، نگارنده استاد رحیم ابراهیم - شنبه دوم فروردین 1393

«نوروز آواره‌گان» شعر از استاد خلیل الله خلیلی - جمعه یکم فروردین 1393

فاریاب، بیزنی غمینگ گه شریک بیل! - سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392

اوزبیکچه آتلر (استاد نورالله آلتای نینگ یادداشتلریدن آلیندی.) - جمعه بیست و سوم اسفند 1392

الهی کوچ (خاتین-قیزلر خلق ارا کونی مناسیتی بیلن) سیاره صمدی قلمی دن - شنبه هفدهم اسفند 1392

یولدوزلر ایزیدن کتابی ینگی باسمه دن چیقدی، شفیقه یارقین - جمعه شانزدهم اسفند 1392

اوزبیک تیلیده قوشیمچه‌‌‌‌لر (ایکّینچی بولیم) - جمعه شانزدهم اسفند 1392

اوزبیک تیلیده قوشیمچه‌‌‌‌لر (بیرینچی بولیم) - جمعه شانزدهم اسفند 1392

بیر ایسلتمه و پیشنهاد - شنبه دهم اسفند 1392

تحلیل عرفانی یک شعر مختوم قُلی فراغی، نگارنده: رحیم ابراهیم - دوشنبه پنجم اسفند 1392

جوزجان ولایتیده حضرت نوایی و میرزا بابر توغیلگن کونی نشانلندی. بی‌بی‌سی اوزبیکی - چهارشنبه سی ام بهمن 1392

تعزیت و تسلیت سوزی، استاد محمد نور خان خدیم زاده وفاتی مناسبتی بیلن - دوشنبه بیست و هشتم بهمن 1392

افغانستانده نوایی و بابرنی اېسله‌گنلر بارمی؟ یازوچی: محمد عالم کوهکن - دوشنبه بیست و هشتم بهمن 1392

نوايی خمسه‌سی نينگ يره‌تيليشيگه داير ايريم ملاحظه‌لر، نورالله آلتای - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392

«قان بیلن یازیلگن خط» کتابی حقیده ایکّی آغیز سوز، محمد حلیم یارقین - یکشنبه ششم بهمن 1392

دنیاده نیچه‌ته تیل بار؟ موسی جان باباجانوف قلمی بیلن - شنبه پنجم بهمن 1392

مولودِ شریف مبارک بولسین! - دوشنبه بیست و سوم دی 1392

مژدۀ چاپ و نشر کتاب «تورک ها در گسترۀ تاریخ» بقلم غلام سخی وکیل زاده - یکشنبه بیست و دوم دی 1392

مصاحبۀ اختصاصی با کولمن بارکس، مولانا شناس امریکایی - جمعه بیستم دی 1392

زمان سیسی (شعر)، عزیزالله الفتی - چهارشنبه هجدهم دی 1392

خلص سوانح مرحوم قاضی بابامراد اندخویی، نگارنده: استاد محمد امین متین اندخویی - چهارشنبه هجدهم دی 1392

کیلینگ تؤغری فکرله‌یلیک و تؤغری یازه‌یلیک، ذکرالله ایشانچ - سه شنبه هفدهم دی 1392

مولانا لُطفی هروی نینگ اجتماعی حیاتی، کاظم امینی (ایکّینچی بولیمی) - یکشنبه پانزدهم دی 1392

مولانا لُطفی هروی نینگ اجتماعی حیاتی، کاظم امینی (بیرینچی بولیمی) - یکشنبه پانزدهم دی 1392

تورکستان‌لیک بویوک علامه برهان الدین مرغینانی، یازوچی: پروفیسور جوزجانی - یکشنبه هشتم دی 1392

ویکتور سیریانیدی- کاشف گنجینۀ طلایی باختر در گذشت، بی بی سی فارسی - یکشنبه هشتم دی 1392

خیر محمد چاووش- خواننده و نوازندۀ پیشآهنگ، هنرمند مبتکر و پُراستعداد - چهارشنبه چهارم دی 1392

اچینرلی منظره لر، استاد آلتای قلمی بیلن هراتده گی آبده لر حقیده بیر سوز - دوشنبه دوم دی 1392

اوزبیکی تورکی ادبیاتی تاریخی چاپ قیلیندی، فضل احمد یلغوز بی بی سی - دوشنبه دوم دی 1392

افغانستانده‌گی اۉزبېكلر تيليده ايشله‌تیله‌ديگن عباره‌‌لر، ایرگش عمروف قلمی بیلن یازیلگن تقریظ - یکشنبه یکم دی 1392

خصوصیات زبان توركی، غلام سخی وکیل زاده اندخویی - جمعه بیست و نهم آذر 1392

«تصّوف و انسان» کتابی، انترنیت ترماقلریگه چیقدی! - سه شنبه بیست و ششم آذر 1392

امام اعظم ابو حنیفه نینگ اوگیت‌لری، مؤلف: شرعی جوزجانی - سه شنبه بیست و ششم آذر 1392

نگاهی به مقدمۀ کتاب «ادبیات چغتایی (اوزبیکی) افغانستان - دوشنبه بیست و پنجم آذر 1392

اوزبیک تیلی سوزلیگی انترنیت ترماقلریگه چیقدی! - شنبه بیست و سوم آذر 1392

موفقیت فلم هنری «مردی در آرزوی زن پنجم» در فیستیوالهای بین المللی سینمایی - یکشنبه هفدهم آذر 1392

تیاتر افغانستان یتیم شد، نگارنده: محمد الله وطندوست - یکشنبه هفدهم آذر 1392

ادبیات اوزبیکی افغانستان، نویسنده: استاد رحیم ابراهیم - شنبه شانزدهم آذر 1392

ادبی فن‌لرنینگ قیسقچه تاریخی، یازووچی: استاد محمد کاظم امینی - جمعه پانزدهم آذر 1392

استاد عبدالقیوم بیسد وفاتی مناسبتی بیلن تسلیت و تعزیت سوزی - جمعه پانزدهم آذر 1392

کوچ بیرلیک‌ده دور! داکتر نقیب الله قایق قلمی بیلن - چهارشنبه سیزدهم آذر 1392

اشعار تُرکی مولوی، مصاحبه‌ای با استاد دکتر حسین محمدزاده صدیق - یکشنبه دهم آذر 1392

دوزخ ایشیگی آلدیده گی یخشی آدم، مترجم: حمید رحمان _ الفبا اوگیروچی: عزیز فاریابی - پنجشنبه هفتم آذر 1392

اسلام حقوقی و غرب عالملری، یازوچی: پروفیسور شرعی جوزجانی - چهارشنبه ششم آذر 1392

چرا بعضی ها چشم دیدن ما را ندارند؟ - یکشنبه نوزدهم آبان 1392

زندگینامۀ میرزا نیازی بلخی، نگارنده: استاد سید محمد عالم لبیب - جمعه هفدهم آبان 1392

استاد نورالله آلتای بیلن مصاحبت، مصاحبه قیلوچی: حبیب الرحمن قویاش - سه شنبه چهاردهم آبان 1392

فداکار قیز، میمنه شهریدن استاد محمد کاظم امینی قلمی بیلن بیر عجایب واقعه - سه شنبه هفتم آبان 1392

دبستان مُحبت (شعری توپلم) ینگی چاپ دن چیقدی! - سه شنبه سی ام مهر 1392

بله لرنی قورقیتمنگیز!! (طنز) محمد حلیم یارقین - پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392

قربان بیره می مبارک! عید قربان مبارک! لوی اختر مو مبارک شه! - سه شنبه بیست و سوم مهر 1392

علم و فرهنگ دشمنلری، بیانی بنیادی نینگ عمارتیگه حمله قیلیشی دن اوچ ییل اوتدی. - سه شنبه بیست و سوم مهر 1392

متن کامل قانون رسانه های افغانستان - جمعه نوزدهم مهر 1392

استاد بیسد بر پلکان هشتاد و پنج، نگارنده: پرتو نادری - چهارشنبه هفدهم مهر 1392

میلادی 2014 نچی ییل دغدغه لری! (طنز) محمد حلیم یارقین - دوشنبه پانزدهم مهر 1392

چنگیز آیتماتوف (ییگیرمه نچی عصر بویوک یازوچی سی) یازوچی: دکتور جوزجانی - دوشنبه پانزدهم مهر 1392

عزیز اولکه میز افغانستان بویوک ظفرنی قولگه کیلتیردی! - پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1392

آنه تیلیمیزنی ایسته یمیز! بی بی سی اوزبیکی صحیفه سیدن - یکشنبه هفدهم شهریور 1392

تسلیت سوزی، حرمتلی حاجی همایون سلیمی فاریابی وفاتی مناسبتی بیلن - یکشنبه دهم شهریور 1392

تاریخ مختصر سیاسی در زمان سلطان حسین بایقرا، استاد اسدالله پُرفیض (فصل اول) - چهارشنبه ششم شهریور 1392

تاریخ مختصر سیاسی در زمان سلطان حسین بایقرا، استاد اسدالله پُرفیض (فصل دوم) - چهارشنبه ششم شهریور 1392

یادی از آموزگار نستوه و توانا، شادروان الحاج محمد صالح پیمان - جمعه یکم شهریور 1392

عرض حال، داکتر محمد عارف صدری - چهارشنبه سی ام مرداد 1392

کتمان و تحریف واقعیت های تاریخی، «کوره‌گانیان مغول نبودند!»، نگارنده: محب مدثر - پنجشنبه بیست و چهارم مرداد 1392

میرزا امام ویردی (بیردی) اوزبیك، مبارزِ نستوه از تبار آزادیخواهان، محمد حلیم یارقین - چهارشنبه بیست و سوم مرداد 1392

«لسان الطیر» قوشلر تیلیدن بیر حکایت، یازووچی: ذکرالله ایشانچ - چهارشنبه بیست و سوم مرداد 1392

بیانی بنیادی نینگ، هییت مناسبتی بیلن مبارک بولسین پیامی - چهارشنبه شانزدهم مرداد 1392

چلچراغی در شبستان عرفان، دکتور عنایت الله شهرانی (بخش سوم) - سه شنبه پانزدهم مرداد 1392

چلچراغی در شبستان عرفان، دکتور عنایت الله شهرانی (بخش دوم) - سه شنبه پانزدهم مرداد 1392

چلچراغی در شبستان عرفان، دکتور عنایت الله شهرانی (بخش اوّل) - سه شنبه پانزدهم مرداد 1392

«یولدوز» جریده سی نینگ تاریخچه سی، یازوچی: استاد عبدالله تاشقین - شنبه پنجم مرداد 1392

استاد عبدالکریم بهمن نینگ وفاتی مناسبتی بیلن تعزیت و تسلیت سوزی - جمعه چهارم مرداد 1392

خصایل صاحبقران امیر تیمور کوره گان، نگارنده: غلام سخی وکیل زاده اندخویی - پنجشنبه سوم مرداد 1392

تورکی تیل نینگ جهان خلق ارا، تیللری قطاریده توتکن اورنی، رونقی و صلاحیتی (2) - پنجشنبه سوم مرداد 1392

تورکی تیل نینگ جهان خلق ارا، تیللری قطاریده توتکن اورنی، رونقی و صلاحیتی (1) - چهارشنبه دوم مرداد 1392

ظفر هنری گروهی، افغانستانده‌گی اوزبیک موسیقی صنعتی تاریخیده قیسقچه بیر نظر دوشنبه سی و یکم تیر 1392

مشخصات افکار خام و افکار پُخته، نویسنده: داکتر مصدق نادمی - یکشنبه سی ام تیر 1392

اظهارات سید انور سادات وکیل منتخب ولایت سرپل در پارلمان افغانستان - شنبه بیست و نهم تیر 1392

اَچّیق حقیقت، غلام سخی وکیل زاده یورتداش - شنبه بیست و نهم تیر 1392

افغانستان رسمی مطبوعاتيده چاپ ایتیلگن بيرينچی توركی كتاب، محمد حلیم یارقین - پنجشنبه بیست و هفتم تیر 1392

پیشینۀ چاپ كتاب توركی در مطبوعات رسمی افغانستان، محمد حلیم یارقین - پنجشنبه بیست و هفتم تیر 1392

همدیگر پذیری، نگارنده: استاد سردار محمد رحمن اوغلی - پنجشنبه بیست و هفتم تیر 1392

عزیز و حرمتلی ملت وکیلیمیز سید انور سادات، سیزدن حمایت قیله میز! - پنجشنبه بیست و هفتم تیر 1392

وصف و بیان غزنی، سرودۀ از شاعر گرانقدر ولایت سرپل محترم عبدالحی علمی - چهارشنبه بیست و ششم تیر 1392

امام بخاری روایتی اساسیده حدیثلر شرحی، رمضان مبارک آیی مناسبتی بیلن - یکشنبه بیست و سوم تیر 1392

رمضان قوشیغی، یازووچی: محمد عالم کوهکن - پنجشنبه بیستم تیر 1392

رب من، آیین ویژۀ اوزبیك ها در ماۀ مبارك رمضان، نگارنده: محمد حلیم یارقین - پنجشنبه بیستم تیر 1392

تورتینچی حاکمیت قنده‌ی ایشله‌شی کیره‌ک؟ صابر جان یعقوبوف، ضیا اۉز صحیفه سی - چهارشنبه نوزدهم تیر 1392

سرای مُلک خانم (بی بی خانم) حقیده بیر قیسقه سوز، «تیموری ملکه لر» کتابیدن - سه شنبه هجدهم تیر 1392

«بابری خط» توغری سیده ایریم فکرلر، محمد حلیم یارقین - شنبه پانزدهم تیر 1392

محمد شفیع عظیمی، آهنگساز و میناتوریست (مصاحبت) - جمعه چهاردهم تیر 1392

ظهیرالدین محمد بابر نینگ جهان مدنیتی تاریخیده توتگن اۉرنی، محمد حلیم یارقین - چهارشنبه دوازدهم تیر 1392

اوچ دُردانه (انتظار جوزجانی، غفور جان وفا و ملا تاج محمد سرپلی حقیده) - چهارشنبه دوازدهم تیر 1392

پارلمانده آنه تیلیمیز خصوصیده، بیر حیاتی بحث - سه شنبه چهارم تیر 1392

بابرنامه نینگ عرب تیلیده ترجمه سی، تنیقلی تورکولوگ دکتور ماجده صلاح مخلوف - پنجشنبه سی ام خرداد 1392

روزت مبارک، پدر! (نگارنده: فرهاد دریا) - چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392

نشست تاریخی مردم شمال در پارلمان (اعتراض در مورد عدم تذکر قومیت در تذکره های جدید) - دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1392

کیاو می، یا کی تروریست؟! (عبرتلی و حقیقی حکایه) استاد کاظم امینی قلمی بیلن - جمعه بیست و چهارم خرداد 1392

فاریاب دن کابل گچه... خیمه میز ییغیلدی، لیکن ناراض‌لیگیمیز دوام ایته دی! - پنجشنبه بیست و سوم خرداد 1392

افغانستانده اوزبیک تیلی‌نینگ اوتمیشی و بوگونگی احوالی، یازوچی: محمد عالم کوهکن - چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1392

بیر تاریخی واقعه دن اوچ بدیعی تصویر (اوچقون و جوزجانی اثرلریده)، استاد امینی - سه شنبه بیست و یکم خرداد 1392

گزارشی از خیمۀ حرکت مدنی فاریاب زمین - دوشنبه بیستم خرداد 1392

فاریاب اهالی سی نینگ مدنی حرکت و ناراضیلیک نمایشینی حمایت قیله میز! - دوشنبه بیستم خرداد 1392

تأملی بر تبصرۀ محترم ولی محمد حدید بر بنای آرامگاۀ حضرت نوایی (نامۀ سرگشاده) - یکشنبه دوازدهم خرداد 1392

آفتاب با دو انگشت پنهان نمی شود، چند نظر در مورد تذکره های الکترونیکی - جمعه دهم خرداد 1392

در رابطه به تجدید بنای آرامگاه علیشیر نوایی، نویسنده: دکتور عبدالحکیم شرعی جوزجانی - سه شنبه هفتم خرداد 1392

جنرال عبدالغفور فاریابی وفاتی مناسبتی بیلن تعزیت و تسلیت سوزی - یکشنبه پنجم خرداد 1392

دشتِ قیپچاق اوزبیکلری، یازوچی: بوری بای احمدوف، کریلدن کوچیرگن: عزیز فاریابی - پنجشنبه دوم خرداد 1392

بیانی بنیادی نینگ قوتلاو سوزی (ففتا نینگ بیش یاشگه تولیشی مناسبتی بیلن) - پنجشنبه دوم خرداد 1392

ففتا نینگ بیش یاشگه تولیشی و ایجادی یوتوقلری مناسبتی بیلن قوتلاو سوزی - پنجشنبه دوم خرداد 1392

ایکّی ینگی لیک («تصوّف و انسان» و «چشم غزاله») کتابلر چاپدن چیقدی. - یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1392

امیر علی شیر نوایی حضرتلری نینگ مقبره سی قیته قوریلدی - یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1392

قاهره ده گی اوزبیک باغی، یازوچی: حاتم الطحاری، مترجم: دکتور شرعی جوزجانی - شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1392

علیشیر نوایی نیگه اؤزیگه إیککی تخلص تنله گن؟ ذکرالله ایشانچ - جمعه بیست و هفتم اردیبهشت 1392

رمان دیب قنده‌ی اثرگه ائتیله‌دی؟ - جمعه بیست و هفتم اردیبهشت 1392

دشتِ قیپچاق، یازوچیلر: دانیار بالته یوف و فروخ بالته یوف، کریلدن کوچیرگن: عزیز فاریابی - یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 1392

«ایشانیزم» کوچه سی و یاش استعدالی ییگیت سید کاوه روشنگر حقیده قیسقه سوز - یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 1392

افغانستان نینگ اوزبیک تیلیده گی رادیو و تلویزیون کانللری - شنبه چهاردهم اردیبهشت 1392

«دیوان حکمت» نینگ ینگی نشری، مریم ایش محمدوا نینگ تصحیح و مقابله سی بیلن. - شنبه چهاردهم اردیبهشت 1392

آلتین کَمَلَک ینگی آچیلدی! - شنبه چهاردهم اردیبهشت 1392

عبدالله تاشقین نینگ قیسقه سوانح سی - پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت 1392

ویژگیهای موسیقی فولكلوری اوزبیكان افغانستان، نویسنده: محمد حلیم یارقین - دوشنبه نهم اردیبهشت 1392

بری بیر یازیش کېره‌ک! یازوچی: سیاره صمدی - شنبه هفتم اردیبهشت 1392

شاعر و ژورنالیست رحمتلی محمد امین اوچقون نینگ پارلاق سیماسی، یازوچی: ش. جوزجانی - جمعه ششم اردیبهشت 1392

كاربران فیس بوك قوی تر از شاهان اند! نویسنده: داکتر کریم حمزه - یکشنبه یکم اردیبهشت 1392

سید کبیر کمال حقیده بیر قیسقه سوز (استاد غفار کمال نینگ اوغلی) - یکشنبه یکم اردیبهشت 1392

اوزبیک عالمی اینجیدی! (طنزی حکایه) یازوچی: استاد نورالله آلتای - جمعه سی ام فروردین 1392

نه آریانای وجود داشته و نه آریایی بوده است. نویسنده: سلیمان راوش - جمعه سی ام فروردین 1392

خداوندا، شکایت دارم! نویسنده: محمد همایون خیری - پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1392

مزار شریف سياحتيدن سفرنامه، یازوچی: حبیب الرحمن قویاش - پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1392

تعزیت و تسلیت پیاملر و تنیقلی ژورنالیست محمد امین اوچقون حقیده قیسقه چه سوزلر - سه شنبه بیست و هفتم فروردین 1392

تعزیت و تسلیت سوزی، استاد محمد امین اوچقون وفاتی مناسبتی بیلن - سه شنبه بیست و هفتم فروردین 1392

نېگه ساخته اېرکینلیککه ایشانه‌ی؟! یازوچی: سیاره صمدی - سه شنبه بیست و هفتم فروردین 1392

چرا غزنی برای جهان اسلام اهمیت دارد؟ نویسنده: علی پیام - یکشنبه بیست و پنجم فروردین 1392

توققیزینچی اپریل، امیر تیمور نینگ 677 نچی ییل لیگی مبارک بولسین! - سه شنبه بیستم فروردین 1392

صاحبقران امیر تیمور کوره گانی (1336 - 1405)، ضیا اوز صحیفه سیدن آلینگن مقاله - دوشنبه نوزدهم فروردین 1392

دنیا روزنامه لرینینگ تاریخی، یازوچیلر: س.استینل، ا. کوبس و ب. ایزنلوف، مترجم: آ. تیمور تورانی - یکشنبه هجدهم فروردین 1392

افغانستان مولانا توغیلگن یورتگه تورک طلبه لر اوقیشگه باشله دیلر، یازوچی: ع. تاشقین - شنبه هفدهم فروردین 1392

بولوت انترنت اویی آچیلیشی مناسبتی بیلن، سرپل یشاوچیلریگه سیویملی ینگی لیک! - جمعه شانزدهم فروردین 1392

افغانستانده بابر شناسلیک و بابر حقیده تدقیقات تاریخی، یازوچی: الحاج محمد کاظم امینی - پنجشنبه پانزدهم فروردین 1392

علم راز لرینی اورگنیش، یازوچی: عبدالله تاشقین - چهارشنبه چهاردهم فروردین 1392

اخلاق حفظ زیبایهای طبیعت در آثار نوایی، نویسنده: عزیز الله ارال - چهارشنبه چهاردهم فروردین 1392

بابر قنده ی کسللیکدن وفات ایتگن؟ یازوچی: کینجه بیگ ثبوت اوغلی - سه شنبه سیزدهم فروردین 1392

آتاکامای رصدخانه سی «آلما» حقیده بیر قیسقه سوز، یازوچی: عبدالله تاشقین - جمعه نهم فروردین 1392

بهاری که در نخستین روز های جشن نوروز پرپر شد، بهار جگر گوشۀ دکتور سرور سخا - چهارشنبه هفتم فروردین 1392

دکتور شرعی جوزجانی نینگ «تصوف و انسان» کتابی نشردن چیقدی. - سه شنبه ششم فروردین 1392

تورک بَیره می و تورک ینگی ییلی «نوروز»، یازوچی: ب. یوزبیگی - دوشنبه پنجم فروردین 1392

میرزا اولوغ بیک ییریک استرونوم (یولدوزشناس علامه)، یازوچی: غلام کریمی - شنبه سوم فروردین 1392

مقایسۀ بلندترین ساختمان های جهان، تهیه و ترتیب: بولوت افغانستان - شنبه سوم فروردین 1392

نوایی فرهنگی انجمنی نینگ ینگی ییل مناسبتی بیلن، قوتلاو پیامی - چهارشنبه سی ام اسفند 1391

افغانستانده گی تورکی مطبوعات نینگ قیسقه چه تاریخی، یازوچی: محمد کاظم امینی - چهارشنبه سی ام اسفند 1391

نوروز عالمگه سلام، یازوچی: عبدالله تاشقین - دوشنبه بیست و هشتم اسفند 1391

غزنوی لر دوریده گی ثقافت و بیلیم مرکزلری (351-582 هـ.)، شفیقه یارقین - دوشنبه بیست و هشتم اسفند 1391

سخنی در مورد پل جوزجانان، ولایت سرپل باستان - شنبه بیست و ششم اسفند 1391

در سوگ مرگ نابهنگامِ داکتر عبدالرحیم یلقم اندخویی - شنبه بیست و ششم اسفند 1391

شرح احوال مؤلف «مکارم الاخلاق» غیاث الدین خواند میر، نویسنده: عبدالغفار بیانی - پنجشنبه بیست و چهارم اسفند 1391

کلام علمی نینگ بویوک سیماسی ابو منصور الماتریدی حقیده قیسقه سوز - دوشنبه بیست و یکم اسفند 1391

شانزده قرن حاکمیت تورکتباران در آسیا و اروپا، نویسنده: دولتی فاریابی - جمعه هجدهم اسفند 1391

اوزبیک اتمه سی خصوصی ده، یازووچی: داکتر عزیز الله فاریابی - جمعه هجدهم اسفند 1391

سکیزینچی مارچ خاتین- قیزلر خلق ارا بیره می قوتلوق بولسین، (روز زن مبارکباد!) - پنجشنبه هفدهم اسفند 1391

عیالگه تثّنا، سیکیزینچی مارچ خاتین قیزلر خلق آرا بیرلیک کونی مناسبتی بیلن. - پنجشنبه هفدهم اسفند 1391

تاریخگه قرشیلیک کسللیک، محمد حلیم یارقین - چهارشنبه شانزدهم اسفند 1391

بو ملت‌نینگ اېگه‌سی بارمی؟ یازوچی: نور الله آلتای - سه شنبه پانزدهم اسفند 1391

اوزبیکلر مدنیتی حقیده توزه لگن فلم، بوستان فستوالیگه یول تاپدی. حیات شیبان، بی بی سی - سه شنبه پانزدهم اسفند 1391

پروفیسور غلام محمد میمنه گی شخصیتی نینگ سیاسی قیره سی، محمد حلیم یارقین - دوشنبه چهاردهم اسفند 1391

میمنه افغانستانده گی تورکلر نینگ مدنی- تاریخی وضعیتی، یازوچی: محمد کاظم امینی - دوشنبه چهاردهم اسفند 1391

اوزبیکلر مدنیتی حقیده ینگی فلملر، یازوچی: استاد عبدالله تاشقین - دوشنبه چهاردهم اسفند 1391

«خمسۀ» نوایی برلیانی درخشان بر تارک ادبیات تورکی، یکشنبه سیزدهم اسفند 1391

ترانه ها و موسیقی اوزبیكی افغانستان، نگارنده: فرزاد فرنود - شنبه دوازدهم اسفند 1391

«دېوان حكمت» نينگ ييغمه-قياسی نشریگه بیرنظر، حلیم یارقین قلمی بیلن - جمعه یازدهم اسفند 1391

نخستین انسانهای بومی قطعۀ امریکا تورک، تاتار و منگولین ها بودند، محقق: ع. تاشقین - جمعه چهارم اسفند 1391

امیر علیشیر نوایی تولدی نینگ ۵۷۲ ییللیگی، کانادا مملکتی ده نشانلندی. - پنجشنبه سوم اسفند 1391

زیب النسا بیگم حقیده بیر قیسقه سوز «عیاللگه احترام» کتابیدن، اوگیرگن: عبدالله تاشقین - پنجشنبه سوم اسفند 1391

احمق پادشاه (ایسکی خلق ایرتکلری) تیارلاوچی: عزیز الله فاریابی - جمعه بیست و هفتم بهمن 1391

سکایپ آرقلی ملاقات خوف سیزمی؟ - جمعه بیست و هفتم بهمن 1391

اهمیت کتاب در دوره تیموریان هرات و کتابخانه های آن زمان، نویسنده: محمدالله وطندوست - جمعه بیست و هفتم بهمن 1391

استاد تاشقین نینگ قوتلاو سوزی، نوایی انجمنی و ینگی وبلاگی آچیلیشی مناسبتی بیلن - جمعه بیستم بهمن 1391

شهادت آن مرد بزرگوار (بمناسبت چهاردمین سالگرد شهادت مولوی جوهری) - جمعه بیستم بهمن 1391

عاقل بابا- مامه لرنینگ آلتین صندوق خزینه سیدن دُردانه اوگیتلر، عبدالله تاشقین - جمعه بیستم بهمن 1391

شیطان سفره سی نینگ اطرافیده، یازووچی: عرفان، مترجم: سید هدایت الله احمدی - یکشنبه پانزدهم بهمن 1391

شاهان و شهزاده گان دانشمند و هنر پرور تیموری، محمدالله وطندوست - جمعه سیزدهم بهمن 1391

تحریف هویت اصلی مولانا گناه بس عظیم است، نویسنده: آسیابان - چهارشنبه یازدهم بهمن 1391

مناسبات دوستانۀ امیر علیشیر نوایی با سلطان حسین میرزا بایقرا، سراج الدین قیتمس - سه شنبه دهم بهمن 1391

اسلام تصوّفی (اسلام تصوّفی گه قیسقه چه بیر نظر)، پروفیسور دلاور گورر - دوشنبه نهم بهمن 1391

«بابر کلتوری انجمنی» نینگ اونینچی قورولتایی موفقیت بیلن بولیب اوتدی. - دوشنبه نهم بهمن 1391

علیشیر نوایی تیمور اولادلریدن می؟ یازووچی: ذکرالله ایشانچ - دوشنبه نهم بهمن 1391

دولت کپتان حماسه سی، محمد کاظم امینی قلمی بیلن - جمعه ششم بهمن 1391

تورک الفبا بیرلیگی یره تیش ضرورتی، یازووچی: عبدالله تاشقین - سه شنبه سوم بهمن 1391

ملی تاریخیمیز عکس ایتگن کؤزگو «خلق دُر دانه لری» کتابی، خالدار ولقان - یکشنبه یکم بهمن 1391

ظهیر الدین محمد بابر و تورکی تیل الفبا بیرلیگی، عبدالله تاشقین - شنبه سی ام دی 1391

شبکۀ فارسی بی بی سی ناشر اندیشه های شونیستی (قسمت دوم) - شنبه سی ام دی 1391

شبکۀ فارسی بی بی سی ناشر اندیشه های شونیستی (قسمت اول) - شنبه سی ام دی 1391

کابل در پرکار تخيل بابر، نویسنده: بشیر سخاورز (دویچه وله دری)ا - جمعه بیست و نهم دی 1391

بابر و معماری شاعرانه، نویسنده: بشیر سخاورز (دویچه وله دری)ا - جمعه بیست و نهم دی 1391

ابو نصر فارابی (950 - 870 میلادی)، ممتاز فیلسوفلردن بیری - چهارشنبه بیست و هفتم دی 1391

مرحوم ضیأ خواجه منصوری حقیده بیر سوز، دکتور فیض الله ایماق قلمی بیلن - سه شنبه بیست و ششم دی 1391

ماضیدن تره لگن صدا، علیشیر نوایی و تورکی بیرلیگی - دوشنبه بیست و پنجم دی 1391

زندگینامه و کارکرد های دکتور فیض الله ایماق، همایون باختریانی - یکشنبه بیست و چهارم دی 1391

شهید سوَرش مجبور نینگ حقیده بیر قیسقه سوز و مرثیه حفیظی جوزجانی دن - جمعه بیست و دوم دی 1391

دنیا خلق مقاللری (انگلیس خلق مقاللری 2 ) ایکّینچی قسم - جمعه بیست و دوم دی 1391

دنیا خلق مقاللری (انگلیس خلق مقاللری 1 ) بیرینچی قسم - جمعه بیست و دوم دی 1391

اوزینگنی بیل اوزبیگیم! عزیز الله آرال قلمی بیلن - چهارشنبه بیستم دی 1391

غیاث الدین ابوالفتح عمر ابن خیام نیشاپوری - سه شنبه نوزدهم دی 1391

نظام الدین میر علیشیر نوایی فانی، یازووچی: م. امام نظروف - دوشنبه هجدهم دی 1391

آیخان بیانی نینگ خلص سوانح سی - دوشنبه هجدهم دی 1391

پیشینه تاریخ تورکان در افغانستان، استاد هدایت الله هدایت - یکشنبه هفدهم دی 1391

اوزبیک اولوسی، داکتر عزیز الله فاریابی - یکشنبه هفدهم دی 1391

وضعیت هنری و ادبی هرات در دورۀ تیموریان، محمد الله وطندوست - یکشنبه هفدهم دی 1391

تورک ادبیاتی تاریخی، یازووچی استاد محمد صالح راسخ - یکشنبه هفدهم دی 1391

امیرالکلام میر علیشیر نوایی«فانی» اوزبیک شاعرلری، آیخان بیانی - یکشنبه هفدهم دی 1391

نوایی نینگ نوالری، ذکرالله ایشانچ قلمی بیلن - یکشنبه هفدهم دی 1391

تورکی خلقلر نینگ کینگ ترقلگن تصوفی طريقتي يسويليك (يسويه) - یکشنبه دهم دی 1391

میر علیشیر نوایی اثری «نسایم المحبة من شمایم الفتوة» نینگ ینگی تنقیدی نشری - شنبه نهم دی 1391

هرات علیشیر نوایی تولد تاپگن یورت، تورک تیلی رونقی بولگن اولکه ایدی! - پنجشنبه هفتم دی 1391

رنگین، شاه جوگی‌ها - شنبه هجدهم آذر 1391

جایگاه خواجه احمد یسّوی در تصوف و عرفان اسلامی، تألیف : دكتر حبیب صفرزاده - پنجشنبه بیست و پنجم آبان 1391

افغانستان اوزبیک لری تیلیده عربچه سوزلرنینگ اوزلشیش عامللری - سه شنبه بیست و سوم آبان 1391

افغانستان اوزبیک لری تیلیده عربچه اوزلشمه سوزلرنینگ بعضی خصوصیتی - سه شنبه بیست و سوم آبان 1391

شجرۀ تراکمه، پوهندوی محمدصالح راسخ ییلدرم - شنبه بیستم آبان 1391

بازتاب حادثۀ میمنه در شعر، از مجلۀ فرهنگی بی بی سی فارسی - پنجشنبه هجدهم آبان 1391

انگشتان ترک خورده که صدا خلق میکنند، گزارشگر ؛ محمد اسمعیل تیمور - سه شنبه شانزدهم آبان 1391

افغانستان اؤزبیکلری خلق قؤشیقلری، الحاج دکتور فیض الله ایماق - دوشنبه پانزدهم آبان 1391

درحاشیۀ زبان و ادبیات تـُرکی اوزبیکی، به قلم پرتو نادری - پنجشنبه یازدهم آبان 1391

میمنه اهالی سیگه همدردلیک چقیریغی! - پنجشنبه یازدهم آبان 1391

گپ دن گپ چیقه دی! سه شنبه دوم آبان 1391

Alisher Navoiy, Fil. f.d. M.Imomnazarov - دوشنبه یکم آبان 1391

امریکا قطعه سی نینگ ایلک یشاوچیلری تورک تاتارلر ایدیلر (مولف : عبدالله تاشقین) - شنبه بیست و دوم مهر 1391

میرزا اولوغ بېگ دوریده اۉزبېک ادبیاتی، یازوچی : غلام کریمی - پنجشنبه سیزدهم مهر 1391

مېنگه بیرار خذمت بۉلسه ؟! (طنز) محمد حلیم یارقین - یکشنبه نهم مهر 1391

داکتر فیض الله ایماق، کانادا نینگ الماس مدالینی قولگه کیریتدی. - شنبه هشتم مهر 1391

تذكرۀ مجالس شعرای روم (اوچينچی توركچه تذكره)، حلیم یارقین - جمعه هفتم مهر 1391

خط اورخون و آثار مکتوبۀ دیگر در زبان تُرکی، فیض الله ایماق - پنجشنبه ششم مهر 1391

گنجینه باختر و راز طلای افغانستان - سه شنبه چهارم مهر 1391

پیشینۀ استفاده از انواع الفبا در بین ترکان و سرگذشت اندوهبار زبان اوزبیکی در افغانستان - دوشنبه سوم مهر 1391

نظر بزرگان تاریخ در مورد عظمت تورک ها - پنجشنبه شانزدهم شهریور 1391

یره سیگه توز باسمنگ ! (طنز) نور الله آلتای قلمی بیلن - چهارشنبه پانزدهم شهریور 1391

وحـدت فـلسـفـه سـی نـیـمـه ؟ - جمعه دهم شهریور 1391

استاد نزیهی جلوه و اشعار تـُرکی اوزبیکی او _ نویسنده : پروفیسور عبدالحکیم شرعی جوزجانی - جمعه دهم شهریور 1391

سرپل لیک یاش شاعر ، عبدالحی علمی - جمعه دهم شهریور 1391

استاد خلیلی و علامه اقبال تیموری لر خاقانی - بابر شاه حضوریده - چهارشنبه هشتم شهریور 1391

افغانستان اۉزبېك يازووی و املاسی حقيده، محمد حلیم یارقین - چهارشنبه هشتم شهریور 1391

مـولـویـلیک (مولویه) : تورکی موسیقی رواجی گه کتته حصه قوشگن طریقت - سه شنبه هفتم شهریور 1391

صاحبقران امیر تیمور کورگانی نینگ سرلیک اوزوگی تقدیری اوزوک - دوشنبه ششم شهریور 1391

سخنی در مورد کتاب شبرغان در صد سال اخیر و استاد محمد عمر الیم بیات - شنبه چهارم شهریور 1391

زبان ادبی اوزبیکی ، تألیف محمد حلیم یارقین و شفیقه یارقین - چهارشنبه هجدهم مرداد 1391

۱۸ - ۱۹ - ۲۰ عصرلرده افغانستان ده سیاسی مدنی وضعیت ، جمشید ثبات - چهارشنبه هجدهم مرداد 1391

یادی از مبارز پیشاهنگ عبدالغفار بیانی ، نویسنده : پروفیسور شرعی جوزجانی - جمعه ششم مرداد 1391

قـاضـی ضـیـاؤالـدیـن ضـیـا حقیده بیر قیسقه سوز ، دکتور شرعی جوزجانی - پنجشنبه پانزدهم تیر 1391

محمد یونس نواندیش شامل فهرست شهرداران برتر جهان شد. - شنبه بیستم خرداد 1391

زندگینامۀ استاد سیف الدین نوری ، شاعر خوش قریحه و ذواللسانین - جمعه نوزدهم خرداد 1391

تنیقلی جیولوجست، وطن سیور عالم پوهنیار دیپلوم انجنیر محمد ابراهیم یعقوبزاده عالمدن اوتتی . - پنجشنبه هجدهم خرداد 1391

ستارۀ درخشانی از آسمان محیط ما خاموش شد - چهارشنبه هفدهم خرداد 1391

سیل مُدحش در سرپل باستان (شعر از استاد سیف الدین نوری) - چهارشنبه هفدهم خرداد 1391

علیشیر نوایی نیمه گه اویلنمه گن؟ - پنجشنبه چهارم خرداد 1391

مصرلیک تنیقلی تورکولوگ دکتور ماجده صلاح مخلوف - چهارشنبه سوم خرداد 1391

مصرده گی اوزبیک لر، یازوچی: دکتور ماجده - مترجم : دکتور شرعی جوزجانی - چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت 1391

سخنی در مورد شهر باستانی آی خانم - یکشنبه دهم اردیبهشت 1391

دیوان تورکی حکیم نظامی گنجه یی ، نویسنده و محقق محمد حلیم یارقین (دری) - چهارشنبه ششم اردیبهشت 1391

حکیم نظامی گنجه یی نینگ تورکی دیوانی ، یازوچی و محقق محمد حلیم یارقین (اوزبیکی) - دوشنبه چهارم اردیبهشت 1391

زندگینامۀ محمد اسلم گداز و گفتاری به ایجاز در فرود و فراز سروده های او - پنجشنبه سی و یکم فروردین 1391

شرق خلقلری نینگ موچل حسابی، عبدالله تاشقین - شنبه بیست و ششم فروردین 1391

حاجی تریشر (طنز) یازووچی : محمد حلیم یارقین - شنبه نوزدهم فروردین 1391

سخنی در مورد ولایت باستانی سرپل ، دیپلوم انجنیر احمد جاوید انتظار - چهارشنبه شانزدهم فروردین 1391

توران اتمه سی حقیده ، یازوچی : ناصر محمد - چهارشنبه شانزدهم فروردین 1391

توران حقیده ینگی بیر کتاب «توران دولتلری ییلنامه سی» ، مقاله یازوچیسی : شرعی جوزجانی - سه شنبه پانزدهم فروردین 1391

نگاه کوتاهی به تاریخچۀ انبار یا سرپل امروز ، قسمت دوم - شنبه دوازدهم فروردین 1391

نگاه کوتاهی به تاریخچۀ انبار یا سرپل امروز ، قسمت اول - شنبه دوازدهم فروردین 1391

قرماق (حکایه) ، فوزیه آرال - پنجشنبه دهم فروردین 1391

امیر تیمور کورگانی مقبره سی نی آچیلیشی ، یازووچی : ر. حیدروف - پنجشنبه دهم فروردین 1391

گوهرشاد بیگم مقبره سی ، عبدالله تاشقین - چهارشنبه نهم فروردین 1391

باغ گوهر شاد بیگم و مقبره امیر علیشیر نوایی در شهر هرات ، محمد الله وطندوست - شنبه پنجم فروردین 1391

سخنی چند پیرامون پیدایش جشن باستانی نوروز، نویسنده: عباس دلجو - سه شنبه بیست و سوم اسفند 1390

جایگاه تاریخی زنان در حیات اجتماعی تورکان ، نویسنده : توردیقل میمنگی - دوشنبه بیست و دوم اسفند 1390

محمد یحیی حفیظی جوزجانی نینگ دیوانی حقیده بیر قیسقه سوز ، سراج الدین قانع - دوشنبه بیست و دوم اسفند 1390

تورکی یا کی اوزبیکچه آت لرنی قی یردن تاپه میز ؟ ذکرالله ایشانچ - شنبه بیستم اسفند 1390

معرفی دیوان محبت نامۀ حفیظی جوزجانی ، الماس بیانی - شنبه بیستم اسفند 1390

سماع اوئینی (عاشق لر نینگ روحی آذوقه سی) ذکرالله ایشانچ - پنجشنبه هجدهم اسفند 1390

نقش شاعران و شاهان تورکتبار در تکامل شعر و زبان دری، پروفیسور جوزجانی - پنجشنبه هجدهم اسفند 1390

مجمع الخواص» ايكّينچی توركچه تذكره ، محمد حلیم یارقین - دوشنبه پانزدهم اسفند 1390

کجا کاری کند عاقل که بار آرد پشیمانی؟ (در مورد سوزاندن قرآن شریف در افغانستان) - سه شنبه نهم اسفند 1390

دکتور برنا آصفی پدر روانپزشکی افغانستان در گذشت. شهباز ایرج - یکشنبه هفتم اسفند 1390

زندگینامۀ سیاسی دوکتور برنا آصفی بنیان گذار صحت روان نوین افغانستان - شنبه ششم اسفند 1390

ابو ریحان البیرونی (973_1048) داکتر عزیز الله فاریابی - پنجشنبه چهارم اسفند 1390

نظری بر موسیقی زنان افغانستان و صحبتی با سبزه گل هنرمند دلها - یکشنبه سی ام بهمن 1390

پیشینۀ تاریخی شرکت قره قل و اتحادیۀ قالین ، عبدالمجید توران - شنبه بیست و نهم بهمن 1390

سرپل ده ینه قــان توکیلدی ، یازوچی : ع . ح . ش . ایلدرم - پنجشنبه بیست و هفتم بهمن 1390

ظهیرالدین محمد بابر ، مولف لر «اکادیمک س. عظیم جانوه» و «ت، ف، ن. د.ولیوه» - چهارشنبه بیست و ششم بهمن 1390

«نوایی» رمانی ترجمه سی حقیده دکتور جوزجانی بیلن محمود سعدی نینگ مصاحبه سی. - دوشنبه بیست و چهارم بهمن 1390

علیشیر نوایی گه نیگه حرمتسیزلیک بؤلماقده ؟ - جمعه بیست و یکم بهمن 1390

مــعـــنـالــــر ایشیگـــی آچیـــلــگنــده ، یازووچی ذکرالله ایشانچ - سه شنبه هجدهم بهمن 1390

تورکچه، تورکی، اۉزبېکچه، اۉزبېک تیلی، اۉزبېکی اتمه لر حقیده، محمد حلیم یارقین - پنجشنبه ششم بهمن 1390

اینگ قدیمگی دولت لر و اولرده گی اجتماعی - اقتصادی حیات ، عزیز فاریابی - سه شنبه چهارم بهمن 1390

محمد یحیی حفیظی جوزجانی حقیده بیر قیسقه سوز ، منان تاشقین - سه شنبه چهارم بهمن 1390

«نقشبندیه» نی وحدت فلسفه سی تامانگه یونلتیرگن عارف خواجه عبید الله احرار - یکشنبه دوم بهمن 1390

تیلیمیز حقیده کؤپراق قیغوره یلیک ، ذکر الله ایشانچ - یکشنبه دوم بهمن 1390

بیوگرافی استاد عبدالغفور دستیار - شنبه یکم بهمن 1390

استاد سید احمد حیدری حقیده بیر قیسقه سوز ، دکتور عبدالمنان تاشقین - جمعه سی ام دی 1390

عرفان و تصوف توشونچه لری ، دکتور عبدالحکیم شرعی جوزجانی - جمعه سی ام دی 1390

استاد صدرالدین عینی و نیما یوشیج (آغاز قالب شکنی ها) رستم وهاب - سه شنبه بیست و هفتم دی 1390

اؤزبیک اتمه سی خصوصیده ، داکتر عزیز الله فاریابی - سه شنبه بیست و هفتم دی 1390

بزرگترین قرآن کریم دستنویس دنیا در افغانستان - سه شنبه بیست و هفتم دی 1390

حیوان لر باغیده (طنز) باله لر دنیا سیدن ، محمد حلیم یارقین - جمعه بیست و سوم دی 1390

حاضر گی اوزبیک شعریگه قیسقه بیر نظر ، دکتور شفیقه یارقین - جمعه بیست و سوم دی 1390

بیوگرافی دکتور علوم ، پروفیسور عبدالحکیم شرعی جوزجانی - پنجشنبه بیست و دوم دی 1390

زندگینامۀ شاعر و نویسنده عبدالکریم میثاق ، نگارنده شرعی جوزجانی - چهارشنبه بیست و یکم دی 1390

ابن سینا نی ... اؤلدیریشگن ! تیارلاوچی داکتر عزیز الله فاریابی - سه شنبه بیستم دی 1390

قبایل اوزبیک ، پروفیسور ذکی ولیدی توغان و مختصری در مورد او - دوشنبه نوزدهم دی 1390

هنر تصویر نگاری در صنعت قالین افغانستان ، عارف یعقوبی - یکشنبه هجدهم دی 1390

مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی (1273-1207) داکتر عزیز الله فاریابی - چهارشنبه چهاردهم دی 1390

پوللرینگیزنی احتیاط قیلینگ ! (طنز) محمد حلیم یارقین - سه شنبه ششم دی 1390

شفیقه یارقین دیباج شاعرۀ ذواللسانین ، پروفیسور دکتور عبدالحکیم شرعی جوزجانی - یکشنبه چهارم دی 1390

نگاهی مقایسوی بر «سبعۀ سیّار» نوایی با «هفت پیکر» نظامی گنجه یی ، عالم لبیب - شنبه سوم دی 1390

ابو علی حسین ابن حسن ابن علی ابن سینا ، عزیز الله فاریابی - جمعه دوم دی 1390

شب یلدا ، ویژه معلومات در بارۀ شب یلدا - چهارشنبه سی ام آذر 1390

زندگینامه و آثار ابو نصر فارابی - سه شنبه بیست و نهم آذر 1390

نوایی کتابخانه سیگه ، بابر انجمنی تمانیدن «نوایی پورتریتلی قالین» هدیه قیلیندی. - یکشنبه بیست و هفتم آذر 1390

يره شمه گن آتلر (طنز) محمد حلیم یارقین - پنجشنبه بیست و چهارم آذر 1390

دنبوره یکی از آلات موسیقی اصیل تورکی ، محمد حلیم یارقین - دوشنبه بیست و یکم آذر 1390

آنه کولگی سی (طنز) رحیم ابراهیم - یکشنبه بیستم آذر 1390

زندگینامۀ بنگیچه تاشقرغانی ، هنرمند محبوب القلوب - یکشنبه بیستم آذر 1390

تورک گنجه لی نظامی ، گون تورک - شنبه نوزدهم آذر 1390

شفیقه یارقین نینگ « اویغاق توشلر » توپلمیدن بیر نیچه رباعی - جمعه هجدهم آذر 1390

نور محمد عندلیب ، ترکمن ادبیات نینگ تاریخینده یالقمیلی یولدوزی - جمعه هجدهم آذر 1390

نادره بیگم ( ماه لر آیم ) حقیده بیر قیسقه سوز ، عزیز الله فاریابی - پنجشنبه هفدهم آذر 1390

دست تان درد نکنه ! ( طنز ) محمد حلیم یارقین - چهارشنبه شانزدهم آذر 1390

انتالوژی _ سلطان حسین بایقرا ، ذکرالله ایشانچ - چهارشنبه شانزدهم آذر 1390

نوایی نینگ رقیب یاکی ، حریف لری هم بولگنمی ؟ ذکرالله ایشانچ - سه شنبه پانزدهم آذر 1390

شهر بانو ( حکایه ) داکتر عنایت الله بابر فرهمند - سه شنبه پانزدهم آذر 1390

مولانا لطفی بویوک اؤزبیک شاعری ، ذکرالله ایشانچ - دوشنبه چهاردهم آذر 1390

سونگی یول (حکایه) دکتور شفیقه یارقین دیباج - یکشنبه سیزدهم آذر 1390

افغانستان اوزبیک لری خلق قوشیق لری ، فیض الله ایماق - یکشنبه سیزدهم آذر 1390

حکایه حقیده توشونچه - جمعه یازدهم آذر 1390

نوایی ، حیرت ملکی نینگ سلطانی - پنجشنبه دهم آذر 1390

صدر الدین انتظار جوزجانی نینگ قیسقا سوانح سی ، دکتور تاشقین - چهارشنبه نهم آذر 1390

مختصر سوانح میرزا محمد ایوب بیگ بیمار سرپلی - چهارشنبه نهم آذر 1390

مناجات ، دکتور عبدالحکیم شرعی جوزجانی (ایککینچی قسمی) - سه شنبه هشتم آذر 1390

مناجات ، دکتور عبدالحکیم شرعی جوزجانی (بیرینچی قسمی) - سه شنبه هشتم آذر 1390

یادی از زنده یاد شهید سرور سرخوش ، هنرمند محبوب هزاره - سه شنبه هشتم آذر 1390

نگاهی به مجموعۀ شعر «حضرت عشق» اثر رازق فانی - دوشنبه هفتم آذر 1390

معلومات مختصر در مورد تاريخ معاصر ميمنه ، محمد کاظم امینی - دوشنبه هفتم آذر 1390

نگاهی به ترجمۀ تازۀ فارسی دیوان لغات التورک ، محمد حلیم یارقین - دوشنبه هفتم آذر 1390

بارسه کیلمس (حکایه) ذکر الله ایشانچ - یکشنبه ششم آذر 1390

زندگینامۀ ایرگش اوچقون ، جمشید ثبات - یکشنبه ششم آذر 1390

بابا طاهر و اونینگ عرفانی ترانه لری ، دکتور علوم شرعی جوزجانی - شنبه پنجم آذر 1390

افغانستان اوزبیک ادبیاتی معمالری ، زهره کارگر - پنجشنبه سوم آذر 1390

آدم مونچه لر آلغیر بولمسه ... (طنز) نور الله آلتای - چهارشنبه دوم آذر 1390

زندگینامۀ مختصر عبدالرحیم اوراز - سه شنبه یکم آذر 1390

دُر دانه لر ، داکتر فیض الله ایماق - سه شنبه یکم آذر 1390

یادی از حافظ اکۀ اندخویی ، نگارنده داکتر فیض الله ایماق - شنبه بیست و هشتم آبان 1390

گناه لر یوویلدی ( طنز ) نور الله آلتای - جمعه بیست و هفتم آبان 1390

تبعیض جرم است ، فرشته بیگم ضیایی - پنجشنبه بیست و ششم آبان 1390

یادی از هنرمند نامدار موسیقی کلاسیک ترکمنی ، مرحوم محمد سرور بخشی - پنجشنبه بیست و ششم آبان 1390

مولانا دن اوزبیکچه ترجمه لر ، دکتور شفیقه یارقین دیباج - سه شنبه بیست و چهارم آبان 1390

ایملش ( حکایه ) ذکر الله ایشانچ - دوشنبه بیست و سوم آبان 1390

نظری به جغرافیای فاریاب قدیم ، محمد عظیم پاشا - دوشنبه بیست و سوم آبان 1390

سخنی چند در مورد محمد یونس نواندیش شهردار فعال پایتخت - شنبه بیست و یکم آبان 1390

استاد محمد امین متین اندخویی حقیده بیر قیسقه سوز - چهارشنبه هجدهم آبان 1390

عید سعید قربان به همه مبارکباد ! - سه شنبه هفدهم آبان 1390

بابا رحیم مشرب ، ذکر الله ایشانچ - پنجشنبه دوازدهم آبان 1390

یتتی فیلسوف نینگ یتتی اؤگیتی ، ذکرالله ایشانچ - دوشنبه نهم آبان 1390

فشردۀ زیستنامۀ استاد عظیمی ، دکتور شفیقه یارقین - یکشنبه هشتم آبان 1390

زندگینامۀ بابه قران ، هنرمندی از ولسوالی خلم - یکشنبه هشتم آبان 1390

اوزبیک عرُف و عادت لری ، هوشنگ پیگیر قویاش (ایککینچی قیسمی) - یکشنبه یکم آبان 1390

اوزبیک عرُف و عادت لری ، هوشنگ پیگیر قویاش (بیرینچی قیسمی) - یکشنبه یکم آبان 1390

نگرشی بر زندگانی، آثار و اندیشه های امیر علیشیر نوایی، محمد عالم لبیب - جمعه بیست و نهم مهر 1390

زندگینامۀ استاد بازگل بدخشی - چهارشنبه بیست و هفتم مهر 1390

ایندی سینی قنداق تویغزه یلیک (طنز) محمد حلیم یارقین - چهارشنبه بیست و هفتم مهر 1390

الحاج دکتور فیض الله ایماق نینگ قیسقه بیوگرافیسی - شنبه بیست و سوم مهر 1390

زندگینامۀ شهید عبدالرووف نفیر فاریابی - جمعه بیست و دوم مهر 1390

کل اوغلان و بای قیز ، استاد عبدالرحیم معصومی - جمعه بیست و دوم مهر 1390

جهان مدنیتی گه تیموری ملکه لر نینگ قوشگن اولوش لری - جمعه پانزدهم مهر 1390

اصولاً اجراات ... ( حکایه ) فضل احمد بورگیت - پنجشنبه چهاردهم مهر 1390

دیموکرات بؤری (طنز) نور الله آلتای - چهارشنبه سیزدهم مهر 1390

زندگینامۀ صورتچی جوزجانانی ( دری و روسی ) نگارنده مرحوم بیانی ، مترجم پیمان فاریابی - سه شنبه دوازدهم مهر 1390

گور اوغلی خلق نینگ اصل قهرمانی ، فیض الله ایماق - پنجشنبه هفتم مهر 1390

دوکتور عبدالمنان تاشقین نینگ قیسقا سوانح سی - چهارشنبه ششم مهر 1390

محمود کاشغرلی نینگ آنا تیلیمیزده گی ائشسیز تئگیری (ایککینچی قیسمی) - چهارشنبه ششم مهر 1390

محمود کاشغرلی نینگ آنا تیلیمیزده گی ائشسیز تئگیری (بیرینچی قیسمی) - چهارشنبه ششم مهر 1390

اهمیت تحصیل به زبان مادری ، حسین پور محمدی - دوشنبه چهارم مهر 1390

افغانستان ده زمانوی اوزبیک ادبی محیطی شکللنگن می ؟ - دوشنبه چهارم مهر 1390

ظهیر الدین محمد بابر گه احترام ، ذکر الله ایشانچ - پنجشنبه سی و یکم شهریور 1390

آته نیاز آخوند نیازی ( اوزبیک شاعر لری ) 5 - سه شنبه بیست و دوم شهریور 1390

سلیمان خواجه نادم ( اوزبیک شاعر لری ) 4 - سه شنبه بیست و دوم شهریور 1390

محمد یوسف بیک بیانی ( اوزبیک شاعر لری ) 3 - سه شنبه بیست و دوم شهریور 1390

عثمان خواجه زاری ( اوزبیک شاعر لری ) 2 - سه شنبه بیست و دوم شهریور 1390

کریم بیک کمی ( اوزبیک شاعر لری ) 1 - سه شنبه بیست و دوم شهریور 1390

دوچ کیلگن شعر نوایی نیکی بوله بیرمه یدی ، ایشانچ - دوشنبه بیست و یکم شهریور 1390

سلطان حسین بایقرا نوایی حقیده ، ذکر الله ایشانچ - دوشنبه بیست و یکم شهریور 1390

زندگینامۀ مولانا غلام محمد خدیم سرپلی ، عالم معقول و منقول - یکشنبه بیستم شهریور 1390

حکمرانی تورک ها بر هندوستان ، بابر شاه ... - یکشنبه بیستم شهریور 1390

قوشقارچه ، تار را چگونه میسازند ؟ - یکشنبه بیستم شهریور 1390

سیمای جامی در « خمسة المتحیّرین » نوایی ، استاد لبیب - شنبه نوزدهم شهریور 1390

زندگینامۀ پوهندوی استاد سید محمد عالم لبیب - شنبه نوزدهم شهریور 1390

بابا رحیم مشرب نینگ مزاری اشکمش شهریده - پنجشنبه هفدهم شهریور 1390

رهیابی هنر موسیقی کلاسیک در اندخوی و سخنی در مورد استاد غفار کمال - پنجشنبه هفدهم شهریور 1390

یازی بیلن زیبا مُحبتی حقیده حکایه ، دکتور ایماق - پنجشنبه هفدهم شهریور 1390

امیر تیمور کورگانی دولتیده قانون اوستونلیگی - چهارشنبه شانزدهم شهریور 1390

زندگینامۀ مخدوم قلی فراغی - جمعه چهارم شهریور 1390

بابا رحیم مشرب وحدت دریاسی نینگ غواصی - جمعه چهارم شهریور 1390

ییتی پشتیم شاعر ، اما مین ؟ محمد حلیم یارقین طنزی - پنجشنبه سوم شهریور 1390

استاد محمد امین متین اندخویی در برابر پیکرۀ نوایی - پنجشنبه سوم شهریور 1390

مولانا جلال الدین محمد بلخی نینگ صورتی و سیرتی - چهارشنبه دوم شهریور 1390

عرب یازوویدن واز کیچیش کیره ک ، ذکرالله ایشانچ - جمعه بیست و هشتم مرداد 1390

اوزبیک تیل و ادبیاتی اوتگن اوچ دهه مابینیده - پنجشنبه بیست و هفتم مرداد 1390

همه میز بیر ملت میز ! (طنز) یازووچی نورالله آلتای - سه شنبه بیست و پنجم مرداد 1390

چهره ای واقعی چنگیز خان - سه شنبه بیست و پنجم مرداد 1390

امیر تیمور صاحبقران حقیده ، حضرت نوایی نینگ فکر لری - سه شنبه بیست و پنجم مرداد 1390

سیمای محمد اسماعیل تیمور از خامه ی خودش - پنجشنبه بیستم مرداد 1390

سرپل شهریده اوتکزیلگن طنطنه لی مراسم حقیده - سه شنبه هجدهم مرداد 1390

دعوتنامۀ منظوم مخدوم قلی فراغی به احمدشاه بابا - دوشنبه هفدهم مرداد 1390

مولانا جلال الدین محمد بلخی نینگ رباعی لری اوزبیک تیلی گه ترجمه بولدی - دوشنبه هفدهم مرداد 1390

تقويم ترکی يا دوازده حيوانی چيست ؟ - دوشنبه هفدهم مرداد 1390

نخستین کورس آموزش دوتار نوازی در شهر شبرغان - دوشنبه هفدهم مرداد 1390

مزارشریف نینگ قورولیش تاریخی - دوشنبه هفدهم مرداد 1390

بیماری تاریخ ستیزی ، محمد حلیم یارقین - دوشنبه هفدهم مرداد 1390

دکتور شفیقه یارقین کتته یوتوققه سزاوار بولدی - دوشنبه هفدهم مرداد 1390

مرحوم الحاج استاد غفار کمال حقیده بیر قیسقه سوز - دوشنبه هفدهم مرداد 1390

گوزه ل سوزلر همت دیگان شاعریمیز دن - دوشنبه هفدهم مرداد 1390

شعری در مورد سرپل از مرحوم الحاج عبدالقیوم عابد - دوشنبه هفدهم مرداد 1390

جوزجان ، مقاله یی از کاندید اکادمیسین دکتور محمد یعقوب واحدی - دوشنبه هفدهم مرداد 1390

اوزبیک ها، مقاله یی از کاندید اکادمیسین دکتور محمد یعقوب واحدی - دوشنبه هفدهم مرداد 1390

بـلـوچ هــا ، کاندید اکادمیسین دُکتور محمد یعقوب واحدی - دوشنبه هفدهم مرداد 1390

در بارۀ مسجد و خانقاه پدر مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی - دوشنبه هفدهم مرداد 1390

از خاطرات دکتور محمد یعقوب واحدی جوزجانی - دوشنبه هفدهم مرداد 1390

کوتاه دربارۀ شخصیت ظهیر الدین محمد بابر - یکشنبه شانزدهم مرداد 1390

جنگ ظهیر الدین محمد بابر با قشون پرتگال - یکشنبه شانزدهم مرداد 1390

کارنامه های ظهیرالدین محمد بابر درساحۀ دانش ، فرهنگ و صنعت - یکشنبه شانزدهم مرداد 1390

عمرانات ظهیر الدین محمد بابردرکابل ونقشۀ فتح هند - یکشنبه شانزدهم مرداد 1390

نگاهی مختصر به زندگی پرافتخار ظهیرالدین محمد بابر - یکشنبه شانزدهم مرداد 1390

اشعاری بیاد بود بیانی - شنبه پانزدهم مرداد 1390

خواجه نظر غایب هویدا نظر اوغلی حقیده - شنبه پانزدهم مرداد 1390

فارس شاعری حافظ شیرازی امیر تیمور حضوریده - جمعه چهاردهم مرداد 1390

حضرت اميرعلی شيرنوایی حقيده قيسقه معلومات، یازووچی: محمد نعیم غفوری - جمعه چهاردهم مرداد 1390

یادی از فرزند برومند خلق شادروان عبدالغفار بیانی - پنجشنبه سیزدهم مرداد 1390

ای بویوک خلقیم ، محمد یحیی حفیظی جوزجانی - پنجشنبه سیزدهم مرداد 1390

مدفن حضرت یحیی بن زید (رض) در سرپل - پنجشنبه سیزدهم مرداد 1390

یادگار های تاریخی دورۀ سلجوقی در سرپل - پنجشنبه سیزدهم مرداد 1390

مرقد یحیی بن زید در جوزجان (سرپل فعلی) - چهارشنبه دوازدهم مرداد 1390

اوضاع خشت پُل سرپل - چهارشنبه دوازدهم مرداد 1390

جغرافیای تاریخی سرپل - چهارشنبه دوازدهم مرداد 1390

قدردانی از مکتب خانگی اناثیه - چهارشنبه دوازدهم مرداد 1390

دو شمع افروخته در یک لگن (مدرسه و خانقاه شهر سرپُل) - چهارشنبه دوازدهم مرداد 1390

تاریخچۀ معارف و مَوقِف فعلی آن در سرپُل - چهارشنبه دوازدهم مرداد 1390

مزار امام زاده یحیی در سرپل (انبار) شمال افغانستان - چهارشنبه دوازدهم مرداد 1390

نگاهی به تاریخچۀ وترنری و مالداری ولایت سرپل - چهارشنبه دوازدهم مرداد 1390

طبابت قدیم در سرپل - چهارشنبه دوازدهم مرداد 1390

چاه های نفت و تَفَحّص آن در سرپل - چهارشنبه دوازدهم مرداد 1390

پیشینۀ قضاء در سرپل - چهارشنبه دوازدهم مرداد 1390

باروت سازی و هنر آتش بازی در سرپل - چهارشنبه دوازدهم مرداد 1390

مَدفَن حضرت یحیی بن زید در جُوزجانان ( سرپل امروزی ) - چهارشنبه دوازدهم مرداد 1390

نگاهی به هنر های نمایشی و تجسمی ولایت سرپل - چهارشنبه دوازدهم مرداد 1390

چگونگی هنر موسیقی در حوزۀ سرپل زمین - چهارشنبه دوازدهم مرداد 1390

داملا عبدالرحمن مفتی ، معروف به داملا شهید - چهارشنبه دوازدهم مرداد 1390

وضع ادبی و فرهنگی سرپل - چهارشنبه دوازدهم مرداد 1390

اساسنامۀ بنیاد اجتماعی و فرهنگی بیانی - چهارشنبه دوازدهم مرداد 1390

زندگینامۀ مرحوم عبدالغفار بیانی ، نوشتۀ دکتور محمد یعقوب واحدی - چهارشنبه دوازدهم مرداد 1390

 

عناوین مطالب نشر شده در وبلاگ بولوت