سخنی چند در مورد شهید سرور سرخوش
در بارۀ ما
website counter
تصاویر پانزدهمین سالروز وفات شادروان بیانی
رمضان مبارک
صفحۀ یوتوب ما
صفحۀ فیس بوک ما

كـیـمـگـه بـاریـب ایـتـه یـن... ایـن ترانه ی زیـبـا را شـاعر گرامی شهباز ایرج ساخته اسـت و فـرهـاد دریـا هـم خـیلی زیبا اجرا كـرده است. زیـبـایـی این آهنگ از دیدگاه مـن دو مسـئلـه ی مهم دارد یكی این كه فـرهـاد دریـا از مــحــدود خــوانـنــده هـای افـغـانـسـتـان اسـت. كـه در اجرای آهنگ هـای اوزبـیكی مشكل لهجه ندارد و ترانه را خـیـلـی بـه زیـبـایی اجرا می كند و حتا فـكـر كـنم شاید شاعر آن حظ ببرد و كیف كـند و زیبایی دیگری كه آهنگ دارد او این است كـه تـرانـه ی اوزبـیـكـی در چـوكـات موسـیـقـی فارسی اجرا شده اون هم در سـاختار آهنگ های فرهاد دریا، و ترانه ی این آهنگ هم خیلی ساده... ا

حـاجـی عبـدالـرحیـم اوغـلـی صــدرالـدین «انتظار»، ۱۳۲۲ نـچــی هـجـری قـویــاش یــیــلــیــنـدا، سرپل کئنتی نینگ عربخانه گذرینده بـول آجـونـغـا کـوز آچمـیشتیر. او، اوزونــونـگ یاراتتیغی پیشیغ و یـوکـسئـک آنـغـلاملی قــوشــوغــــلاری یــانــیـــنــدا، آوغانـیـسـتان رادیو و تـلـویـزیـونـی آرقالی تارقاتتیغی تــاتیغ سئسی بیرله اوقودوغو کـویـلـری بـیـرلـه ده، یـیـلــلاردان بــــئـری آوغـانـیـسـتـانـلی تورکلر آراسـیـنـــدا بـیـر سـابـلــیــغ شـاعــــر و تـاتـــیـغ سئسلی یــیــراغو (قـوشـوغـچـو، مـوسـیـقـیـچـی) تـانـیـلـیـب، سئــودئــکـلــریـنــیــــنــــــــگ کــونــگــلـــونـــده شــیــن (تـخـت) قوروب کئلمئکته دیر... ا

رحـمـتـلـی استـاد غـفار کمال، موسیقی مـکـتـبـی ده اوقـیـمـه‌گـن و مــوســیـقـی سُرلرینی استادلردن علمی طرزیده اورگه نیش امـکـانـیـتـی گه هم ایگه بولمه گن. او بـیـریـنـچـــی دن اوزبـیــک کــلاســیــک مــوسـیــقـی‌ســی و مــقام آهنگ لرینی مـرحـوم آتـه سی کمال خان دن اورگنگن. اوزبـیـکـسـتان و تاجیکستان رادیولری هم بــو یـولـده اونــگــه اســاســی یـاردمچی بــولـگــن. کـــمـــال اوشــبــو رادیـــولرنی اوزلـوکـسـیز تینگلب، مرکزی آسیا ده گی مــقــام خــوان اســتــاد لـــردن کـتّـه بهره آلـیـب کـمالـگـه ییتگن استاد کمال یوزلـب غـزل لــرنی یاد دن بیلگنی اوچون کتاب و دفـتـرگـه احـتـیـاج تـاپمـه گـن... ا

دوست گرانمایه‌ام محمد علی سروری گرامی با نجابتی که در نهادش نهفته، بدون آنکه به کـمـبود آگاهی مـن و نـنـوشتن نام جاودان‌یاد سرور سرخوش در شمار هنرمندان کشته شده در دیباچۀ «دیدار با رامشگر گیـتـار نـگار» انگشت گذارد، فروتنانه و خموشانه فشردۀ زندگینامه و چند کلیپ هنرنمایی او را در پیامخانه گذاشته است. با سپاس از این دوست پاکیزه سرشت و پـیـام مهـربـانانه، روشنگرانه و آگاهی دهنده‌اش. (صبور سیاه سنگ)

آنچه میخوانید پاره هایی از یادداشت محمد علی سروری است:

او بیـرار بـیــا بیشینی روی در روی

یگ گبه ما موگویوم، دو تو بـوگوی

بیشینی و پگ مـو رازی دیل كـنی

چــاره‌یـی ازی غـمی سبیل كـنی

شهید سرور سرخوش مرد پیـشـگـام در عـرصۀ موسیقی مقاومت است. او همزمان با ورود ارتش شوروی به افـغـانـسـتـان راه و روش خـود را تـغـیـیـر داد و بـا سرودن و اجرای قطعات حاوی مضامین سیاسی شور خاصی به جـامـعـه ملـتـهب آن زمـان بـخـشید. شهید سرور سرخوش برادر بزرگ داوود سرخوش بوده و در ولـسـوالـی دایـكندی ولایت ارزگان بدنیا آمده بود. نامبرده شب عید قربان، تاریخ 25 سنبله سال 1362 به دست یك روحانی متعصب هزاره به قتل رسید. این واقعه همراه شد با قتل عام خـانــوادگــی طـوری كه از اطــرافـیـان و نزدیكان و مواشی (حیوانات) كه در خانه شان بود، هیچ یك زنده نماندند. تنها داوود سرخوش كه كوچك بود، با پنهان شدن در یک گوشه جان به سلامت بُرد.

شهید سرور سـرخـوش اگـر نـگـوییم آغازگر موسیقی مقاومت در افغانستان، لااقل در بین هزاره ها بود. او درد اجتماعی، سیاسی و تاریخی ملتش را نخستین بار با زبان و بیان موسیقی بازتاب داد. مـتـأسفانه این آوازخـوان بـزرگ سـیاسی‌سرا فرصت دیر ماندن برای رشد موسیقی افغانستان را نداشت و قربانی جهل و کوری حاکم بر مرز و بوم کشور گردید.

جای بسیار تأسف اسـت کـه شـهـیـد سـرور سـرخـوش شـایـد بـدون کـدام دلیلی، تنها به خاطر فریاد درد مردمش توسط کوران فرهنگ‌کُش ملتش به شهـادت می‌رسد. این موضوع زخم ژرفی بر دلی موسیقی ما بــوده این ژرف زخم التیام نخواهد یافت. جای سرخوش شهید در موسیقی مقاومت همچنان خالی است.

محمد علی سروری

با سپاس از رسانۀ وزین «آزره بامیانی» و گرداننده‌اش آقای محمد زمان احمدی برای باز چاپ این عکس جاودانیاد شهید سرور سرخوش

سـیـد کـبـیـر کمـال رحـمـتلی استاد غفار کـمـال نـیـنگ اوغلی دیر. سید کبیر نینگ قـولاغــی بـالــه‌لـیـگـیـدن دوتـار نــوالری و کلاسـیـک آهـنـگ‌لـر بیلن تانیش. آته‌سی رحـمـتـلـی اسـتـاد غـفار کمال افغانستان نـیـنـگ مـشـهـور کـلاسیـک خواننده‌لریدن بیری بـولـگن. سـیـد کـبیر ایندی رحمتلی آتـه‌سی نیـنگ ایزینی ایزلب بارماقده دیر. اوزیـنـی ایتـیشیچه: «اوزبیک خلقی نینگ اصل مـوسیقی‌سی دوتار دیر و مین دوتار بـیـلـن ذوقـلـنـه‌مـن. کـلاسـیک موزیک‌لر و فـلـکـلـوریـک قـوشـیقلرنی هم اوقویه‌من. الـبـتـه بـرچـه‌سـیـنـی اوز رحـمـتلی آته‌م، استاد غفار کمال دن اورگه‌نگنمن». سـید کبیر اوزبیکستان‌لیک... ا

ضیاء خواجه منصوری افغانستان‌ده خلق‌لر دوست‌لـیـگـی اوچـون فعال خذمت قیلگن اوسـتـاذ صنعتکارلریدن دیر. او ۱۹۲۰ نچی میـلادی ییلده تاشکند شهریده توغیلدی. بـاشـلـنـغـیچ تعلیمنی توگه‌تیب، موسیقه کـورسـیـنی هم عین شو ییرده توگه‌تدی. بــو کـورسـده دوتـار و سـیـتــار چَلـیشنی اورگـَنـدی. مـیلادی ۱۹۲۹-۱۹۳۰ ییـلـلـرده فـاریـاب، مزارشریف، سونگره کابل‌ده عمر کـیـچـیـردی. صنـعـتـکار افـغـانـسـتــــان‌ده اسـتـقـامـت قـیـلـه‌یـاتگن اوزبیک، ترکمن، تـاجیک، پشتون و هزاره‌لرنینگ، اینیقسه، یـاش‌لـرنـیـنـگ ارداقـلـی صحـبـتــداشی و صـمـیـمـی دوسـتی ایدی. منصوری نینگ افغانستان اوزبیکلری تیلی و... ا