افغانستان اؤزبیکلری خلق قؤشیق‌لری
در بارۀ ما
website counter
تصاویر پانزدهمین سالروز وفات شادروان بیانی
رمضان مبارک
صفحۀ یوتوب ما
صفحۀ فیس بوک ما

اوزبیک تیلی سوزلیگی، نورالله آلتای

بنیاد اجتماعی و فرهنگی بیانی یوتوب

بنیاد بیانی در فیس بوک

استاد ملا تاج محمد سرپلی در یوتوب

استاد ملا تاج محمد سرپلی در فیس بوک

قرآن شریف، اوزبیکی ترجمه بیلن

قرآن شریف، مکمل

قرآن الکریم با ترجمه به چند زبان

اوزبیک تیلیده دینی موعظه‌لر

محبوب القلوب، تربیتی و تفریحی

تصّوف و انسان، شرعی جوزجانی

استاد قاری محمد عظیم عظیمی

انجمن فرهنگی نوایی، ناروی

لغت نامۀ بزرگ دهخدا

تیل و ادبیات، ایشانچ

اوزبیک تیلی، ذکر الله ایشانچ

کونگیل کوزگوسی، فرشته بیگم

موج نور، فرشته بیگم ضیایی

بابر ایزیدن، محمد حلیم یارقین

بابر ایزیدن، دکتور شفیقه یارقین

تورکستان اوغلان لری

اوزبیکی شعرلر، امان الله قویاش

اوزبیکچه شعرلر توپلمی

اوزبیگیم، داکتر فاریابی

یورتداش، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی

مونس، آیدین خیری

که پلک، عنایت الله فرهمند

دُر دانه لر، دکتور فیض الله ایماق

یاشلر، اجتماعی و فرهنگی

فاریاب زمین، دولتی فاریابی

توران، آلپ تیمور تورانی

اوزاق یــولــلار، ادبی و فرهنگی

افغانستان تورکلری فدراسیونی

جنوبی تورکستان، اجتماعی

اوزتورک دریچه‌سی

بابر فرهنگی و کلتوری انجمنی

آیدین افغانستان فرهنگی انجمنی

حیات پنجره سیدن، فضل احمد بورگیت

آلتین کَمَلـَک، عبدالله تاشقین

کوموش، کنشکا تورکستانی

سوز، محمد عالم کوهکن

بیلگی هفته‌لیگی

سوز گلشنی، هوشنگ پیگیر

آلتین یپراقلر، محمد کاظم امینی

چیچک لر محضری، ابوالخیرخیری

آق قَیین، نور الله آلتای

ییگیت، اجتماعی و فرهنگی

ایچک اوزر کولگو، اجتماعی

تیگیرمانچی، اسد الله آسیابان

ساغینچ، عارفه امینی

اوزبیک خلق مقال لری

قویاش بیراغی، جمشید ثبات

کونگول یاره‌سی، معصومی

قیزیل قلمپیر، تنقیدی فکرلر

گونش، فرهنگی و اجتماعی

ینگی لیک لر، حفیظ الله فیاض

عـزیـز فـاریـابـلی

فرهنگ ترکمنی راسخ ، آنلاین

نیسایا، شعر و ادب فاریاب

کورش، فرهنگ و اجتماع

آنه یورتیم، فرهنگی و ادبی

شعر و ادب تورکستان

باغبوستان، افغانستان ترکمنلری

آلقیش، تورکچه ادبی و کلتوری

نور قویاش، فرهنگی و اجتماعی

باقیش، همایون خیری

اوزبیگیم، زهره کارگر

تانگ ییلی، آی نور خیری

افعانستان تورک اوقوچیلریمیز

کــــوکـــلـــــم، ثــــنــا

اجتماعی و فرهنگی، فیض الله قرداش

ارمغان، دکتور منان تاشقین

خیال کوله‌گه‌سی، عالم لبیب

داستان لر، قادر مراد

پیوند های مهم

بـلـبلی از کوهساران بدخشان که بیش از ثـلـث قـرن است با آوای باریک و جانـسوز غــجـک خـود گـوش هـا را نوازش داده، بـا صــدای دلکش و دلنواز خود دلها را آرامش بخشیده، با اجـرای پـارچـه های کمیدی و تـمـثـیـلی خــویش مــردم را خنـدانـیـده و بـا نـشـاط بخشی، بزم محافل علاقمندان خـویش را گرمی و حلاوت بخشیده است. بـلـی! آدیــنــه، کـــه اســــم هـنــری اش بـازگـل بـدخـشی می بـاشـد، زادۀ محلـه چـنـار گنجشکان، واقع در ولسوالی کشم ولایـت بـدخـشان بود که در 107 مین بهار زندگـیش چشم از جهان بربست. با جرات میتوان گفت که وی را از جمله آواز خوانان دست اول در سطح، کشور و... ا

ادامۀ مطلب

فرهنگ و معارف بشری را که آیینـۀ تـمـام نـمـای هـســتی اجـتـمـاعـی گـفـتـه اند، مـحـصــول فـعـالـیـت هـای مادّی و معنوی انسان از بدو پیدایش تـا کـنـون می باشد. رشـد و رونـق آن نـه تنها بـاعث تـغـیـیــر و تکامل جوامــع بـشــری بـوده، بلکه صیقل گـر روح و روان افـراد جامعه نیز می باشد. هنــر مـوسیـقی کـه جُــزئــی از فـرهـنـگ بـشری مـی بـاشـد، هـمــواره بـــــا روح و عواطــف انـسـانی سـر و کـار داشـتـه، در نــوازش آن نـقـش بـس مـهـم دارد، هـنــر موسیقی یکی از مُبرم تریـن نـیـازمـنـدی هــای انـسـانــی بـوده و بــا سـرشـــت و ســرنـوشـت انـسـان پـیـونـد ناگسستنی دارد... ا

حـاجـی عبـدالـرحیـم اوغـلـی صــدرالـدین «انتظار»، ۱۳۲۲ نـچــی هـجـری قـویــاش یــیــلــیــنـدا، سرپل کئنتی نینگ عربخانه گذرینده بـول آجـونـغـا کـوز آچمـیشتیر. او، اوزونــونـگ یاراتتیغی پیشیغ و یـوکـسئـک آنـغـلاملی قــوشــوغــــلاری یــانــیـــنــدا، آوغانـیـسـتان رادیو و تـلـویـزیـونـی آرقالی تارقاتتیغی تــاتیغ سئسی بیرله اوقودوغو کـویـلـری بـیـرلـه ده، یـیـلــلاردان بــــئـری آوغـانـیـسـتـانـلی تورکلر آراسـیـنـــدا بـیـر سـابـلــیــغ شـاعــــر و تـاتـــیـغ سئسلی یــیــراغو (قـوشـوغـچـو، مـوسـیـقـیـچـی) تـانـیـلـیـب، سئــودئــکـلــریـنــیــــنــــــــگ کــونــگــلـــونـــده شــیــن (تـخـت) قوروب کئلمئکته دیر... ا

در یـکـی از کـوچـه ها، در قریۀ دور افتاده در جوی زندان ولایت سمنگان، آواز خوش تــارهـا، صــدای آرام و متین چکش سبک بر روی چـوب تــراش خـــورده بــا صـــدای خـش خـش دسـتـان گــره بـسـتـۀ استاد مـحمد قل هفتاد ساله، موسیقی زندگی را تشـکـیـل مـی دهـد. دنبوره ها، در کنار دیــوار کـاه گـلـی کارگاه استاد محمد قل، صـف کـشـیـده انـد و انـتظار می کشند تا اسـتـاد، تارها را بر شانه های شان ببندد و آنـهـا نـیـز بـا شـور فـراوان، پـس از آشنا شـدن بـا سـر انـگشتان نوازندگان، بنالند. این روزها استاد محمد قل دنبوره ساز، به گفـتـۀ خـودش وقت سرخاریدن ندارد و به قول معروف دست به دستش... ا

دنـبـوره یکی از آلات موسیقی اصیل ملی کـشـور مـاست. این آلـه را اوزبـیـک ها به گـونـۀ «دومبیره» و مردمان دیگر به شکل هــای «دَمبــوره» و «دَنـبــوره» تـلــفـــــظ مـیـکـنند. امروز دنبوره به عـنـوان یـک آلـۀ قـدیــمـی و اصـیـل مـلـی در میان اکثریت قــریـب بـه اتفاق تمام ملل تورکی جهان؛ مـانـند: اوزبیک ها، قزاق ها، تـورکمن ها، قــیـرغـیـز هـا، قـره قـلـپـاق ها، آلتای ها، بـاشقیرد ها، یـاقـوت هـا، تاتار ها و اویغور هـا و نـیـز سایـر ملـل؛ چون: تاجیک هـا و هـــزاره هـا مـــورد اســـتــفـاده است. در بــرخــی از مـــنـــابـــع تـاریــخـی اخـتـراع «دَنـــبـــوره» را بــه تـورکـان نـسـبت داده انـــد. گسـتــرده گی کاربرد... ا

بــابــه قِــران هـنـرمـنـد آواره و درویـشـی از ولـسـوالـی خُـلم (تـاشقرغان) بود. نام اصلی ‌اش عـبـدالـغفار فرزند سلطان بود. او در سال ۱۲۸۹ خـورشـیـدی در گــذر ده حــسن ولـســوالــی تــاشــقـرغان ولایت ســمـنـگـان پــا بـه جـهــان هـــســــــتی گـذاشـت. بـابـه قِـران از آوان کــودکـی به خـوانـدن آهـنگ ‌های محلی آغاز نمود. در سـن دوازده سـالـگـی نـزد مـرحوم محمد حـکـیـم تـنـبـور نـواز بـه نــواخــتــن دنبوره پـرداخـت. او پـس از ســـال‌ هـا تــوانست پـول نـاچـیـز را جـمع کند تا اینکه توانست دنـبـوره‌ای بــرای خــود خـریـداری کند. در ولسـوالــی تــاشــقـرغان به جز بابه قِران کسـی دیگری نبود که در محافل خوشی آهنگ بسراید... ا

افغانستان نینگ شمالی ولایتلریده استقامت قیلووچی اؤزبیکلر، باشقه خلقلر قطاری، اؤزی نینگ جوده بای و رنگ به رنگ آغزه‌کی ایجادی بیلن اجره‌لیب توره‌دی. مذکور میراثنی تؤپله‌ش و نشر ایتیش، اؤرگه‌نیش و عامه‌لشتیریش ایشلری سؤنگی ییللر دوامیده یؤلگه قوییله باشله‌ندی. اینیقسه، افغانستان اؤزبیکلری خلق آغزه‌کی ایجادی نمونه‌لری نینگ «خلق دُر دانه‌لری» نامی بیلن ۱۳۵۹هجری و ۱۹۸۰ میلادی ییلده کابلده علیحده کتاب حالیده نشر ایتیلیشی، افغانستان خلقلری نینگ ادبی- مدنی حیاتیده کتته واقعه بؤلیب قالدی.۱

مذکور کتاب نینگ نشر ایتیلیشی، بیر تاماندن، افغانستان اؤزبیکلری نینگ آغزه‌کی ایجادینی عامه‌لشتیریش ساحه‌سیده دستله‌بکی ده‌دل قدم بؤلسه، ایککینچی تاماندن، اوشبو مدنی میراثنی چقور علمی اساسده تدقیق ایتیشده، او نینگ باشقه خلقلر فولکلوری بیلن، خصوصاً اؤزبیکستان اؤزبیکلری خلق آغزه‌کی ایجادی بیلن علاقه‌لرینی کینگراق اؤرگه‌نیشده مهم منبع بؤلیب خذمت قیله‌دی.

افغانستان اؤزبیکلری خلق آغزه‌کی ایجادینی مکمل تدقیق ایتیش، او نینگ بدیعی خصوصیتلری و تاریخینی اؤرگه‌نیش، بوکونگی یاش اولادنی تربیه‌لشده، اولرنینگ دنیا قره‌شینی شکللنتیریشده، مدنی میراث نینگ اؤرنی و رولینی بیلگیله‌ش کبی، قطار مساله‌لر، افغانستان فولکلور شناسلیگینی و عموماً، افغانستانده فیلالوژی فنی آلدیده تورگن مهم و دالضرب وظیفه‌لردن حسابله‌نه‌دی. شونینگ اوچون هم افغانستان اؤزبیکلری خلق قؤشیقلرینی مونوگرافیک شکلده تدقیق ایتیش کتته اهمیت کسب ایته‌دی.

معلوم کی، اؤزبیکستان فولکلورشناش‌لیگی نینگ تجربه و یوتوقلریگه سوینمَسدن توریب افغانستان اؤزبیکلری فولکلوری بیلن اؤزبیکستان اؤزبیکلری خلق آغزه‌کی ایجادی اؤرته‌سیده‌گی مشترک و فرقلی تامانلرنی اؤرگنمَسدن توریب، بونده‌ی ایشنی عملگه آشیریش جوده قیین.

شونی علیحده تأکیدله‌ب اؤتیش جایزکی بیز بو تدقیقاتیمیزده ۱٣۵٩ هجری ۱٩٨٠ نچی میلادی ییل‌گچه اعلان قیلینگن خلق قؤشیقلریدن فایده‌لنگنمیز، خلاص.

افغانستان اؤزبیکلری خلق قؤشیقلرینی اؤرگه‌نیشده‌گی دستلبکی اورینیشلر «خلق دُردانه‌لری» کتاب نینگ باسیلیب چیقیشی بیلن باغیلق.

افغانستان اؤزبیکلری تاریخی، ادبیاتی و فولکلوری باره‌سیده چیت ایل عالملری نینگ بو ساحه‌ده‌گی معلوم یوتوقلرینی قید ایتیش ممکن. جمله‌دن، سویدن‌لیک تورکشناس عالم گونار یارینگ اؤز مقاله‌سیده غربی اروپا ده بیرینچی بؤلیب، افغانستان نینگ شمالی ولایتلریده یشه‌یدیگن و تورکی تیلده سؤزله‌شه‌دیگن اهالی نینگ یشه‌ش شرایطلری، سانی، مدنیتی، تیلی، عرف-عادتلری، فولکلوری، اتناگرافیه‌سیگه عاید ایریم معلوماتلرنی کیلتیرگن.۲

امریکا نینگ تورکشناس عالمی پروفیسور ایلیزه لاوده سیرتاوستس افغانستان اؤزبیکلری فولکلوری گه عاید مقاله‌سینی «اؤزبیکلر اره‌سیده اسلامدن آلدین دورده ترقلگن عُرف- عادتلر»، دیب اته‌دی. بوندن باشقه، اکادمیسین کاندیدی دکتور محمد یعقوب واحدی جوزجانی، پروفیسور دکتور عبدالحکیم شرعی جوزجانی، پروفیسور دکتور عنایت الله شهرانی، رحمتلی ابوالخیر خیری، نظرمحمد نوا، حاجی ایرگش اوچقون، استاد محمد امین متین اندخویی، پوهنمل استاد عالم لبیب، پویا فاریابی، دکتور شفیقه یارقین، حلیم یارقین، دکتور اسدالله شعور، استاد هدایت الله هدایت، عزیزالله آرال، فوزیه آرال، نورالله آلتای، ذکرالله ایشانچ، حاجی اشرف عظیمی، عالم کوهکن، حبیب الله همنوا چغتایی، عبدالله روهین، منان تاشقین، انتظار جوزجانی، ملا تاج محمد سرپلی، الیم بیات، محمد رفیق عنبر، مرحوم رضوانقل تمنا، یورتداش، صالح محمد حساس، دققاق، آیخان بیانی، رحمتلی عبدالغفار بیانی، مقدم، حسن بانو غضنفر، شهر بانو غضنفر، انجنیر رحیم عابدی، استاد ایوب ساعی، حبیب الرحمن قویاش، حاجی فدا محمد اؤزبیک، م. اسحاق ثنا، داکتر عزیز الله فاریابی، امان معاشر، محرم زیبا ایوبی، امان الله خلیلیار، فروزان خلیلیار، جلیله جان، حاجی محمد ایوب خیری، یوسف روانیار، مرحوم حاجی میرمحمود الیاسی، برهان الدین نامق، فیض الله قرداش، عالیه قرداش، رحمتلی عبدالجلیل کاروان، فضل الحق یؤلچی، الماس بیانی، انابت ایماق کبی تدقیقاتچیلر و آغزه‌کی ادبیاتیمیز شیدالری، افغانستان اؤزبیکلری خلق آغزه‌کی ایجادینی تؤپله‌ش و عامه‌لشتیریش ساحه‌سیده ایش آلیب بارگنلر.

اؤزبیکستان عالملری عارف عثمانوف، توره میرزایوف، عبدالله یوف، محمد علی قؤشماقوف، عبدالرحیم منانوف، رحمن خواجه انعام خواجه اوف، س. اسدالله یوف، ن. معصومی، و م. خالوف، انور اسماعیل اوف، ا.ش. شاه منصوروف، ع. هیت متوف، شاه میرزا توردیموف و باشقه‌لرنینگ ایشلری ارزیگولیک دیر.

بو ایشلرده افغانستان اؤزبیکلری نینگ بعضی فولکلور نمونه‌لریدن کیلتیریلگن بؤلیب، اولر خصوصیده معلوم فکرلر ایتیلگن بؤلسه‌ده، بی‌واسطه بو کتابده بیز کیلتیرگن قؤشیقلرگه تیگیشلی فکرلرنی اوچره‌تمه‌یمیز.

کیینگی ییللرده افغانستان اؤزبیکلری خلق آغزه‌کی ایجادی نمونه‌لرینی، خصوصاً، قؤشیقلرنی ترغیب قیلیش و عامه‌لشتیریشده امریکا قؤشمه ایالات‌لریده باسیلیب چیقه‌دیگن «پیمان» و «چاپ‌انداز» مجله‌لری، کانادا نینگ تورنتو شهریده باسیله‌دیگن «اندیشه نو» و «آشیان» آی‌نامه‌لری، ترکیه جمهوریتی نینگ استانبول شهریده بیر نیچه ییلدن بویان باسیلیب چیقه‌دیگن «بیدلستان» و «گلدسته» (ایککی کتاب بیر جلدده)، آلمانده چاپ بؤله‌دیگن «جهش» مجله‌سی، افغانستان‌ده باسیلیب چیققن «برادر ملیت‌لر مجله‌سی»، «یولدوز» و «اولوس» جریده‌لری، افغانستان فنلر اکادمی قاشیده‌گی اؤزبیک – تورکمن بؤلیمی، معارف وزیرلیگی قاشیده‌گی اؤزبیک- تورکمن دیپارتمنتی، کابل دارالفنونی ادبیات فاکولته‌سی نینگ اؤزبیک بؤلیمی، افغانستان رادیوسی قاشیده‌گی اؤزبیک پروگرامی، تاشکند رادیوسی قاشیده‌گی وطنداش و افغانستان اوچون نشر بؤله‌دیگن دری تیلیده‌گی رادیو ایشیتتیریشلر بولیم‌لری، آیینه تلویزیونی، امریکاده‌گی نور تلویزیون قاشیده‌گی «ایپک یولی» و آریانا افغانستان قاشیده‌گی «نوید» تلویزیون کؤرسه‌تولری بؤلیملری، افغانستان ملی تلویزیونی، اؤزبیک دستوریده‌گی (فولکلور- خلق قلبیده‌گی دینگیز دیر) پروگرامی، آریانا تلویزیونی کؤرسه‌توولری، پیام افغان خلق ارا تلویزیونی نینگ کانادا مملکتی تورنتو شهریدن نشر بؤله‌دیگن «سیمای شرق» چوکاتیده‌گی «آیدین» کؤرسه‌توولری، شبرغان شهریده‌گی «جهانی همکارلیکلر» اداره‌سی، مزارشریف شهریده مدنی فعالیت آلیب باره‌یاتگن «اولوغ بیک» نشریاتی و «ففتا » ویب سایتی نینگ فعالیتی دقت گه سزاوار دیر. اینیقسه، تینمس نینگ «سوزوان قؤشیقلریده اؤزبیک خلقی نینگ تویغولری»۳، حلیم یارقین نینگ «خاتین- قیزلر مساله‌سی خلق مقاللری کؤزگوسیده»۴ ناملی مقاله‌لرینی علیحده قید قیلیش ممکن. اوشبو تدقیقاتده افغانستان اؤزبیکلری خلق قؤشیقلری اؤزی نینگ برچه کؤرینیشلری بیلن (موسم- مراسم قؤشیقلری، محنت قؤشیقلری، تاریخی قؤشیقلر، لیریک قؤشیقلر، باله‌لر قؤشیقلری) همده اساسی بدیعی خصوصیتلری بیلن (بند، قافیه، وزن، بدیعی افاده، واسطه‌لری و باشقه‌لر) بیرینچی اوله‌راق تدقیق ایتیلگن.

افغانستان اؤزبیکلری خلق قؤشیقلرینی کؤپگینه مساله‌لرده، اؤزبیکستان اؤزبیکلری خلق آغزه‌کی ایجادی بیلن قیاسی اؤرگه‌نیش تدقیقات نینگ سلماغینی ینه هم آشیره‌دی. تدقیقات نینگ علمی ینگی‌لیگی، ینه شو بیلن بیلگیله‌نه‌دی که، اونگه دییرلی آلدینراق تدقیق قیلینمه‌گن، حتی بیر قطار اعلان قیلینمه‌گن مواد جلب ایتیلگن.

مذکور تدقیقات اؤز اساسی تیزسلری و علمی- نظری خلاصه‌لری بیلن افغانستان اؤزبیکلری خلق آغزه‌کی ایجادی نینگ باشقه ژانرلرینی اؤرگه‌نیشده مهم منبع بؤلیب خذمت قیله‌دی. دنیاده‌گی برچه خلقلری قطاری افغانستان اؤزبیکلری هم کؤپ عصرلیک بای آغزه‌کی ایجادیگه ایگه. اؤتگن دور مابینیده اؤزبیکستانده اؤزبیکلر خلق آغزه‌کی ایجادینی اؤرگه‌نیش و عامه‌لشتیریش ساحه‌سیده کتته یوتوققه ایریشیلدی. بونی اینیقسه، ه.ظریف، م.افضل اوف، ب. کریم اوف، م. علویه، ج. قابل نیازوف، م.سیدوف، ت. میرزایوف، م. مرادوف، ک. امام اوف، ب. سریمساقوف کبی تورلی بوغینگه منسوب تنیقلی فولکلور شناس عالملرنینگ قطار تدقیقاتلری مثالیده کؤریش ممکن. بو تدقیقاتلرده، اینگ اول اؤرته‌گه اؤزبیک فولکلورشناسلیگی نینگ اینگ مهم پرابلملری قؤییلدی و بو مساله‌لرنینگ کؤپ‌چیلیگی اساساً موفقیت بیلن حل قیلیندی. اؤزبیک فولکلورینی تؤپله‌ش و نشر ایتیش نینگ علمی پرنسیب‌لری ایشله‌ب چیقیلدی. اؤزبیک فولکلورشناس‌لیگی نینگ علمی میتودالوژیسی شکلله‌ندی. عاقبتده، اؤز تدقیقات اصولی، نظری سویه‌سی، عملی تجربه‌سی بیلن مستقل فن ساحه‌سی بؤلیب شکللنگن اؤزبیک فولکلورشناسلیگی ینگی باسقیچگه- اؤزبیک فولکلوری بدیعیتینی چقور و هرتمانله‌مه یاریتیش باسقیچیگه قدم قؤیدی.

«قؤشیق» اؤزبیک فولکلورشناس‌لیگیده پاییتیک ژانرنی افاده‌لاووچی اصطلاح صفتیده قبول قیلینگن. ادبیات شناسلیک تیرمینلری ایضاحلنگن لغتلرده قؤشیق، اساساً تؤرتلیکلردن تشکیل تاپگن، توگل فکرنی بدیعی افاده‌لاووچی، ایل اره‌سیده کینگ ترقلگن و کویگه سالیب ایتیله‌دیگن خلق شعری نمونه‌لری، دیب تعریفله‌نه‌دی. شو بیلن بیرگه او نینگ؛ یار- یار، اولن، کیلین سلام، الّه و هکذا لر کبی ناملری بارلیگی قید ایتیلگن. «قؤشیق» افغانستان اؤزبیکلری اؤرته‌سیده پاییتیک ژانرنی بیلدیرووچی اصطلاح صفتیده قؤلـله‌نیله‌دی. شو بیلن بیرگه «قؤشیق» بیلن یانمه- یان غزل، سرود، نقش، بیت، اصطلاح‌لری هم کینگ ترقلگن. بیز بو ایشیمیز ده اساساً «قؤشیق» اصطلاحی دن فایده‌له‌نیشگه قرار قیلدیک. اؤز نوبتیده، افغانستان اؤزبیکلری قؤشیقلری ایچیده هم یار- یار، اولن «اولنگ»، الّه، کیلین سلام کبی ایچکی بؤلینمه‌لر موجود. عین پیتده، اؤزبیکستان اؤزبیکلری فولکلوریده موجود بؤلمه‌گن نای- نای، تؤره کبی کؤرینیشلی قؤشیقلر هم اوچره‌یدی.

اؤزبیک فولکلور شناسلیگیده خلق قؤشیقلرینی یازیب آلیش، تؤپله‌ش، اولرنینگ بدیعی و غایوی ییتوک نمونه‌لرینی نشر ایتیش ایشلری ۱٩٣٠ نچی ییللردن سؤنگ باشله‌نگن ایدی. شوندن کیین مخصوص علمی تدقیقاتلر یوزه‌گه کیلدی. بو ساحه‌ده، م. علویه نینگ خذمتلری دقتگه سزاوار. عالمه «اؤزبیک خلق قؤشیقلری» موضوعیده‌گی تدقیقاتلریده قؤشیقلرنینگ خلقچی‌لیگی، جمعیتده، تاریخده خلق معنوی حیاتیده توتگن اؤرنی حقیده قیمتلی ملاحظه‌لر بیلدیرگن. قؤشیق نینگ ژانر خصوصیتلری و بدیعی تصویر واسطه لرینی کینگ یاریتگن. م.علویه قؤشیق نینگ ژانر خصوصیتلرینی اساساً تؤغری بیلگیله‌یدی. یعنی، قؤشیق نینگ شکلاً قیسقه‌لیگی، تیره‌ن تشبیه و استعاره‌لرگه بای‌لیگی، مخصوص کویگه سالیب کویله‌نیشی، تورموش نینگ برچه قیرره‌لرینی قمراووچی کینگ مندرجه‌لی ایکن‌لیگی، قؤشیق تورلری- الّه، یار- یار، اولن، ییغی‌لرگه هم علیحده تؤخته‌لیب، اولرگه خاص ییتکچی خصوصیتلر بیان قیلینگن.۵

میلادی ۱۹۷۴نچی ییل چاپ ایتیلگن «اؤزبیک خلق مراسم قؤشیقلری» ناملی مونوگرافیک تدقیقاتده۶ م.علویه نینگ خلق قؤشیقلری بوییچه ییتکچی علمی خلاصه‌لرنی اؤز ایچیگه جمع‌له‌گنلیگی بیلن اعتبارلی. مونوگرافیه نینگ «قؤشیقلر نینگ تاریخی ایلدیزی و اولرنینگ تورلی عرف- عادتلری بیلن باغله‌نیشی» دیب ناملنگن بیرینچی بابیده قؤشیقلر نینگ صنفی خصلت گه ایگه ایکن‌لیگی، خلق یره‌تگن قؤشیقلرنینگ تربیوی اهمیتی کتته‌لیگی، اودوملرنینگ خلق شعریتیده نیچاغلی عکس ایتگنلیگی حقیده کینگ تؤخته‌لیب اؤتیلگن. «مراسم قؤشیق» لری نینگ اؤزیگه خاص خصوصیتلرینی انیقله‌ش، کلاسیفیکیشن قیلیش اوچون عموماً قؤشیق ژانریگه خاص بیلگیلرنی کؤریب چیقیش کیره‌ک بؤله‌دی. شونینگ اوچون هم بو باب قؤشیقلر اصطلاحی و اولرنینگ اساسی خصوصیتلرینی تحلیل قیلیشدن باشله‌نه‌دی. بونده فقط مراسم قؤشیقلری گینه ایمس، عموماً قؤشیق نظرده توتیله‌دی۷، دیب یازه‌دی عالمه و اینگ اولا قؤشیق تیرمینی نینگ تاریخی منبعلرده کلاسیک شاعرلریمیز اثرلریده قه‌یسی معناده ایشله‌تیلگنلیگی و فولکلورشناسلیکده «قؤشیق» تیرمینی قه‌یسی بیری تعلقلی ایکن‌لیگینی انیقله‌ش گه حرکت قیله‌دی، قؤشیقلرنی عمومی تصنیف ایته‌دی.

«تؤی مراسم قؤشیقلری» دیب ناملنگن اوچینچی باب، یار- یار، له‌پر، بیت- غزل، کیلین سلام بؤلیملریدن عبارت بؤلیب، اولرده مراسم قؤشیقلری حقیده قیمتلی معلوماتلر بؤلیشی بیلن بیرگه بیر قنچه مناظره‌لی اؤرینلر هم موجود. جمله‌دن، توی مراسم قؤشیقلری توریگه «بیت- غزل» دیگن یه‌سه‌مه تیرمین و ژانر نینگ آلیب کریلگنلیگینی کیلتیریش ممکن. بیزنینگچه، عالمه تامانیدن بو بؤلینمه‌ده کیلتیریلگن قؤشیقلر اساساً لیریک قؤشیقلردیر. بیرگینه مثال:

آق گــل بـؤلسـم، بـاغـیـنـگ ده بیتسم

قـیـزیـل گـل بـؤلسم، چکنگ ده تورسم

اؤقـیــگـن بـؤلـسـم، دفـتــر گـه بیتسم

نه مشکل دیر سینینگ آهینگده اؤتسم

قیز:

آق گــــل نـــوده سیــدیـــر ارغــوانــــی

قیزیل گل نوده سی عاشق نینگ قانی

قـیـــزیـل گـل تگی گـه بارسم کولر من

سیـز نـی جان و تنـیـم بـیـله سیور من

اگـر مین دن اؤزگـه گه بیرسنگیز کونگل

بیلیب قـویینگ یؤلینگیـزده اؤلـــر مـــن.۸

بو قؤشیقلرده یازمه ادبیات نینگ معلوم تاثیری سیزیلیب توریبدی. لیکن سیمالر، قیاس و افاده، خلق قؤشیقلریگه خاص.

فولکلور شناس ج. قابل نیازوف نینگ «اؤزبیک فولکلوری نینگ رواجله‌نیش یؤللری» مونوگرافیه‌سی اؤزبیک خلق قؤشیقلری نینگ غایوی جهتدن تلقین ایتیشگه قره‌تیلگن.۹

س. روزیم بای اوف نینگ خوارزم منطقه‌سیده کینگ ترقلگن قؤشیقلر گه بغیشله‌نگن علمی ایشیده خلق قؤشیقلرینی ایککی تور گه؛ تؤرتلیک شکلیده‌گی قؤشیقلر و واقعه‌بند قؤشیقلرگه بؤلیب تدقیق ایتیشی دقت گه سزاوار.۱۰

ک. آچیل اوف نینگ «اؤزبیک خلق قؤشیقلری» دیب ناملنگن مونوگرافیه‌سی معلوم بیر ژانر دایره‌سیده‌گی قؤشیقلر نینگ ژانر خصوصیتلری تصنیفی گه بغیشله‌نگن.

عالم- چارواچیلیک، دهقانچیلیک، کسب- هنر بیلن باغلیق بؤلگن محنت قؤشیقلری نینگ تحلیلی، اولرنینگ تاریخی اساسلری، ترقیاتی و غایوی بدیعی خصوصیتلری حقیده کینگ معلومات بیرگن.

غ. جهانگیروف نینگ «اؤزبیک باله‌لر فولکلوری» کتابیده «بیشیک» قؤشیقلری و «باله‌لر قؤشیقلری» بابلریده باله‌لرگه مولجه‌للنگن خلق قؤشیقلری نینگ تصنیفی، غایوی- بدیعی خصوصیتلری حقیده اطرافلیچه فکر یوریتیلگن.۱۱

ع. صفراوف نینگ «باله‌لرنی ایرکه‌لاووچی اؤزبیک خلق قؤشیقلری» کتابی، ییریک علمی ایشلردن بؤلیب، بو اثر معلوم قؤشیق توری اساساً باله‌لرنی ایرکه‌لش بیلن باغلیق خلق قؤشیقلری نینگ تاریخی اثرلری، تصنیفی و غایوی- بدیعی خصوصیتلرنی اطرافلیچه یاریتگنلیگی بیلن دقت گه سزاوار.۱۲

هر بیر خلق نینگ شکل و مضمون جهتدن نهایتده رنگ به رنگ و بای آغزه‌کی ایجادیده خلق قؤشیقلری علیحده اؤرین ایگلله‌شی بی‌چیز ایمس. چونکه قؤشیق سؤزی صنعت نینگ اینگ قدیمی کؤرینیشلردن بیری بؤلیش بیلن بیرگه، اؤزیده خلق حیاتی نینگ بوتون منظره‌سینی، برچه قیرره‌لرینی، قلبی نینگ اینگ نازک تویغو و تیبره‌نیشلرینی، یوره‌گی نینگ اینگ عالی و مصفا ایسته‌کلرینی عکس ایتتیره‌دی، او عصرلردن بویان محنتکش خلق نینگ باشیدن اؤتگن فاجعه‌لری، ظالم و قانخورلر دستیدن تؤکیلگن کؤز یاشلری، جهالت و ظلم پنجه‌سیده خوارلنگن خاتین- قیزلر فریادینی تصدیقلاووچی گواه نامه‌لر دیر. او نینگ سیر معنا سؤزلری و تأثیرچن مصراعلریده خلق نینگ ایرک و استقبال یؤلیده‌گی آرزو- ایسته‌کلری، الملی اؤتمیشی نینگ ارمان و حسرتلری مهرله‌نگن.

یازوچی: الحاج دکتور فیض الله ایماق

 

ایضاحلر

ا1.خلق دُردانه لری. توپلاووچی، نشرگه تیارلاووچی، دری تیلیگه ترجمه قیلووچی و ایضاحلر مؤلفی داکتر فیض الله ایماق، کابل، ۱٣٥٩نچی ییل.ا

ا2.خلق دُردانه لری،۱٣٥٠نچی ییل، کابل، ۱٨نچی بیت.ا

ا3.تینمس. سوزوان قؤشیقلریده اؤزبیک اولوسی نینگ تویغولری «یولدوز» ٣٧- سان، ۴- دیسمبر، ۱٩٨٤نچی ییل.ا

ا4.حلیم یارقین. خاتین- قیزلر مساله سی خلق مقاللری کؤزگوسیده، «یولدوز» ۱٧- سان، ۱٦نچی اپریل، ۱٩٨٦ نچی ییل.ا

ا5.علویه مزیینه. اؤزبیک خلق قؤشیقلری، تاشکند، فن، ۱٩٥٩ نچی ییل.ا

ا6.علویه مزیینه. اؤزبیک خلق مراسم قؤشیقلری، تاشکند، فن، ۱٩٧٤نچی ییل.ا

ا7.علویه م. کؤرسه تیلگن اثر، ٣٧نچی بیت.ا

ا8.علویه م. کؤرسه تیلگن اثر، ٢٠٤نچی بیت.ا

ا9.قابل نیازوف.ج. «اؤزبیک فولکلوری نینگ رواجله نیشی یؤللری». تاشکند، فن، ۱٩٨٦نچی ییل، ٦٠-۱٠٢ بیتلر.ا

ا10.روزیم بایوف. س. «خوارزم واهه سی اؤزبیک خلق قؤشیقلری نینگ غایوی- بدیعی خصوصیتلری»، تاشکند، ۱٩٧۱ نچی ییل.ا

ا11.جهانگیروف غ. «اؤزبیک باله لر فولکلوری»، ت.، «اوقوتوچی»، ۱٩۱٨ نچی ییل، ۱٣- ٢٨ ص.ا

ا12.صفروف آ. «باله لرنی ایرکه لاووچی اؤزبیک خلق قؤشیقلری».«فن»، ۱٩٨۱نچی ییل.ا

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ا* کانادا مملکتی نینگ تورنتو شهریده ۲۰۱۰ نچی ییلده باسیلیب چیققن «افغانستان اؤزبیکلری خلق قؤشیقلری» ناملی کتاب حقیده یازیلگن مقدمه.ا

محمد جان ولد بدل مشهـور بـه بـنـگیـچه تــاشــقـرغــانــی در سال 1307 هــجـری شمـسی در گــــذر ایــش مـحـمــد بـیـک نـاحـیـۀ اول شهـــر تـــاشــقــرغـان مـرکـز ولـسوالــی خـُلــم در یک خانـوادۀ هنرمند تــولــد شده است. پــدرش بـه اسم بـدل مشهــور بــه بــدل مـست تـاشـقـرغـانی بــوده بـه نـواختن دمبوره مهارت داشـتـه، بـنـگـیـچـه پـدرش را درسن 2 سـالـگی از دست داده تـحـت تـربـیــۀ مــادرش قـــرار گـرفـت. در سـن خــورد سالـی نزد مـلای مـحـله به فرا گیری دروس دینی پرداخته، کـتـب مـتـداولـه را الــی پـنـجﮔــﻧـﺞ، قـرآن کـریـم، غـیـاثـی و دیــوان حـــافــظ تــمـام نــمــــوده در ســـــال 1329 هــــجــــــری شمسی بـه خدمت عسکری... ا

وقـتـی بـا خـیـر مـحـمد چــاووش ملاقـات میـکـنـیـد، انسانی حلیم و مـتـواضـع و در عین زمان بـا مـنـاعت و سربلند را در برابر خـود مـی‌بـیـنـیـد. مـنـاعـت نـفـس و غرور مشـروع انـسـانی او در عین فـروتـنـی، از اعـتـمـاد بـه نـفـس و روحـیـۀ بـلند اتکا به خــود و بــاور هــای مـلـی او سر چشمـه می‌گـیـرد. یکجا با این روحیه، پـیـگیری در کـار، عـشـق و عــلاقۀ پــایــان نـاپـذیـر به مـوسیـقـی مـلـی و باور به موفقیت درین ساحه او را از دیـگـران مـتـمـایز می‌سازد. آهـستـه و شمــرده حــرف مــیــزنــد، بــا قـاطـعـیت از فکر و نظر خود دفاع می‌کند، شـوخ طـبـع و بـذلـه‌گــو است، با تبسم و صمیمیت شما را استقبال میکند... ا

هـنـر هـمـانـند شعر و ادبیات تراویدۀ ذوق و استعداد زیبایی شناختی انسان و نماد احساس و انـدیشـه های ظریف و تلطیف شدۀ اوست. انـسان نـه تنـهـا بـا ایـجاد و ابـداع پـدیـده هـای هـنـری ذوق و سلیقۀ زیبایی شـنـاخـتـی خـود را اقـنــاع و رشد مـیـدهـد، بـلـكـه درد ها و نیاز های روانی و حسّی خـود را نیز از راه شنیدن یا دیدن آن تسكین می دهد و بر طرف مـیـكـند. از هـمـیـن رو، تـا انسان بوده و هست، هنر با او هـمـراه است و مانند همه نماد های گونه گون فرهنگ بشری یكجا با نسلهای آدمــی پـویـه تـاریـخ را در نـور دیــده، فـراز و فرود هـای تـحــول و دگـرگـونـــی هــا را پذیرا شده است. ا

سـیـد کـبـیـر کمـال رحـمـتلی استاد غفار کـمـال نـیـنگ اوغلی دیر. سید کبیر نینگ قـولاغــی بـالــه‌لـیـگـیـدن دوتـار نــوالری و کلاسـیـک آهـنـگ‌لـر بیلن تانیش. آته‌سی رحـمـتـلـی اسـتـاد غـفار کمال افغانستان نـیـنـگ مـشـهـور کـلاسیـک خواننده‌لریدن بیری بـولـگن. سـیـد کـبیر ایندی رحمتلی آتـه‌سی نیـنگ ایزینی ایزلب بارماقده دیر. اوزیـنـی ایتـیشیچه: «اوزبیک خلقی نینگ اصل مـوسیقی‌سی دوتار دیر و مین دوتار بـیـلـن ذوقـلـنـه‌مـن. کـلاسـیک موزیک‌لر و فـلـکـلـوریـک قـوشـیقلرنی هم اوقویه‌من. الـبـتـه بـرچـه‌سـیـنـی اوز رحـمـتلی آته‌م، استاد غفار کمال دن اورگه‌نگنمن». سـید کبیر اوزبیکستان‌لیک... ا

ضیاء خواجه منصوری افغانستان‌ده خلق‌لر دوست‌لـیـگـی اوچـون فعال خذمت قیلگن اوسـتـاذ صنعتکارلریدن دیر. او ۱۹۲۰ نچی میـلادی ییلده تاشکند شهریده توغیلدی. بـاشـلـنـغـیچ تعلیمنی توگه‌تیب، موسیقه کـورسـیـنی هم عین شو ییرده توگه‌تدی. بــو کـورسـده دوتـار و سـیـتــار چَلـیشنی اورگـَنـدی. مـیلادی ۱۹۲۹-۱۹۳۰ ییـلـلـرده فـاریـاب، مزارشریف، سونگره کابل‌ده عمر کـیـچـیـردی. صنـعـتـکار افـغـانـسـتــــان‌ده اسـتـقـامـت قـیـلـه‌یـاتگن اوزبیک، ترکمن، تـاجیک، پشتون و هزاره‌لرنینگ، اینیقسه، یـاش‌لـرنـیـنـگ ارداقـلـی صحـبـتــداشی و صـمـیـمـی دوسـتی ایدی. منصوری نینگ افغانستان اوزبیکلری تیلی و... ا

كـیـمـگـه بـاریـب ایـتـه یـن... ایـن ترانه ی زیـبـا را شـاعر گرامی شهباز ایرج ساخته اسـت و فـرهـاد دریـا هـم خـیلی زیبا اجرا كـرده است. زیـبـایـی این آهنگ از دیدگاه مـن دو مسـئلـه ی مهم دارد یكی این كه فـرهـاد دریـا از مــحــدود خــوانـنــده هـای افـغـانـسـتـان اسـت. كـه در اجرای آهنگ هـای اوزبـیكی مشكل لهجه ندارد و ترانه را خـیـلـی بـه زیـبـایی اجرا می كند و حتا فـكـر كـنم شاید شاعر آن حظ ببرد و كیف كـند و زیبایی دیگری كه آهنگ دارد او این است كـه تـرانـه ی اوزبـیـكـی در چـوكـات موسـیـقـی فارسی اجرا شده اون هم در سـاختار آهنگ های فرهاد دریا، و ترانه ی این آهنگ هم خیلی ساده... ا

دانش اندوزی و فـراگـیــری فـنــون ادبی و هـنــری از ســجـایـــای بــرازنــدۀ کسانی مـحـسـوب میگردد که دارای ذوق سلـیـم و صاحب دیـد وسیـع بـاشـنـد. مـردم ادب پـرور انــدخــوی همـانـند دیگر شیفته گان سرود و سخن از روزگاران قدیم تا امروز با ایــن روحــیــه آمــیـزش یـافـته، در پرورش گلبرگ هــای نـفـیـس ادب و هـنـر از خـود سلایق ویــژه یی نشان داده اند. منجمله گــرایـش مـهـر ورزانــۀ شـان در آمـوزش و گسترش هـنـر ظـریف موسیقی کلاسیک (نــوا هــای قــدیـمه به خصوص اوزبیکی) شــایـان یــاد کــرد اسـت. هـنـر دوسـتان در مــحــافــل هـنـری به نوا های روح نواز رامشگران با اشتیاق... ا

قـرن‌ها پیش جوگی‌ها در سفر ‌های بدون مــرز شان به افغانستان آمدند. هیچ کس نمی‌دانـد دقـیـقاً چـه وقـت؟ یـا چطور؟ اما همه می‌گویـنـد کـه آنـها سال‌ها پیش به این مـمـلــکــت آمــده‌انــد. هــیــچ کـــس نمی‌دانـسـت، آنـهـا کـجا می‌خوابند؟ کجا بـچـه‌هـایـشـان را بـه دنـیا می‌آورند و کجا بـا همدیـگر جمع می‌شوند؟ اما آنها بودند کـه هـمـیـشـه اولـیـن و تازه‌ترین خبر‌ها و کشف‌هـای دنیا را یا حداقل خبر کشف‌ها را برای مردم افغانستان می‌آورده‌اند. مثل مسافران جادویی که خبر‌های ســرزمـین های راز و رویا و جـادو را بـــا خــود حـمـل مــی‌کــرده‌انــد. شــایـد آنـهـا در ابــــتـــدا خیمه‌هایی همراه داشته‌اند... ا

افـغـانستانده تورک- اوزبیک خلقی نهایت ده ستم کـورگـن ایـل- اولــوس. بــو ایــل- اولـــوس قـنـچـه هـم اوزاق تــاریـــخــــی اوتـمـیـشـگه ایگـه بـولـیـب بابا- اجدادلری کتـتـه خـان و خاقانـلیـکـلر قـوریب، دواریـغ ســـوریـب کـیـــلـگـن بــولـسه‌لـــر هـــم، قـالــه‌ویـرسـه اولـر سونگـی بـیـر- ایکـّـی عصـر مـابـیـنـیـده اوشـبـو چـیـگـره‌لـــــرده قـیـینـاق و قیـیـنـچـیـلیـکـلر آستیده حیات کیچیریب، شو بــاعـث مـدنـی- تـاریـخی، تیل و ادبیاتلری ایـزیلیب- یینچیلیب کیلگن خـلـق. اوشـبـو خـلــق نـیـنـگ محکـومیت تاریخی هنوزگچه هم سونگی ایکّی عصر آره‌سـیـده کـورگـن نـقـصـانـلـرنـی بـرطرف قیلیشگه امکانیت تاپه‌آلمه‌گن... ا