رهیابی هنر موسیقی کلاسیک در اندخوی
در بارۀ ما
website counter
تصاویر پانزدهمین سالروز وفات شادروان بیانی
رمضان مبارک
صفحۀ یوتوب ما
صفحۀ فیس بوک ما

اوزبیک تیلی سوزلیگی، نورالله آلتای

بنیاد اجتماعی و فرهنگی بیانی یوتوب

بنیاد بیانی در فیس بوک

استاد ملا تاج محمد سرپلی در یوتوب

استاد ملا تاج محمد سرپلی در فیس بوک

قرآن شریف، اوزبیکی ترجمه بیلن

قرآن شریف، مکمل

قرآن الکریم با ترجمه به چند زبان

اوزبیک تیلیده دینی موعظه‌لر

محبوب القلوب، تربیتی و تفریحی

تصّوف و انسان، شرعی جوزجانی

استاد قاری محمد عظیم عظیمی

انجمن فرهنگی نوایی، ناروی

لغت نامۀ بزرگ دهخدا

تیل و ادبیات، ایشانچ

اوزبیک تیلی، ذکر الله ایشانچ

کونگیل کوزگوسی، فرشته بیگم

موج نور، فرشته بیگم ضیایی

بابر ایزیدن، محمد حلیم یارقین

بابر ایزیدن، دکتور شفیقه یارقین

تورکستان اوغلان لری

اوزبیکی شعرلر، امان الله قویاش

اوزبیکچه شعرلر توپلمی

اوزبیگیم، داکتر فاریابی

یورتداش، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی

مونس، آیدین خیری

که پلک، عنایت الله فرهمند

دُر دانه لر، دکتور فیض الله ایماق

یاشلر، اجتماعی و فرهنگی

فاریاب زمین، دولتی فاریابی

توران، آلپ تیمور تورانی

اوزاق یــولــلار، ادبی و فرهنگی

افغانستان تورکلری فدراسیونی

جنوبی تورکستان، اجتماعی

اوزتورک دریچه‌سی

بابر فرهنگی و کلتوری انجمنی

آیدین افغانستان فرهنگی انجمنی

حیات پنجره سیدن، فضل احمد بورگیت

آلتین کَمَلـَک، عبدالله تاشقین

کوموش، کنشکا تورکستانی

سوز، محمد عالم کوهکن

بیلگی هفته‌لیگی

سوز گلشنی، هوشنگ پیگیر

آلتین یپراقلر، محمد کاظم امینی

چیچک لر محضری، ابوالخیرخیری

آق قَیین، نور الله آلتای

ییگیت، اجتماعی و فرهنگی

ایچک اوزر کولگو، اجتماعی

تیگیرمانچی، اسد الله آسیابان

ساغینچ، عارفه امینی

اوزبیک خلق مقال لری

قویاش بیراغی، جمشید ثبات

کونگول یاره‌سی، معصومی

قیزیل قلمپیر، تنقیدی فکرلر

گونش، فرهنگی و اجتماعی

ینگی لیک لر، حفیظ الله فیاض

عـزیـز فـاریـابـلی

فرهنگ ترکمنی راسخ ، آنلاین

نیسایا، شعر و ادب فاریاب

کورش، فرهنگ و اجتماع

آنه یورتیم، فرهنگی و ادبی

شعر و ادب تورکستان

باغبوستان، افغانستان ترکمنلری

آلقیش، تورکچه ادبی و کلتوری

نور قویاش، فرهنگی و اجتماعی

باقیش، همایون خیری

اوزبیگیم، زهره کارگر

تانگ ییلی، آی نور خیری

افعانستان تورک اوقوچیلریمیز

کــــوکـــلـــــم، ثــــنــا

اجتماعی و فرهنگی، فیض الله قرداش

ارمغان، دکتور منان تاشقین

خیال کوله‌گه‌سی، عالم لبیب

داستان لر، قادر مراد

بی بی سی اوزبیکی

جیحون، افغانستان ترکمنلری

افغانستان، دکتور همت فاریابی

تی ری تی افغانستان اوزبیکی

وطنداش نشریه‌سی

ممتاز فیلسوف لر حکمت لری

ضیا ایسته‌گن قلب لر اوچون

انجمن اجتماعی علی سینا

آق گل، سحر نور

آچون، زهرا ایشانچ

صبر درختی، سیوینچ

عروض، زهره کارگر

آلاله های پر پر، داکتر تورانی

تورک اوغلی، ادبی و فرهنگی

اورته آسیا، اجتماعی و مدنی

نشرات تورکان افغانستان

استاد خلیل الله خلیلی

استاد الحاج ایرگش اوچقون

نادر، شعر و ادب

میر حسین مهدوی

رهانه، سخیداد هاتف

الف لام میم، فاطمه روشن

شعر نو، داکتر سمیع حامد

کابل پرس، افغانستان پرس

محیط خیال، رسول راسخ

دوای قلب زخمی، داکتر یلقم

کانون فرهنگی ناصر خسرو بلخی

ابزار های ضروری برای سایت و وبلاگ

کانون فرهنگی میرزا اولوغ بیگ

آپلود تصویر ایمگور

کلیک‌ کنید و فارسی بنویسید

ستاره ها، محمد هارون صدری

الماس تلویزیونی، افغانستان

چادری، دریچۀ قدرت

آلتین فلم، اوزبیکلرنینگ افتخاری

محتشم یوز ییل سریالی

مجموعۀ گل، عبدالله کارگر

تلویزیون های افغانستان آنلاین

من شهر ساعات، بیلمیرم

گلزمین وفا، اشعار سید محمد دروگر

آیدین مالمو مدنی نهادی

باله لر، آیدین مالمو مدنی نهادی

ستار تورک تلویزیونی آنلاین

امیر علیشیر نوایی، مکمل اثرلری

قالب های وبلاگ وطن

قطغنی سایتی، رحیمی

اوز فکر انترنیت صحیفه‌سی

تارنمای پرتو نادری

کاریکاتورها، راهکار مدیریت

کتابخانۀ دیجیتالی افغانستان

بویوک تورکستان، حمید اوغلی

برگردان الفبای کریل به الفبای عربی

دروس نارویژی رایگان

مرکز معلومات سی وو

دروس اجتماعی نارویژی

تورکچه آتلر و تورک تاریخ تدقیقاتی

تمرینات آموزش زبان نارویژی

بازی های عامیانۀ اوزبیکان جوزجان

پیوند های مهم

افـغـانستانده تورک- اوزبیک خلقی نهایت ده ستم کـورگـن ایـل- اولــوس. بــو ایــل- اولـــوس قـنـچـه هـم اوزاق تــاریـــخــــی اوتـمـیـشـگه ایگـه بـولـیـب بابا- اجدادلری کتـتـه خـان و خاقانـلیـکـلر قـوریب، دواریـغ ســـوریـب کـیـــلـگـن بــولـسه‌لـــر هـــم، قـالــه‌ویـرسـه اولـر سونگـی بـیـر- ایکـّـی عصـر مـابـیـنـیـده اوشـبـو چـیـگـره‌لـــــرده قـیـینـاق و قیـیـنـچـیـلیـکـلر آستیده حیات کیچیریب، شو بــاعـث مـدنـی- تـاریـخی، تیل و ادبیاتلری ایـزیلیب- یینچیلیب کیلگن خـلـق. اوشـبـو خـلــق نـیـنـگ محکـومیت تاریخی هنوزگچه هم سونگی ایکّی عصر آره‌سـیـده کـورگـن نـقـصـانـلـرنـی بـرطرف قیلیشگه امکانیت تاپه‌آلمه‌گن... ا

نـویـسـنـده گــان، شــاعـران و هنرمنـدان منـسـوب بـه مـلـیـت هـائـیـکـــه در وطـن عـــزیــز مــا زنــده‌گـی دارنـــد، بـخـصـوص مـلـیت اوزبـیـک قـرن های متمادی بخاطر غنامندی فـرهـنگ مـان آثـار زیـادی ایـجـاد کرده اند و از آنها به میراث رسیده، نـسـل به نسل مورد استفـاده قـرار گرفته است. ایـن واضــح اسـت آنـهـا بــخـاطــر رشـد و انـکـشـاف هـنـر سهـم خـــود را ادا کــرده انــد. امـروز بـسیـاری از هـنـرمـندان مـا را مـی شنـاسـنـد، امــا دربـــاره زنـده‌گـی و فـعـالیت هـای آنهـا مـعـلــومــات نــدارنـد. شـفـیـع عـظـیـمـی یـکـی ازیــن چــهـــره های شناخته شده است... ا

فرهنگ و معارف بشری را که آیینـۀ تـمـام نـمـای هـســتی اجـتـمـاعـی گـفـتـه اند، مـحـصــول فـعـالـیـت هـای مادّی و معنوی انسان از بدو پیدایش تـا کـنـون می باشد. رشـد و رونـق آن نـه تنها بـاعث تـغـیـیــر و تکامل جوامــع بـشــری بـوده، بلکه صیقل گـر روح و روان افـراد جامعه نیز می باشد. هنــر مـوسیـقی کـه جُــزئــی از فـرهـنـگ بـشری مـی بـاشـد، هـمــواره بـــــا روح و عواطــف انـسـانی سـر و کـار داشـتـه، در نــوازش آن نـقـش بـس مـهـم دارد، هـنــر موسیقی یکی از مُبرم تریـن نـیـازمـنـدی هــای انـسـانــی بـوده و بــا سـرشـــت و ســرنـوشـت انـسـان پـیـونـد ناگسستنی دارد... ا

وقـتـی بـا خـیـر مـحـمد چــاووش ملاقـات میـکـنـیـد، انسانی حلیم و مـتـواضـع و در عین زمان بـا مـنـاعت و سربلند را در برابر خـود مـی‌بـیـنـیـد. مـنـاعـت نـفـس و غرور مشـروع انـسـانی او در عین فـروتـنـی، از اعـتـمـاد بـه نـفـس و روحـیـۀ بـلند اتکا به خــود و بــاور هــای مـلـی او سر چشمـه می‌گـیـرد. یکجا با این روحیه، پـیـگیری در کـار، عـشـق و عــلاقۀ پــایــان نـاپـذیـر به مـوسیـقـی مـلـی و باور به موفقیت درین ساحه او را از دیـگـران مـتـمـایز می‌سازد. آهـستـه و شمــرده حــرف مــیــزنــد، بــا قـاطـعـیت از فکر و نظر خود دفاع می‌کند، شـوخ طـبـع و بـذلـه‌گــو است، با تبسم و صمیمیت شما را استقبال میکند... ا

دنـبـوره یکی از آلات موسیقی اصیل ملی کـشـور مـاست. این آلـه را اوزبـیـک ها به گـونـۀ «دومبیره» و مردمان دیگر به شکل هــای «دَمبــوره» و «دَنـبــوره» تـلــفـــــظ مـیـکـنند. امروز دنبوره به عـنـوان یـک آلـۀ قـدیــمـی و اصـیـل مـلـی در میان اکثریت قــریـب بـه اتفاق تمام ملل تورکی جهان؛ مـانـند: اوزبیک ها، قزاق ها، تـورکمن ها، قــیـرغـیـز هـا، قـره قـلـپـاق ها، آلتای ها، بـاشقیرد ها، یـاقـوت هـا، تاتار ها و اویغور هـا و نـیـز سایـر ملـل؛ چون: تاجیک هـا و هـــزاره هـا مـــورد اســـتــفـاده است. در بــرخــی از مـــنـــابـــع تـاریــخـی اخـتـراع «دَنـــبـــوره» را بــه تـورکـان نـسـبت داده انـــد. گسـتــرده گی کاربرد... ا

افــغـانسـتـان نـیـنـگ شـمالی ولایتـلریده استـقامـت قـیـلووچی اؤزبـیـکـلـر، باشقه خـلقـلر قـطاری، اؤزی نـیـنـگ جوده بای و رنگ بــه رنـگ آغــزه‌کــی ایـجـادی بـیـلـن اجــره‌لـیـب تـوره‌دی. مــذکــور مـیــراثـنـی تــؤپلـه‌ش و نـشـر ایـتـیـش، اؤرگـه‌نیش و عــامــه‌لـشتیریش ایشلری سؤنگی ییللر دوامـیـده یــؤلـگه قــویــیــلـه بــاشله‌ندی. ایـنـیـقـسـه، افـغـانسـتان اؤزبیکلری خلق آغزه‌کی ایجادی نمونه‌لری نینگ «خلق دُر دانــه‌لــری» نـامـی بیلن ۱۳۵۹هـجــری و ۱۹۸۰ مــیــلادی یـیـلـده کـابـلـده علیحده کــتــاب حــالــیــده نــشــر ایـتـیـلـیـشی، افــغــانــسـتـان خـلـقـلــری نـیـنـگ ادبی- مـــدنـــی حــیــاتـــیـــده کـــتــتــه واقـعـه بؤلیب قالدی... ا

ادامۀ مطلب

نـواخـتـن دوتـار از زمــان قـدیـم بدینسو در بـیـن مــردم تـُـرکـمـن مـروج است. الـبـتـه این آلۀ موسیقی جایگاه خـاص را در بـیـن مــردم کسب نـمـوده اسـت. از ایـن سبب دوتـــارنـــوازان بــزرگ و معروف در قسمت استـفـاده و نــوازنـده‌گی افـتـخـار بـزرگ را بـرای مـردم بـخـشـیــده اسـت. دوتـار یک آلۀ موسیقی کلاسیک و قدیمی بوده و در بین مردم تـُرکمن مـروج اسـت که تـوسـط انگشتان نوازنده‌گان بزرگ و معروف نواخته می‌شود. نوازنـده‌گـانـی کـه بـه رمـز هـای هـنـری آن بـلـدیـت کـامل دارند، در محافل بـزرگ با کمپوز های خوب دوتار می‌نـوازنـد و مردم به آواز آن خوب گوش فرا میدهـنـد و تـماشاچیان خود را خوش و... ا

ادامۀ مطلب

دانش اندوزی و فراگیری فنون ادبی و هنری از سجایای برازندۀ کسانی مـحـسـوب مـیـگردد که دارای ذوق سلـیـم و صـاحـب دیــد وسیـع بـاشـنـد. مـردم ادب پرور اندخوی همانند دیگر شیفته گان سرود و سخن از روزگاران قدیم تا امروز با این روحیه آمیزش یافته، در پرورش گلبرگهای نفیس ادب و هنر از خود سلایق ویژه یی نشان داده اند. منجمله گرایش مهر ورزانۀ شان در آموزش و گسترش هنر ظریف موسیقی کلاسیک (نوا های قدیمه به خصوص اوزبیکی) شایان یاد کرد است. هنر دوستان در محافل هنری به نوا های روح نواز رامشگران با اشتیاق گرم، گوش فرا داده از آن لذت میبرند. از این قماش محافل آراسته با ساز و آواز در مسیر سالهاست با کیفیت بیشتری بر گذار گردیده، سر انجام به خاستگاه هنرمندان برازنده در عرصۀ موسیقی این سرزمین تبدیل گردیده است.

در اندخوی افزون بر موسیقی ذکر شده برنامه های آواز خوانی به شیوۀ ترکمنی نیز به اجرا گرفته میشود. همچنان استعداد هایی را در سرشت جوانانی سراغ داریم که دسترسی ایشان به نواختن آلات موسیقی جدید قابل توصیف است، بهر حال بر میگردیم به اصل مطلب که هدف ما را بررسی و معرفی شاخه هایی از موسیقی کلاسیک و ترویج آن در اندخوی در بر میگیرد. موسیقی از نگاه معنی و مفهوم و تلذذ عرفانی خصوصیات خود را دارد. سخنان منظوم توام با مضامین نفیس در پرده های نغمات شور انگیز با هم امتزاج یافته گوشهای شنونده را مینوازد.

قدماً، موسیقی کلاسیک خراسانی را به دوازده بخش تقسیم کرده به نامهای رهاوی، حسینی، عراق، راست، کوچک، عشاق، زنگوله، حجاز، بزرگ، نوا، بوسلیک و صفاهان ذکر کرده اند. اینگونه نوا ها در هر یک از شهرستان های اقلیم ماوراألنهر با لحن و شیوه های خاص خوانده شده است. از جمله در بخارا شعبات دوازده گانۀ موسیقی کلاسیک به شش بخش تلخیص و به شش مقام بخارا شهرت مییابد. نامهایش را بزرگ، راست، دوگاه، سه گاه، نوا و عراق قید کرده اند. شش مقام دو بخش را در بر میگیرد قسمت اول بدون زمزمه اشعار، محض با ساز و آواز اجرا میگردد، مشکلات نام دارد. بخش بعدی که خوانش اشعار توام با آهنگ در اهتزاز می آید نسر گفته میشود. مجموع نوا های شش مقام دارای ملحقات و فروعات متعدد میباشد. این نوا ها پیروان زیاد دارد به ویژه هوا خواهانش در اندخوی از شمار انگشتان به مراتب بیشتر اند. پارچه هایی از موسیقی کلاسیک در درازای سالیان به وسیلۀ هنرمندان و نوازنده گان در پرده دوتار نواخته میشود. اثر گذاری هنر موسیقی کلاسیک در اندخوی از ایجاد روابط فرهنگی فی بین اندخوی و بخارا در مسیر سنوات ماضیه منشأ میگیرد. در شمار کسانی که با استفاده از امکانات چنین رفت و برگشت ها روزنۀ راه یابی و رویش پدیده های موسیقی کلاسیک را در اندخوی فراهم نموده است، نام مرحوم ملا رحیم نیاز نیازی خانچارباغی اندخویی پردۀ گوشها را طنین می افگند. موصوف در اواسط سدۀ سیزدهم هجری قمری از زادگاهش " اندخوی "، راهی دارالفاخره بخارا میشود، تا از افکار عارفانه و اندیشۀ خردمندانۀ رجال علمی و هنری آنسوی مرز سود جوید. بنابرین او در خلال مصروفیتهای آموزشی با رامشگران بلند آوازۀ آن دیار پیوندی یافته به رموز نازک پرده های موسیقی آشنایی مییابد همچنان نام برخی از نوا های گوشنواز را، در سروده های خود تذکر داده منظرۀ از خاطراتش را این طور به تصویر میگیرد:

گـهـی از نــالــه مــُطـرب دلــــــم مـسرور میگردید

گـهـی از سـرو نــازش خــاطــرم پـُـر نـور میگردید

چه شد آن لحظه های ذوق بخش محفل شادی

کـه طـبـعـم مـحـو صـــوت گــریـۀ طـنبور میگـردید

گهی در بـزم پـُـر شــور ادب مســـــرور مـیـبـودم

گـهـی از نــالـــۀ عشاق او پر شـــــــــــور میبودم

ز سـوز نـغـمـه طنبور میـگـردیــد قلبم خــــــــوش

چــو در مـُـلـک بـخـارا در غـمـی محـصـور میبودم

به زعم نگارنده آگاهی نیازی اندر باب نوا های ذکر شده حقیقتیست مسلم. زیرا او ابیات سروده اش را با واژه گان سروناز، عشاق و گریه که شامل نوا های آهنگین موسیقی کلاسیک است آذین می بندد. بدینگونه زمینه آموزش، ترویج و باز تاب نواهایی از موسیقی کلاسیک در اندخوی به ثمر می نشیند. افزون برآن دوتن از فرزندان با احساس این دیار به نامهای محمد شریف قره و سیف الدین مخدوم در اخیر سدۀ سیزدهم هـ ق عازم بخارا میشوند، پس از سپری شدن سالی …، با رَه توشه های هنری به زادگاه خود (اندخوی) بر میگردند. این شیفته گان هنر موسیقی افزون بر اینکه به ترنم و نواختن شعباتی از نوا های موسیقی کلاسیک تسلط یافته بودند، برخی از آلات موسیقی مانند دوتار، طنبور بخارایی، دایره، سر نای، همچنان ریکارد های ثبت شده را توأم با گرامافون های معمول وقت با خود آورده، در تعمیم هنر نفیس موسیقی مورد بحث، سهم مثمری گرفته اند.

گفتنیست در آغازین روز های سدۀ چهاردهم هـ ق تعدادی از رجال بزرگ علمی، فرهنگی واساتیذ هنر موسیقی به شمول مرحوم قاری اوراغ از سرزمین هنر پرور بخارا به اندخوی رو آورده سکنا گزیده اند.

مرحوم قاری اوراغ این هنرمند سیر شهرت در خوانش و ترنم پارچه هایی از برگه های شش مقام مهارت چشمگیری داشت. نامبرده متواری شدن خود را از بخارا ومفارقتش را از وابسته گان و دوستان خویش ناشی از نا ساز گاری روزگار و لبخند اقبال نامیمون وانمود کرده در دوری اعضای خانواده اش اشک میریخت. گهگاه اینگونه تحسرات قلبی خویش را بازبان گویای شعر در امواج نوا های حزن انگیز بازتاب میداد. چنانکه در همین رابطه در یکی از برنامه های آواز خوانی تنی چند از رجال برجسته محیط در رأس غفران مآب قاضی بابا مراد خان اندخوی نیز شرکت داشتند مخمسی را در پرده مقام گریه اینطور به ترنم میگیرد:

تـرحــم کـُـن خــداونــدا بـه ایـن حـــال تـبـاه مـن

به جرم و معصیت بگذشت دایم سال و ماه من

زفــریــادم بـه گـردون مـیـرود هـــر لحظه آه من

تـوای در هـر دو عـالـم بـنــده پـرور پـادشـاه من

بـه جز ذات تونبود مهــربــانــتـر عــذر خــواه من

همین طور چهره های دیگری را درین عرصه سراغ داریم طی نیم سده اخیر با تدویر محافل هنری در بالنده گی استعداد آواز خوانان و گزینش اشعار آبدار عرفانی، اخلاقی، تغزلی صمیمانه همیاری نموده اند. از فاضل دانشمند مرحوم الحاج صوفی محمد رحیم قاضی زاده اندخویی به صراحت نام گرفته میتوانیم. همچنان در همین روز گار از تلاشهای تنی چند از هوا خواهان راستین هنر موسیقی چون مرحوم میر حبیب جان زرگر، قاری سید جان زرگر، مرحوم حاجی الیاس مشهور به حاجی بی دندان با مسرت یاد آور میشویم. این سه تن از ذوات اخیرالذکر با سازمان دادن محافل هنری روی پارچه های هنر موسیقی یاد شده و نحوۀ ترنم آن تجارب و نکات نظر خود را در خلال گفت و شنود ها ارایه کرده به رویش بهتر استعداد های نو ظهور یاری رسانیده اند.

به همین سلسله توجه الحاج قربان نظر اندخویی (فعلاُ مشاور وزارت سرحدات اقوام و قبایل) را هم نباید به باد فراموش سپرد. موصوف ضمن مصروفیت های شخصی و مسؤولیت های رسمی در شهر های اندخوی، شبرغان و کابل اغلب زمینه را در نوا خوانی و ترنم سروده های آهنگین فراهم می نمود در فراورد برنامه ساز و آواز توام با هنر دوستان.... در رابطه به نحوۀ زمزمۀ نوا های خراسانی، باب مباحثات را میکشود. بدینگونه تلاش می ورزیدند به مقصد همگانی شدن هنر زیبای موسیقی کلاسیک خاطراتی به جا گدارند.

همینگونه تعداد دیگری از آواز خوانان خانقاهی این دیار (اندخوی) چون مرحوم قاری ابراهیم مشهور به قاری آبچوش، مرحوم صدیق حافظ، مرحوم صدرالدین حافظ، شبهای آدینه بدون حمل آلات موسیقی در منزل مرحوم داملا سید اکرام فرزند سید قاسم که در گذر چرمگر خانه اندخوی سکونت داشت اشتراک ورزیده پس از اتحاف دعا و درود به روح پیشگامان دین دانش و مسلمانان جهان به خوانش تصنیفهای عرفانی می پرداختند. بدینسان، زمزمه های آگنده از راز و نیاز با شرکت ادبا و عرفان گرایان از (١٣/ ٧ / ١٣٢٤ ش) با کیفیت عالی ادامه یافت. در فاصله سالهای (١٣٢٥ - ١٣٣٧ ش) با فعالیت آواز خوانی دو هنرمند محبوب مرحوم استاد سیف الدین مخدوم و دست پرورده اش مرحوم سید کمال مصادف بود. مرحوم سیف الدین مخدوم هر چند دست پرورده خنیاگران چیره دست ماوراألنهر چون حاجی عبدالعزیز سمرقندی، ملا تویچی تاشکندی … بود. موصوف با وصف تجارب غنا مند هنری، از رهنمایی سود مند قاری اوراغ نیز بهره گرفته، شاخه های متعددی از نوا های شش گانه را با فروعاتش به وسیله دوتار نیکو ترنم می نمود. شاگردانی که در محضر مرحوم استاد سیف الدین مخدوم آموزش دیده اند ذیلاً نام میبریم. مرحوم سید کمال، مرحوم ضیاوالدین، مرحوم ملا عبدالکریم، مرحوم برهان الدین، مرحوم محمود آشپز، مرحوم مردانقل (آموزگار معارف)، مرحوم الحاج شاهمردانقل مشهور (شاه قل صوفی)، مرحوم عبدالظاهر، مرحوم الحاج سید عبدالغفور کمال مشهور (به غفار خان)، مرحوم قاری قیام، الحاج عبدالغفور وفا.... ایشان نیز در مراسم خوشی و نشستهای هنری، دوستداران آهنگ و نوا گهگاه حضور یافته با زمزمه های لطیف به زیبایی و گرایی محافل ساز و آواز افزوده اند.

در وهله سوم، دوره درخشش فرزند ارشد مرحوم سید کمال، الحاج سید عبدالغفورکمال توجه شایقین موسیقی را به خود می خواند. فعالیت هنری موصوف در ظرف بیش از نیم سده (١٣٢٢ - ١٣٨٧ خورشیدی) شایان یاد کرد است. سزاوار خواهد بود هشتاد و یک ورق از برگه های دفتر حیات طرب انگیز موصوف را که در فراز و نشیب زمان چگونه آذین بافته است مرور نماییم:

عندلیبی از باغ ترنم

الحاج سید عبدالغفور کمال ( ١٣/ ٦ / ١٣٨٧ ش) در آواز خوانی چهره یی بود ممتاز، هنرمند خوش آواز و از غرور هنری مستغنی:

مجلس ما نمیکشد منت مطـــــــرب دگر

با نگ تپیدن دل است نغمه ارغنون مــــا

هنر شناسان، توانمندی جبلی او را در ترنم نغمات فرحت زا همطراز با خنیاگران نامور زمان خوانده افزوده اند:

رامشگـر خوش لهجـه کــند زمزمه در باغ

از شوق شود بلبل شــــــــــوریده هم آواز

زمان تولدش با یوم شانزدهم برج ثور 1306 هجری شمسی گره می خورد. نامبرده هنگام سپیده دم روز ولادت، با اولین لبخند معصومانه خویش خاطر اعضای خانواده اش را در گذر بابا خواجه اندخوی مسرت می بخشد. مرحوم سید کمال که خود نیز در زمزمۀ نوا های گوارا آواز رسا داشت. در پرورش ذکاوت نهفته پسرش دلسوزانه توجه کرد. سید عبدالغفور کمال به دنبال آموزش های ابتدایی به فراگیری هنر نوازش و ترنم نواها رو آورد. بار نخست در محضر پدر بزرگوارش شیوه سرود خوانی و نواختن شاخه هایی از آهنگهای وجد آفرین را در پردۀ دوتار آموخت.

دیری نگذشت از شگوفایی قابلیت هنری اش خورسند شده کوشش خویش را سرعت بخشید تا به مؤفقعیت های چشمگیری دست یابد. متاسفانه پدرش سید کمال خان و استادش سیف الدین مخدوم در فاصله سالهای (١٣٣٦- ١٣٣٧ ش) یکی بعد دیگری به حریم خاموشان پیوستند. هنر دوستان نبود شان را ضایعۀ جبران ناپذیر پنداشتند. برنامه های آواز خوانی جای خود را به ندبه سرایی سپرد. سید عبدالغفور کمال، در سوگ پدر بزرگوار و استاد والا قدرش اشک ریخت تصمیم گرفت بین پرده های موسیقی و انگشتان سحر زایش فاصله وصل ناپذیری ایجاد کند، چندی به این عزم و اراده اندوه بارش پایدار ماند. اما شماری از شیفته گان شعر و موسیقی بر آن شدند تا با شکستن این سکوت درد آور، بزم فرح بخش ساز و آواز را سر از نو بیارایند. در فصل بهار نشاط انگیز سال ١٣٣٨ ش. ذوقمندان آهنگ و نوا دور هم جمع شده محفلی را در مهمانخانه قدیمه شهرداری اندخوی بدین مناسبت آراستند. الحاج سید عبدالغفور کمال نیز در زمره دعوت شده گان حضور یافته بود. از موصوف تقاضایی به عمل آوردند. تا به ترنم و نوازش های آهنگین آغاز نموده فعالیت هنری اش را ادامه دهد. سید عبدالغفور کمال معاذیر خود را ارایه نموده خاضعانه معذرت طلبید، به شیرازه قلب محزونش ناخن نزنند. اصرار جدی مردم از بیم زیان پذیری موسیقی، دست او را با احساس آگنده از محبت فشرده بدرقه کنان به چمنستان آهنگ و ترنم رهنمون گردید.

سید عبدالغفور کمال در برابر اخلاص خالصانه هوا خواهان خود تعظیم بجا آورده به اجرای ساز و آواز آغازید. نخستین آهنگش را با مخمس سپندی بر غزل ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل که با واژه گان الم زا آذین یافته بود به خوانش گرفت:

مرا هــــرکس که بیند چشم پوشد گرد را مانم

پــریـشـان روزگـــــارم کـــــــاه بـاد آورد را مـانم

دلیل کاروان شوقم آه ســــــــــــــــرد را مـــانم

اثــر پرورد داغم حـــرف صــــاحب درد را مــــانم

دریــن وحشت ســـرا مجنون صحرا گرد را مانم

هنر دوستان از آواز رسا و آهنگ روح افزای موصوف استقبال پر شوری به عمل آوردند. علاقۀ آتشین شان ذوق فسردۀ سید عبدالغفور کمال را ظریفانه تحرک بخشید. در فراورد، غزلی از سیدای نسفی شاعر سده هفدهم میلادی را بدینگونه زمزمه کرد:

از عـــدم چـشـم خــراب و رنـگ زرد آورده ام

تـحـفـه یـــــی امــروز بـهـر اهل درد آورده ام

خــاطــــری دارم غــبــار آلــوده از رنـج فــراق

گـــــرد بــادم پـیـکــری در زیــر گــرد آورده ام

عاجـــزم افتاده ام ای چرخ از مــن کــن حذر

لشکـــــــــری از آه غــم بـهــر نـبـرد آورده ام

جانب گلـشن مـکـــــــن تکلیف ای بلبل مرا

نوبهارم لـیــک با خـــــــود آه ســرد آورده ام

تکیه گاهـــــم سیدا باشد به شاه نقشبند

خــویش را در سایه این شـیر مـرد آورده ام

در اخیر قطعه یی از سروده تورکی اوزبیکی مشرب نمنگانی را نیز چنین به خوانش گرفت:

الم نینگ دردینـی غــــــــم بیرله بـولـگـن مبـتـلا دن سـور

یوره ک نی دردینی من دیک جـگـــــر بـنـد قـبـادن ســـور

یوره ک ده ذره یی درد اولـسه اظـهـار ایتمه بـــی درد گه

مینی دیک زار و حیران و ایشیک لــرگـــــــه گدادن ســور

یوره ک دردینی بی درد غافل اولغـان لـر نـچـوک بیلگه ی

مینی دیک آنه، دن بولمش کونـــی بــخـت قــرا دن سـور

حزین قیغولی کونگلوم دردیدن بولکون خــبــر بــولــسنگ

اتا سیدن جدا بولگن غــریــب بـــــــــــــی نـــوا دن ســور

همه خوف و رجـا ده هیچ کیشی کیم بودیمس مشرب

یمان و بخشی نــــی سن تانگلا بار کاندا خدادن ســور

سپس الحاج سید عبدالغفورکمال طلسم سکوت را شکسته راهش را به دنیای نشاط انگیز موسیقی دوباره هموار کرد. اینبار فعالیت آواز خوانی را تحت نظر استاد صدرالدین حافظ ادامه داد. همچنان به برنامه های رنگین رادیو تاشکند و رادیو دوشنبۀ تاجیکستان گوش فرا داده به نزاکت خوانش شعر و ترنم نوا ها دقت نمود. در نشستی از سیاق توضیحات نامبرده در یافتم او آهنگهای چون بازارگانی، بی باکچه، نوروز صبا، فغان، دلخروش، عراق بخارا، ساقینامه عراق، اوپر عراق، چول عراق … را به پیروی از اساتیذ هنر موسیقی آن دیار چون برنا اسحق، بیرته داود، اسحاق کته، عارف علی مخدوم فرا گرفته به شیوه آنان با مؤفقیت ترنم می نمود. موصوف به آهنگهای که مهارت داشت ذیلاً نام میبریم:

دوگاه حسین، شهناز، گلیار، بی باکچه، بازارگانی، بیات، عراق، مناجات، چار ضرب، مسکین، دلخروش، مستزاد، جوره پستان، مغولچه دوگاه، عشاق، عشاق رودکی، عشاق حاجی عبدالعزیز، نسر عشاق، تناور، گلعذار، چهار گاه، عراق بخارا، ساقینامه عراق، چول عراق، اوپر عراق، قوشچنار، قلندری، راحت کویی، دوتار، بیات، سر اخبار آرام جان، صوت کلان، صوت محیر، فغان، گریه …. بدینگونه موصوف از هر نهادی که به بالنده گی و نضج مهارتش سودمند گردیده بود مراتب قدر دانی خود را بر زبان آورده زمزمه می نمود:

ناله از نی گــــــریه، از ابــر بـهـار آمـوختم

من زهر صاحبدلی یک شیوه کار آموختم

موصوف افاده مطلب و صحت خوانش ابیات را از ممیزات آواز خوان وانمود کرده می افزود. هر مغنی دقیق نگر این سجایای هنری را داراباشد او می تواند در خلوت دلها بیشتر راه یابد. سید عبدالغفور کمال همین روحیه را نصب العین قرار داده در نظم و ترتیب زمزمه شعبات تصانیف و نغمات آن تسلسل سرود خوانی را موشگافانه رعایه می نمود. طور مثال هرگاه دستگاهایی چون چهار گاه، بیات، عراق، شهناز و مماثل آنرا در پرده های دوتار به ترنم میگرفت زمزمه فروعاتش را نیز از نظر دور نمیداشت. استاد سید عبدالغفور کمال اشعار زیادی از سخنوران بزرگ زبان فارسی دری و تورکی اوزبیکی دوره پیشین را که در گزینش آن دقت تندی مبذول گردیده است. حفظ و آنها را در شاخه های مختلف آهنگهای کلاسیک زمزمه نموده است.

اشعار از برکرده اش بیشتر غزلواره هایی است روح نواز، مخمس، مسدس، ترجیع بند، ترکیب بند، رباعی، نیز شامل تصنیفهای آهنگین اوست. مشارالیه نه نتها به سروده سخنوران دوره های پیشین توجه خاص داشت، بل آنها را در پرده های شور انگیز دوتار گنجانیده با آب و تاب قابل وصفی می خواند. همچنان به نشیده های موزون سرایشگران همروزگارش به دیده قدر مینگریست. آن عده از اشعار خامه پردازان محیط که مفاهیمش باز تابگر خواستها و نمایانگر تپیش نبض زمان باشد در قالب آهنگهای نوازشگرماهرانه ترنم می نمود. و این سروده ها شامل اشعار موزون مولانا شرف الدین شرف مشهور به داملا بیدل، الحاج مولانا میر محمد امین قربت، الحاج قاری محمد عظیم عظیمی سرپلی جوزجانی، استاد محمد عالم لبیب، مرحوم عبدالرؤف نفیر فاریابی، محمد یحیی حفیظی سرپلی جوزجانی، مولانا محمد اسحق انور، محمد عالم کوهکن، سید سراج الدین قانع، غلام سخی وکیل زاده همچنان نگارنده همین سطر ها...

استاد سید عبدالغفور کمال در فنون پرده آلات موسیقی و خصوصیات آن معلومات شافی و مهارت کافی داشت مانند سایر اساتیذ هنر موسیقی بر خوردار از درایت عالی بود. در مجالس ساز و آواز، سازگار با ذوق محفل اشعار ناب و مناسب را از برگهای حافظه چیده زمزمه میکرد. به گونه مثال:

روزی در یک نشست ادبی که عده از طلایه داران سخن و نظریه پردازان نکته سنج، حضور داشتند غفور کمال را جهت گرمی محفل و التذاذ هنری فرا خواندند. موصوف با دوتار خود وارد حلقه دوستان گردیده پس از ادای حرمت در گوشه یی نشست. موقع آواز خوانی نخستین آهنگ خود را در صوت بیات به این غزل ابوالمعالی میرزا عبدالقادر بیدل که مطلعش چنین است:

زدشت بی خودی می آیم از وضع ادب دورم

جنونی گرکنم ای شهربان هـــــوش معذورم

آغاز کرد اهل مجلس موقع شناسی و گزینش بجا و ستایش انگیز او را تحسین گفته افزودند:

مانند کـــــــــمال، مـحــرم راز کجـاست

در بـــزم ادب تــــرانه پــــرداز کـجـاست

گل گل شگفد زگــریه اش بانگ نشاط

جــزوی بـه هنر صاحب اعجاز کجاست

استاد عبدالغفور کمال در پرورش استعداد های نو ظهور نظر وسیع داشت آن عده از جوانانی که از وی سود برده اند نخست از برادرش مرحوم ضیاالدین، همشیره زاده اش مرحوم سید جعفر، همچنان از احمد قل جلیلی، مرحوم نصرالله فرزند رحمان نظر، مرحوم خدای بیردی نجار … نام گرفته می توانیم. این نوازشگران و سراینده گان ماهر با صدای گیرا و نوای دل آشنا، از دست پرورده گان ممتاز او بودند. در اندک مدت بارور عرض اندام نمودند متأسفانه خورشید عمر شان زود افول کرد. تعداد دیگری از شاگردان وی، که از رهنمای های دلسوزانه اش اثر پذیر گردیده اند. محترم محمد ایوب فرزند چهاری، محمد صابر کارگر، خیر محمد ساقی، سید احمد مشهور به اوستا مله بوت دوز، فرزند برومندش سید کبیر، همشیره زاده اش عبدالله همچنان عبدالرشید غیرت یاد آور میشویم ایشان در ردیف شاگردان مستعد موصوف جایگاه خاصی دارند. به ویژه درخشش استعداد عالی عبدالرشید توجه شایقین موسیقی را بیشتر جلب نموده است. همین گونه از علاقه گرم و تبارز برومند اسامی عبدالمنان اندخویی فرزند اوستا مله بوت دوز، اسدالله شبرغانی و …..نیز متذکر میشویم. این آواز خوانان خوش الحان در حالیکه از تلاش وقدم گذاری شان در خیابان طراوت بار موسیقی بیش از نیم دهه سپری نگریدیده است ایشان در هنر برگزیده خویش مورد توجه قرار گرفته اند.

امیدواریم هر یک از شاگردان استاد کمال در زمینه به مؤفقیتهای بیشتری دست یافته ویژه گی های خاص الخاص استاد شان را در رابطه به ترنم ترانه ها گیرایی بخشند.

باید علاوه کرد در سال ١٣٧٥ ش فاضل محترم نظر محمد غروب، مسؤولیت اتحادیه هنرمندان را در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان بدوش میکشید به خاطر قدر دانی از خدمات هنری الحاج سید عبدالغفور کمال محفل شانداری را تدارک دید. در این محفل پر شکوه خامه پردازان پیرامون حیات هنری موصوف نکات نظر خود را ابراز داشتند. در اخیر به پاس ارج گذاری خدمات پر ثمر سید عبدالغفور کمال از طرف اشتراک کننده گان لقب استادی در عرصه هنر موسیقی کلاسیک به خصوص اوزبیک برایش اعطا گردید.

نا گفته نباید گذاشت. الحاج استاد سید عبدالغفور کمال، هنگام اجرای نوا ها شنونده را وجد سرور ویژه میبخشید. سامعین از روی ارادت سر جنبانیده، علاقمندی شان را نشان میداند. اما یارای شناخت جوهر هنری او را به صورت دقیق نداشتند. بناً به منظور کسب نظر حقیقی کارشناسان عرصه هنر موسیقی کلاسیک، دست به کار شدیم تا بر مبنای قضاوت اساتیذ کار آزموده به مهارت آواز خوانی استاد کمال، آگاهی همه جانبه داشته باشیم. این اقدام دلسوزانه بنده حقیر سراپا تقصیر از طرف عده محدودی از.... محض با عبارت.... مواجه گردید. اما یگانه شخصیتی که در زمینه دلسوزانه توجه فرموده امکانات برنامه سفری را به اوزبکستان فراهم کرد فاضل محترم محمد شاکر کارگر وکیل منتخب مردم اندخوی در اولوسی جرگه میباشد. سپس نگارنده رهسپار آن مرز شدم (٢٢ سنبله ١٣٨٦ ش) در شهر زیبا و هنر پرور تاشکند مرکز جمهوری اوزبیکستان با عدۀ از دوستان صمیمی و آگاه همچنان با شماری از اساتیذ آنجا در عرصه موسیقی صحبتی داشتم. این دیدار با وصف غیر رسمی بودنش مفید و خاطره انگیز بود. ایشان را در خلال گفت و شنود دوستانه راجع به روش شاخه هایی از موسیقی کلاسیک در اندخوی آگاهی بخشیدم. علی الخصوص پیرامون حیات هنری مرحوم استاد سید عبدالغفور کمال معلومات مفصلی ارایه نموده یک حلقه نوار رادیویی را که به روی آن نوا هایی چند از شعبات موسیقی کلاسیک به آواز موصوف ثبت شده بود به خاطر ارزیابی تقدیم شان نمودم. یک تن از آموزگارن ورزیده موسیقی شش مقام آنجا به نام کامله بوری امین اوا انجام این امر مهم را بدوش گرفته پس از استماع دقیق، نظر خود را به زبان اوزبکی می نویسد. طوریکه از افق نگاه موصوفه استنباط گردید، استاد عبدالغفور کمال پیرو شیوه مکتب موسیقی خوقند بوده در فنون ظریف ترنم نواها و نواختن پرده های دوتار از مهارت عالی بر خوردار بوده و بس (رک ص) موصوف تا واپسین دقایق حیات پر بارش پیوند خود را از شیرازه نفیس موسیقی و صحبت هنر شناسان دور نداشته شغل برگزیده اش را با شور وشوق ادامه داد.کار هایی را که او در این راستا سروسامان بخشیده است از صفحه تاریخ نا زدودنی است. با آن هم سعی می ورزید در باروری و شگوفایی استعداد های نا شگفته خالصانه رسیده گی کند. متأسفانه عمر ناپایدار او را در نیمه راه زنده گی تنها گذاشت.

در مرز هشتاد و یک سالگی نفسهایش برای همیش از اهتزاز باز ماند. نا گذیر تن به تقدیر سپرده آخرین حرفهایش را به دو مصراع خلاصه کرد:

نـرگس از تــربــت من روید و خوبان گویند

خاک گردیده و چشمش نگرانست هـنوز

جنازه اش روز چهارشنبه ٢٥ برج ثور ١٣٨٧ ش در جوار آرامگاه مردان حق واقع در شهر شبرغان سپرده شد.

نویسنده: استاد محمد امین متین اندخویی

 

سـیـد کـبـیـر کمـال رحـمـتلی استاد غفار کـمـال نـیـنگ اوغلی دیر. سید کبیر نینگ قـولاغــی بـالــه‌لـیـگـیـدن دوتـار نــوالری و کلاسـیـک آهـنـگ‌لـر بیلن تانیش. آته‌سی رحـمـتـلـی اسـتـاد غـفار کمال افغانستان نـیـنـگ مـشـهـور کـلاسیـک خواننده‌لریدن بیری بـولـگن. سـیـد کـبیر ایندی رحمتلی آتـه‌سی نیـنگ ایزینی ایزلب بارماقده دیر. اوزیـنـی ایتـیشیچه: «اوزبیک خلقی نینگ اصل مـوسیقی‌سی دوتار دیر و مین دوتار بـیـلـن ذوقـلـنـه‌مـن. کـلاسـیک موزیک‌لر و فـلـکـلـوریـک قـوشـیقلرنی هم اوقویه‌من. الـبـتـه بـرچـه‌سـیـنـی اوز رحـمـتلی آته‌م، استاد غفار کمال دن اورگه‌نگنمن». سـید کبیر اوزبیکستان‌لیک... ا

ضیاء خواجه منصوری افغانستان‌ده خلق‌لر دوست‌لـیـگـی اوچـون فعال خذمت قیلگن اوسـتـاذ صنعتکارلریدن دیر. او ۱۹۲۰ نچی میـلادی ییلده تاشکند شهریده توغیلدی. بـاشـلـنـغـیچ تعلیمنی توگه‌تیب، موسیقه کـورسـیـنی هم عین شو ییرده توگه‌تدی. بــو کـورسـده دوتـار و سـیـتــار چَلـیشنی اورگـَنـدی. مـیلادی ۱۹۲۹-۱۹۳۰ ییـلـلـرده فـاریـاب، مزارشریف، سونگره کابل‌ده عمر کـیـچـیـردی. صنـعـتـکار افـغـانـسـتــــان‌ده اسـتـقـامـت قـیـلـه‌یـاتگن اوزبیک، ترکمن، تـاجیک، پشتون و هزاره‌لرنینگ، اینیقسه، یـاش‌لـرنـیـنـگ ارداقـلـی صحـبـتــداشی و صـمـیـمـی دوسـتی ایدی. منصوری نینگ افغانستان اوزبیکلری تیلی و... ا

كـیـمـگـه بـاریـب ایـتـه یـن... ایـن ترانه ی زیـبـا را شـاعر گرامی شهباز ایرج ساخته اسـت و فـرهـاد دریـا هـم خـیلی زیبا اجرا كـرده است. زیـبـایـی این آهنگ از دیدگاه مـن دو مسـئلـه ی مهم دارد یكی این كه فـرهـاد دریـا از مــحــدود خــوانـنــده هـای افـغـانـسـتـان اسـت. كـه در اجرای آهنگ هـای اوزبـیكی مشكل لهجه ندارد و ترانه را خـیـلـی بـه زیـبـایی اجرا می كند و حتا فـكـر كـنم شاید شاعر آن حظ ببرد و كیف كـند و زیبایی دیگری كه آهنگ دارد او این است كـه تـرانـه ی اوزبـیـكـی در چـوكـات موسـیـقـی فارسی اجرا شده اون هم در سـاختار آهنگ های فرهاد دریا، و ترانه ی این آهنگ هم خیلی ساده... ا

حـاجـی عبـدالـرحیـم اوغـلـی صــدرالـدین «انتظار»، ۱۳۲۲ نـچــی هـجـری قـویــاش یــیــلــیــنـدا، سرپل کئنتی نینگ عربخانه گذرینده بـول آجـونـغـا کـوز آچمـیشتیر. او، اوزونــونـگ یاراتتیغی پیشیغ و یـوکـسئـک آنـغـلاملی قــوشــوغــــلاری یــانــیـــنــدا، آوغانـیـسـتان رادیو و تـلـویـزیـونـی آرقالی تارقاتتیغی تــاتیغ سئسی بیرله اوقودوغو کـویـلـری بـیـرلـه ده، یـیـلــلاردان بــــئـری آوغـانـیـسـتـانـلی تورکلر آراسـیـنـــدا بـیـر سـابـلــیــغ شـاعــــر و تـاتـــیـغ سئسلی یــیــراغو (قـوشـوغـچـو، مـوسـیـقـیـچـی) تـانـیـلـیـب، سئــودئــکـلــریـنــیــــنــــــــگ کــونــگــلـــونـــده شــیــن (تـخـت) قوروب کئلمئکته دیر... ا

رحـمـتـلـی استـاد غـفار کمال، موسیقی مـکـتـبـی ده اوقـیـمـه‌گـن و مــوســیـقـی سُرلرینی استادلردن علمی طرزیده اورگه نیش امـکـانـیـتـی گه هم ایگه بولمه گن. او بـیـریـنـچـــی دن اوزبـیــک کــلاســیــک مــوسـیــقـی‌ســی و مــقام آهنگ لرینی مـرحـوم آتـه سی کمال خان دن اورگنگن. اوزبـیـکـسـتان و تاجیکستان رادیولری هم بــو یـولـده اونــگــه اســاســی یـاردمچی بــولـگــن. کـــمـــال اوشــبــو رادیـــولرنی اوزلـوکـسـیز تینگلب، مرکزی آسیا ده گی مــقــام خــوان اســتــاد لـــردن کـتّـه بهره آلـیـب کـمالـگـه ییتگن استاد کمال یوزلـب غـزل لــرنی یاد دن بیلگنی اوچون کتاب و دفـتـرگـه احـتـیـاج تـاپمـه گـن... ا

قـرن‌ها پیش جوگی‌ها در سفر ‌های بدون مــرز شان به افغانستان آمدند. هیچ کس نمی‌دانـد دقـیـقاً چـه وقـت؟ یـا چطور؟ اما همه می‌گویـنـد کـه آنـها سال‌ها پیش به این مـمـلــکــت آمــده‌انــد. هــیــچ کـــس نمی‌دانـسـت، آنـهـا کـجا می‌خوابند؟ کجا بـچـه‌هـایـشـان را بـه دنـیا می‌آورند و کجا بـا همدیـگر جمع می‌شوند؟ اما آنها بودند کـه هـمـیـشـه اولـیـن و تازه‌ترین خبر‌ها و کشف‌هـای دنیا را یا حداقل خبر کشف‌ها را برای مردم افغانستان می‌آورده‌اند. مثل مسافران جادویی که خبر‌های ســرزمـین های راز و رویا و جـادو را بـــا خــود حـمـل مــی‌کــرده‌انــد. شــایـد آنـهـا در ابــــتـــدا خیمه‌هایی همراه داشته‌اند... ا

در یـکـی از کـوچـه ها، در قریۀ دور افتاده در جوی زندان ولایت سمنگان، آواز خوش تــارهـا، صــدای آرام و متین چکش سبک بر روی چـوب تــراش خـــورده بــا صـــدای خـش خـش دسـتـان گــره بـسـتـۀ استاد مـحمد قل هفتاد ساله، موسیقی زندگی را تشـکـیـل مـی دهـد. دنبوره ها، در کنار دیــوار کـاه گـلـی کارگاه استاد محمد قل، صـف کـشـیـده انـد و انـتظار می کشند تا اسـتـاد، تارها را بر شانه های شان ببندد و آنـهـا نـیـز بـا شـور فـراوان، پـس از آشنا شـدن بـا سـر انـگشتان نوازندگان، بنالند. این روزها استاد محمد قل دنبوره ساز، به گفـتـۀ خـودش وقت سرخاریدن ندارد و به قول معروف دست به دستش... ا

اوشبو طریقت، عرفانی و فـلـسفی تفکر ایگـه سـی، «مـولـوی»، «مولانا» و عادی خـلـق ایچیده «ملای روم» لقب لری بیلن شهـرت قـازانگن بویوک شاعر جلال الدین محمد بـن بهـاؤالـدیـن ولد نامیگه منسوب دیر. تـورکـیه لیک ییریک تصوفشناس عالم مـرمـره اونیویرسیتی الهیات فاکولته سی نـیـنـگ اسـتـادی دوکتور سلجوق ایرآیدین «تـصـوف و طـریـقت لر» ناملی کتابیده، او نـیـنـگ آتـه سـی حقـیـده قـویـیده گیدیک مـعـلـومـات بـیـره دی: «سـلـطـان الـعـلما لـقـبـی بـیـلن تنیلگن محمد بهاؤالدین ولد بـن حـسـیـن البکری بلخ شهریده دنیا گه کـیـلـدی. آنـه سـی، خــراسان پادشاهی علاؤالدوله خوارزمشاه نینگ... ا

وطــن عـزیـز مـا یـك كـشور كاملاً سنتی است كه هنوز هم با تـسلط كـامـل عـلـم و تـكـنـالــوژی و ارتـبــاطــــات جــهـانی در جــهـــان و كـشــور هـای هـمــسایــه، در بــســیــاری از نـقـاط دور از مركز بـه جای قانون و حتـی گاهی به جای شرعیت نيز سنت ها و عرف و عادت ها بر سرنوشـت انـسـانهای جامعۀ ما حكم میكند. تغـیـیـر باورها و سنت هـا بسیار دشوار و زمانگیر است. از هـمـیـن جـهـت نـمی تـوان آنهـا را بـه زور تغییر داد یا با فـشار حركت آن را بـه سـوی زمـانوی شدن، جهانی شدن و قـانـونـی شـدن سرعت بخشید. تـفـكـر و دیــد جــامـعـۀ مـا نسبت بـه مـوسـیـقـی نیز از باورها و سنت های مردم... ا

بــابــه قِــران هـنـرمـنـد آواره و درویـشـی از ولـسـوالـی خُـلم (تـاشقرغان) بود. نام اصلی ‌اش عـبـدالـغفار فرزند سلطان بود. او در سال ۱۲۸۹ خـورشـیـدی در گــذر ده حــسن ولـســوالــی تــاشــقـرغان ولایت ســمـنـگـان پــا بـه جـهــان هـــســــــتی گـذاشـت. بـابـه قِـران از آوان کــودکـی به خـوانـدن آهـنگ ‌های محلی آغاز نمود. در سـن دوازده سـالـگـی نـزد مـرحوم محمد حـکـیـم تـنـبـور نـواز بـه نــواخــتــن دنبوره پـرداخـت. او پـس از ســـال‌ هـا تــوانست پـول نـاچـیـز را جـمع کند تا اینکه توانست دنـبـوره‌ای بــرای خــود خـریـداری کند. در ولسـوالــی تــاشــقـرغان به جز بابه قِران کسـی دیگری نبود که در محافل خوشی آهنگ بسراید... ا

محمد جان ولد بدل مشهـور بـه بـنـگیـچه تــاشــقـرغــانــی در سال 1307 هــجـری شمـسی در گــــذر ایــش مـحـمــد بـیـک نـاحـیـۀ اول شهـــر تـــاشــقــرغـان مـرکـز ولـسوالــی خـُلــم در یک خانـوادۀ هنرمند تــولــد شده است. پــدرش بـه اسم بـدل مشهــور بــه بــدل مـست تـاشـقـرغـانی بــوده بـه نـواختن دمبوره مهارت داشـتـه، بـنـگـیـچـه پـدرش را درسن 2 سـالـگی از دست داده تـحـت تـربـیــۀ مــادرش قـــرار گـرفـت. در سـن خــورد سالـی نزد مـلای مـحـله به فرا گیری دروس دینی پرداخته، کـتـب مـتـداولـه را الــی پـنـجﮔــﻧـﺞ، قـرآن کـریـم، غـیـاثـی و دیــوان حـــافــظ تــمـام نــمــــوده در ســـــال 1329 هــــجــــــری شمسی بـه خدمت عسکری... ا

بـلـبلی از کوهساران بدخشان که بیش از ثـلـث قـرن است با آوای باریک و جانـسوز غــجـک خـود گـوش هـا را نوازش داده، بـا صــدای دلکش و دلنواز خود دلها را آرامش بخشیده، با اجـرای پـارچـه های کمیدی و تـمـثـیـلی خــویش مــردم را خنـدانـیـده و بـا نـشـاط بخشی، بزم محافل علاقمندان خـویش را گرمی و حلاوت بخشیده است. بـلـی! آدیــنــه، کـــه اســــم هـنــری اش بـازگـل بـدخـشی می بـاشـد، زادۀ محلـه چـنـار گنجشکان، واقع در ولسوالی کشم ولایـت بـدخـشان بود که در 107 مین بهار زندگـیش چشم از جهان بربست. با جرات میتوان گفت که وی را از جمله آواز خوانان دست اول در سطح، کشور و... ا

ادامۀ مطلب