مرحوم الحاج استاد غفار کمال حقیده بیر قیسقه سوز
در بارۀ ما
website counter
تصاویر پانزدهمین سالروز وفات شادروان بیانی
رمضان مبارک
صفحۀ یوتوب ما
صفحۀ فیس بوک ما

افـغـانستانده تورک- اوزبیک خلقی نهایت ده ستم کـورگـن ایـل- اولــوس. بــو ایــل- اولـــوس قـنـچـه هـم اوزاق تــاریـــخــــی اوتـمـیـشـگه ایگـه بـولـیـب بابا- اجدادلری کتـتـه خـان و خاقانـلیـکـلر قـوریب، دواریـغ ســـوریـب کـیـــلـگـن بــولـسه‌لـــر هـــم، قـالــه‌ویـرسـه اولـر سونگـی بـیـر- ایکـّـی عصـر مـابـیـنـیـده اوشـبـو چـیـگـره‌لـــــرده قـیـینـاق و قیـیـنـچـیـلیـکـلر آستیده حیات کیچیریب، شو بــاعـث مـدنـی- تـاریـخی، تیل و ادبیاتلری ایـزیلیب- یینچیلیب کیلگن خـلـق. اوشـبـو خـلــق نـیـنـگ محکـومیت تاریخی هنوزگچه هم سونگی ایکّی عصر آره‌سـیـده کـورگـن نـقـصـانـلـرنـی بـرطرف قیلیشگه امکانیت تاپه‌آلمه‌گن... ا

نـویـسـنـده گــان، شــاعـران و هنرمنـدان منـسـوب بـه مـلـیـت هـائـیـکـــه در وطـن عـــزیــز مــا زنــده‌گـی دارنـــد، بـخـصـوص مـلـیــت اوزبــیــک قـــرن هــــای متـمادی بــخـــاطـــر غــنــامـــنـــدی فـرهـنگ مـان آثـــار زیـــادی ایـجـاد کــرده انـــد و از آنـها بــه مـیـراث رسیده، نـسـل به نسل مورد استفـاده قـرار گـرفـتـه است. ایـن واضــح اسـت آنـهـا بــخـاطــر رشـــد و انـکـشـاف هـنـر سهـم خـــود را ادا کــرده اند. امـروز بـسیـاری از هــــنـرمــــنـــــدان مــــــــا را مــیــشنـاسـنـد، امــا دربـــاره زنـده‌گـی و فـعـالیت هـای آنهـا مـعـلــومــات نــدارنـد. شـفـیـع عـظـیـمـی یـکـی ازیــن چــهـــره های شناخته شده است... ا

فرهنگ و معارف بشری را که آیینـۀ تـمـام نـمـای هـســتی اجـتـمـاعـی گـفـتـه اند، مـحـصــول فـعـالـیـت هـای مادّی و معنوی انسان از بدو پیدایش تـا کـنـون می باشد. رشـد و رونـق آن نـه تنها بـاعث تـغـیـیــر و تکامل جوامــع بـشــری بـوده، بلکه صیقل گـر روح و روان افـراد جامعه نیز می باشد. هنــر مـوسیـقی کـه جُــزئــی از فـرهـنـگ بـشری مـی بـاشـد، هـمــواره بـــــا روح و عواطــف انـسـانی سـر و کـار داشـتـه، در نــوازش آن نـقـش بـس مـهـم دارد، هـنــر موسیقی یکی از مُبرم تریـن نـیـازمـنـدی هــای انـسـانــی بـوده و بــا سـرشـــت و ســرنـوشـت انـسـان پـیـونـد ناگسستنی دارد... ا

وقـتـی بـا خـیـر مـحـمد چــاووش ملاقـات میـکـنـیـد، انسانی حلیم و مـتـواضـع و در عین زمان بـا مـنـاعت و سربلند را در برابر خـود مـی‌بـیـنـیـد. مـنـاعـت نـفـس و غرور مشـروع انـسـانی او در عین فـروتـنـی، از اعـتـمـاد بـه نـفـس و روحـیـۀ بـلند اتکا به خــود و بــاور هــای مـلـی او سر چشمـه می‌گـیـرد. یکجا با این روحیه، پـیـگیری در کـار، عـشـق و عــلاقۀ پــایــان نـاپـذیـر به مـوسیـقـی مـلـی و باور به موفقیت درین ساحه او را از دیـگـران مـتـمـایز می‌سازد. آهـستـه و شمــرده حــرف مــیــزنــد، بــا قـاطـعـیت از فکر و نظر خود دفاع می‌کند، شـوخ طـبـع و بـذلـه‌گــو است، با تبسم و صمیمیت شما را استقبال میکند... ا

رحـمـتـلـی اسـتـاد غـفـار کمـال، مـوسیـقی مکتبی ده اوقیمه‌گن و موسیقی سُرلرینی استادلردن علمی طرزیده اورگه‌نیش امکانیتی گه هم ایگه بولمه‌گن. او بیرینچی دن اوزبیک کلاسیک موسیقی‌سی و مقام آهنگ‌لرینی مرحوم آته‌سی کمال خان دن اورگنگن. اوزبیکستان و تاجیکستان رادیولری هم بو یولده اونگه اساسی یاردمچی بولگن. کمال اوشبو رادیولرنی اوزلوکسیز تینگلَب، مرکزی آسیاده‌گی مقام خوان استادلردن کتّه بهره آلیب کمالگه ییتگن.

استاد کمال یوزلَب غزللرنی یاددن بیلگنی اوچون کتاب و دفترگه احتیاج تاپمه‌گن. او هر زمان اوز مُخلصلری گه دلنشین مقاملرنی اجرا ایتیشی بیلن باشقه‌لردن اجره‌لیب تورگن. بوگون غفارکمال شیدالری قاله ویرسه، افغانستان اوزبیکلری‌ اوز وقتیده مرحوم استاد نینگ مقام خوانلیک ساحه‌سیده‌گی استعدادی دن توغری فایده‌له‌نیب اونینگ بوکونگی بوش اورنینی تولدیره‌دیگن یخشی شاگردلرگه ایگه بولمه‌گنیدن افسوسله‌نیشلری طبیعی حال.

کمال، موسیقی عالمی گه یاشلیگیدن کیریب کیلگن، او حقیقتده یریم عصردن آشه‌راق هنری فعالیتی دوامیده یوزلَب قوشیقلرنی اجرا ایتیب، اوزیدن دُردانه اثرلر میراث قالدیرگن. بای هنری میراثی‌ نینگ معلوم قسمی ویدیو و اودیو ده یازیب آلینیب، بعضی بیر رادیو تلویزیون‌لر آرشیفلری اینیقسه افغانستان ملی رادیو تلویزیونی و آیینه تلویزیونی آرشیف‌لریده سقله‌نیب کیلینماقده. شونینگ دیک غفار کمال نینگ عایله اعضالری، قرینداشلری و مخلصلری هم اونینگ بی‌بها اثرلرینی اوز شخصی آرشیف‌لریده سقلًب قالگن بولیشلری ممکن. لیکن استاد تامانیدن اجرا ایتیلگن برچه قوشیقلر ایریم دلیل‌لرگه کوره، توله‌لیگیچه یازیب قالدیرمه گن. البته بو - بیزنینگ مدنی حیاتیمیزده‌گی اساسی کمچیلیکلردن بیری سنه‌له‌دی. حقیقتده دُردانه قوشیقلریمیز و فلکلور خزینه‌میزنینگ موجود بایلیکلرینی کوز قره‌چیغی‌دیک اسره‌ب قالیش اوچون مسوولیت یوزه‌سیدن خدمت قیله‌دیگن مدنی تشکیلات‌لریمیز نینگ یوق‌لیگی بو ساحده‌گی جدی کمچیلیکلردن بیری دیر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هر حالده رحمتلی مقام خوان استادنینگ یازیب آلینگن قوشیقلرینی یخشی بیر شکل‌ده اسره‌ش، اوندن توغری فایده‌له‌نیش و کیله‌جک اولادگه ییتیشتیریش رادیو تلویزیون‌لر اداره‌لری شونینگدیک غفار کمال دوستلری و مُخلصلری نینگ وظیفه‌سی و مسوولیتی حسابلنه‌دی.

رحمتلی استاد کمال دوتار دن تشقری تنبور چلیش مهارتی گه هم ایگه بولگن. او بیر مدت آته کسبی بوت دوزلیک بیلن شغلله‌نیب حلال محنت حسابیدن روزغار تیبره‌تگن. رحمتلی غفار کمال بوتون عمرینی موسیقی اینیقسه مقام خوانلیککه بغیشله‌دی. حیات نینگ اچیق مشقت‌لری اونی اوز یولی، موسیقی عشقیدن واز کیچتیره‌آلمه‌دی.

بیر زمانلر ( طالبلر حکمرانلیگی دوریده ) استاد کمال‌نی پاکستان نینگ اَتَک (کمالپور) شهریده اوچره‌تگنیمده، او کیشی طالبلرنینگ شکنجه‌سیدن قورقیب پاکستاندن باش پنه تاپیشگه مجبور بولگنینی شوکبی بیر عمر چیرتیب یورگن دوتارینی هم شبرغانده طالبلر قورقینچیدن اوتگه یاندیرگنینی کویینیب ایتگن ایدی. حیاتده اونی کویینتیرگن باشقه علت‌لر هم بولگن. استاد کمال تیریکلیگیده هنر و فرهنگ قدریگه ییتمه‌گن انسانلر اینیقسه اوزبیکلرنینگ ملی مدنیتی رواجیگه ایریم یوللر آرقه‌لی حصه قوشیش امکانی گه ایگه بولگن، بیراق هنر و فرهنگ اهلی گه بها بیرمه‌گن وطنداشلریدن کایینیب:

«هندو مرو دین کیلسم ایردیم تاپردیم اعتبار

شول ایرور عیبیم مقیمی مردم‌ فرغانه من»

دیب زمزمه ایتیب یورردی. او حیاتی و فعالیتی دوامیده نه‌فقط اوزینی مقام خوانلیک نینگ کیره‌کلی مقاملرینی ایگللشگه، بلکه استعداد ایگه‌سی بولگن شاگردلریگه هم دوتار چلیش، مقام اصوللری و اجرا طرزینی اورگه‌تیش گه اینتیلگن. استاد غفار کمال، بی وقت عالمدن اوتگن رحمتلی سید جعفر قویاش گه استاد بولگنینی هردایم ایتیب کیلَردی. کلاسیک موسیقی اجراچی‌لریدن استا مله، عبدالرشید غیرت استاد کمال گه ایرگه‌شیب، اوندن کتّه بهره آلگنلر. شونینگ دیک استاد غفار کمال یگانه اوغلی سیدکبیر خان قولیگه کیچیک‌لیگیدن دوتار توتکیزیب، آته‌سی نینگ بی‌بها میراثی گه حقیقی معناده ایگه بولیشینی چین دلدن آرزو قیلگن. بی‌وقت عالمدن اوتگن غفار کمال یاشلریمیزگه موسیقی سِرلرینی پخته اورگه‌تیب، یاش کماللرنی ییتیشتیریش قابلیتیگه هم ایگه بولگن.

افسوس که کمال بیز بیلن ابدی وداعلشدی و اوزی نینگ بار نایاب کمالینی اوزی بیلن آلیب کیتدی. ایندی اونینگ اوزاق ییللر چیرتگن دوتار نوالری و تورلی مقاملرده اجرا ایتگن عجایب آهنگلری قولاقلرده همان ینگره‌ب توره‌دی. لیکن او باشقه قه‌یتمه‌یدی و کلاسیک موسیقی شیدالری دوره‌لریده اونینگ اورنی هر دایم بوش بولیب قاله‌دی.

روحلری شاد و جایلری جنت بولسین!

سـیـد کـبـیـر کمـال رحـمـتلی استاد غفار کـمـال نـیـنگ اوغلی دیر. سید کبیر نینگ قـولاغــی بـالــه‌لـیـگـیـدن دوتـار نــوالری و کلاسـیـک آهـنـگ‌لـر بیلن تانیش. آته‌سی رحـمـتـلـی اسـتـاد غـفار کمال افغانستان نـیـنـگ مـشـهـور کـلاسیـک خواننده‌لریدن بیری بـولـگن. سـیـد کـبیر ایندی رحمتلی آتـه‌سی نیـنگ ایزینی ایزلب بارماقده دیر. اوزیـنـی ایتـیشیچه: «اوزبیک خلقی نینگ اصل مـوسیقی‌سی دوتار دیر و مین دوتار بـیـلـن ذوقـلـنـه‌مـن. کـلاسـیک موزیک‌لر و فـلـکـلـوریـک قـوشـیقلرنی هم اوقویه‌من. الـبـتـه بـرچـه‌سـیـنـی اوز رحـمـتلی آته‌م، استاد غفار کمال دن اورگه‌نگنمن». سـید کبیر اوزبیکستان‌لیک... ا

ضیاء خواجه منصوری افغانستان‌ده خلق‌لر دوست‌لـیـگـی اوچـون فعال خذمت قیلگن اوسـتـاذ صنعتکارلریدن دیر. او ۱۹۲۰ نچی میـلادی ییلده تاشکند شهریده توغیلدی. بـاشـلـنـغـیچ تعلیمنی توگه‌تیب، موسیقه کـورسـیـنی هم عین شو ییرده توگه‌تدی. بــو کـورسـده دوتـار و سـیـتــار چَلـیشنی اورگـَنـدی. مـیلادی ۱۹۲۹-۱۹۳۰ ییـلـلـرده فـاریـاب، مزارشریف، سونگره کابل‌ده عمر کـیـچـیـردی. صنـعـتـکار افـغـانـسـتــــان‌ده اسـتـقـامـت قـیـلـه‌یـاتگن اوزبیک، ترکمن، تـاجیک، پشتون و هزاره‌لرنینگ، اینیقسه، یـاش‌لـرنـیـنـگ ارداقـلـی صحـبـتــداشی و صـمـیـمـی دوسـتی ایدی. منصوری نینگ افغانستان اوزبیکلری تیلی و... ا

كـیـمـگـه بـاریـب ایـتـه یـن... ایـن ترانه ی زیـبـا را شـاعر گرامی شهباز ایرج ساخته اسـت و فـرهـاد دریـا هـم خـیلی زیبا اجرا كـرده است. زیـبـایـی این آهنگ از دیدگاه مـن دو مسـئلـه ی مهم دارد یكی این كه فـرهـاد دریـا از مــحــدود خــوانـنــده هـای افـغـانـسـتـان اسـت. كـه در اجرای آهنگ هـای اوزبـیكی مشكل لهجه ندارد و ترانه را خـیـلـی بـه زیـبـایی اجرا می كند و حتا فـكـر كـنم شاید شاعر آن حظ ببرد و كیف كـند و زیبایی دیگری كه آهنگ دارد او این است كـه تـرانـه ی اوزبـیـكـی در چـوكـات موسـیـقـی فارسی اجرا شده اون هم در سـاختار آهنگ های فرهاد دریا، و ترانه ی این آهنگ هم خیلی ساده... ا