امریکا قطعه سی نینگ ایلک یشاوچیلری تورک تاتارلر ایدیلر
در بارۀ ما
website counter
تصاویر پانزدهمین سالروز وفات شادروان بیانی
رمضان مبارک
صفحۀ یوتوب ما
صفحۀ فیس بوک ما

اوزبیک تیلی سوزلیگی، نورالله آلتای

بنیاد اجتماعی و فرهنگی بیانی یوتوب

بنیاد بیانی در فیس بوک

استاد ملا تاج محمد سرپلی در یوتوب

استاد ملا تاج محمد سرپلی در فیس بوک

قرآن شریف، اوزبیکی ترجمه بیلن

قرآن شریف، مکمل

قرآن الکریم با ترجمه به چند زبان

اوزبیک تیلیده دینی موعظه‌لر

محبوب القلوب، تربیتی و تفریحی

تصّوف و انسان، شرعی جوزجانی

استاد قاری محمد عظیم عظیمی

انجمن فرهنگی نوایی، ناروی

لغت نامۀ بزرگ دهخدا

تیل و ادبیات، ایشانچ

اوزبیک تیلی، ذکر الله ایشانچ

کونگیل کوزگوسی، فرشته بیگم

موج نور، فرشته بیگم ضیایی

بابر ایزیدن، محمد حلیم یارقین

بابر ایزیدن، دکتور شفیقه یارقین

تورکستان اوغلان لری

اوزبیکی شعرلر، امان الله قویاش

اوزبیکچه شعرلر توپلمی

اوزبیگیم، داکتر فاریابی

یورتداش، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی

مونس، آیدین خیری

که پلک، عنایت الله فرهمند

دُر دانه لر، دکتور فیض الله ایماق

یاشلر، اجتماعی و فرهنگی

فاریاب زمین، دولتی فاریابی

توران، آلپ تیمور تورانی

اوزاق یــولــلار، ادبی و فرهنگی

افغانستان تورکلری فدراسیونی

جنوبی تورکستان، اجتماعی

اوزتورک دریچه‌سی

بابر فرهنگی و کلتوری انجمنی

آیدین افغانستان فرهنگی انجمنی

حیات پنجره سیدن، فضل احمد بورگیت

آلتین کَمَلـَک، عبدالله تاشقین

کوموش، کنشکا تورکستانی

سوز، محمد عالم کوهکن

بیلگی هفته‌لیگی

سوز گلشنی، هوشنگ پیگیر

آلتین یپراقلر، محمد کاظم امینی

چیچک لر محضری، ابوالخیرخیری

آق قَیین، نور الله آلتای

ییگیت، اجتماعی و فرهنگی

ایچک اوزر کولگو، اجتماعی

تیگیرمانچی، اسد الله آسیابان

ساغینچ، عارفه امینی

اوزبیک خلق مقال لری

قویاش بیراغی، جمشید ثبات

کونگول یاره‌سی، معصومی

قیزیل قلمپیر، تنقیدی فکرلر

گونش، فرهنگی و اجتماعی

ینگی لیک لر، حفیظ الله فیاض

عـزیـز فـاریـابـلی

فرهنگ ترکمنی راسخ ، آنلاین

نیسایا، شعر و ادب فاریاب

کورش، فرهنگ و اجتماع

آنه یورتیم، فرهنگی و ادبی

شعر و ادب تورکستان

باغبوستان، افغانستان ترکمنلری

آلقیش، تورکچه ادبی و کلتوری

نور قویاش، فرهنگی و اجتماعی

باقیش، همایون خیری

اوزبیگیم، زهره کارگر

تانگ ییلی، آی نور خیری

افعانستان تورک اوقوچیلریمیز

کــــوکـــلـــــم، ثــــنــا

اجتماعی و فرهنگی، فیض الله قرداش

ارمغان، دکتور منان تاشقین

خیال کوله‌گه‌سی، عالم لبیب

داستان لر، قادر مراد

بی بی سی اوزبیکی

جیحون، افغانستان ترکمنلری

افغانستان، دکتور همت فاریابی

تی ری تی افغانستان اوزبیکی

وطنداش نشریه‌سی

ممتاز فیلسوف لر حکمت لری

ضیا ایسته‌گن قلب لر اوچون

انجمن اجتماعی علی سینا

آق گل، سحر نور

آچون، زهرا ایشانچ

صبر درختی، سیوینچ

عروض، زهره کارگر

آلاله های پر پر، داکتر تورانی

تورک اوغلی، ادبی و فرهنگی

اورته آسیا، اجتماعی و مدنی

نشرات تورکان افغانستان

استاد خلیل الله خلیلی

 

پیوند های مهم

نـواخـتـن دوتـار از زمــان قـدیـم بدینسو در بـیـن مــردم تـُـرکـمـن مـروج است. الـبـتـه این آلۀ موسیقی جایگاه خـاص را در بـیـن مــردم کسب نـمـوده اسـت. از ایـن سبب دوتـــارنـــوازان بــزرگ و معروف در قسمت استـفـاده و نــوازنـده‌گی افـتـخـار بـزرگ را بـرای مـردم بـخـشـیــده اسـت. دوتـار یک آلۀ موسیقی کلاسیک و قدیمی بوده و در بین مردم تـُرکمن مـروج اسـت که تـوسـط انگشتان نوازنده‌گان بزرگ و معروف نواخته می‌شود. نوازنـده‌گـانـی کـه بـه رمـز هـای هـنـری آن بـلـدیـت کـامل دارند، در محافل بـزرگ با کمپوز های خوب دوتار می‌نـوازنـد و مردم به آواز آن خوب گوش فرا میدهـنـد و تـماشاچیان خود را خوش و... ا

ادامۀ مطلب

افــغـانسـتـان نـیـنـگ شـمالی ولایتـلریده استـقامـت قـیـلووچی اؤزبـیـکـلـر، باشقه خـلقـلر قـطاری، اؤزی نـیـنـگ جوده بای و رنگ بــه رنـگ آغــزه‌کــی ایـجـادی بـیـلـن اجــره‌لـیـب تـوره‌دی. مــذکــور مـیــراثـنـی تــؤپلـه‌ش و نـشـر ایـتـیـش، اؤرگـه‌نیش و عــامــه‌لـشتیریش ایشلری سؤنگی ییللر دوامـیـده یــؤلـگه قــویــیــلـه بــاشله‌ندی. ایـنـیـقـسـه، افـغـانسـتان اؤزبیکلری خلق آغزه‌کی ایجادی نمونه‌لری نینگ «خلق دُر دانــه‌لــری» نـامـی بیلن ۱۳۵۹هـجــری و ۱۹۸۰ مــیــلادی یـیـلـده کـابـلـده علیحده کــتــاب حــالــیــده نــشــر ایـتـیـلـیـشی، افــغــانــسـتـان خـلـقـلــری نـیـنـگ ادبی- مـــدنـــی حــیــاتـــیـــده کـــتــتــه واقـعـه بؤلیب قالدی... ا

ادامۀ مطلب

افـغـانستانده تورک- اوزبیک خلقی نهایت ده ستم کـورگـن ایـل- اولــوس. بــو ایــل- اولـــوس قـنـچـه هـم اوزاق تــاریـــخــــی اوتـمـیـشـگه ایگـه بـولـیـب بابا- اجدادلری کتـتـه خـان و خاقانـلیـکـلر قـوریب، دواریـغ ســـوریـب کـیـــلـگـن بــولـسه‌لـــر هـــم، قـالــه‌ویـرسـه اولـر سونگـی بـیـر- ایکـّـی عصـر مـابـیـنـیـده اوشـبـو چـیـگـره‌لـــــرده قـیـینـاق و قیـیـنـچـیـلیـکـلر آستیده حیات کیچیریب، شو بــاعـث مـدنـی- تـاریـخی، تیل و ادبیاتلری ایـزیلیب- یینچیلیب کیلگن خـلـق. اوشـبـو خـلــق نـیـنـگ محکـومیت تاریخی هنوزگچه هم سونگی ایکّی عصر آره‌سـیـده کـورگـن نـقـصـانـلـرنـی بـرطرف قیلیشگه امکانیت تاپه‌آلمه‌گن... ا

مـشهــور تـاریـخـچـی عـالـم مـیـخائیل نستورخ تمانیدن «انسان ایریق‌لری» (مبدأ نژادهای انسان) 1966 یـیـلـی‌ده فـارس تـیـلـی‌ده نـشر قیلینگن اثر و «دنیا خط‌لری» کتابی‌ده هم قید ایتیلگن منبع‌لر اساسیده امریکا قطعه‌سی نینگ بومی «اصـل تـوب» انــســان‌لـری، اجـداد و بابا کلان‌لری ییگرمه بیش ییل ایلگری ایـلــک بــار شـمـالـی امـریکا، سونگره جنوبی امریکا گه باریب قالگن‌لر. اولر «بیرنگ تنگه‌سی» (بوغازی) آرقــه‌لــی آسیا قطعه‌سیدن (اَکیان) آشه، اوشه زمان‌لرده طبیعی موزلمه‌لر (موزلیک‌لر) ایریمَسدن بورون دسـت اول اوشـبـو بـوغـاز دن اوتـیـش ممـکن بولگن پیت‌لرده اوتکن بولسه‌لر عجب ایمَس، چونکه امریکا قطعه‌سی‌ده اونــدن آلـدیــن جمعیت‌لری بولمه‌گن. دینگیز موزلری ایریه‌باشله‌گندن سونگ بیرنگ بوغازی آرالیغی ایریـلـیـب انـسان‌لر اوتمیش‌لری اوچون ناممکن بولیب قالگن. شونینگ اوچون آسیا قطعه‌سی‌دن بیرینچی بار امریکا گه باریب قالگن، مهاجرت (ایمی گریتسیه) قیلگن اوشه دورده‌گی تورک تاتارلر باشقه دنیا انسان‌لریدن ایریلیب قالگن‌لر دییش ممکن دیدی، زیرا که کیینچه‌لیک امریکانینگ قیزیل تن‌لی انسان‌لری آرقه‌لی تانیلدی و اولر اَسته- سِکین بوتون امریکا قطه‌سی‌ده ترقه‌لیب کیتیش‌لریگه دوچ کیله‌دی. قیزیل تیری‌لری اوشبو منطقه‌ده ابتدایی انسان‌لر حیاتی‌ده خاص بولگن بوب (BUB) پرامکدیو دیب کتان مدنیت‌لرینی ترقه‌تیب و رواج‌لَنتیره‌دی‌لر.

امریکانینگ قیزیل تن انسان‌لرینی تشقی تاریخچی‌لر اوز اثرلریده ایلدیزلرینی منگول تاتارلرگه یعنی اولر آلتای تاغ‌لریدن کیلیب چیقگن دیب، کورسه‌ته‌دی‌لر. اما، اصلده قره‌گنده تورک تاتارلرنی کیلیب چیقیش تاریخ‌لری آلتین تاغ و آلتای تاغ‌لری آرا لیغی‌ده بولگن دیب تن‌آله‌دی‌لر. کیینچه منگولیت‌لر کیلگن‌لیک‌لری و تاتارلرگه قوشیلیب سنگیب کیتگن‌لری بعضی بیر تاریخچی‌لر اثرلریده معلوم بوله‌دی. شو بیلن بیرگه اثرده‌گی معلومات‌لرگه قره‌گنده، ایلک بار تورک تاتارلر امریکا قطعه‌سی‌نینگ قیزیل تن‌لی انسان‌لرینی توب اهالی‌سینی کوپه‌یشگه باشله‌گن بولسه، کیینچه هندولر (ایئىدلر) اگرده موزلیک دوریده بارگن بولسه‌لر، پارومنگولوئیدلر آلدینراق قیزیل تن‌لر منشا ایلدیزلرینی تشکیل بیریب ایلدیز آتکن‌لر اولر نه‌فقط آته و بابالری شمالی، جنوبی و مرکزی آسیا نقطه‌لریدن باریب قالگن‌لری بی‌جز ایمَس، اگر اولر تکامله‌وی رواجله‌نیش بیلگی‌لری مرکزی آسیا انسان‌لریدن اثر اَیرو بولسه هم اولردن فرق قیلسه هم ایریقی جهتدن بیتته بولگن.

یوقاریده نامی کیلتریلگن عالم امریکادن تشقری آسترالیا و اروپا منطقه‌لریده هم حیات کیچیریاتگن خلق‌لر شو جمله دن؛ یاقوت‌لر، بورگوت‌لر، تونگوس‌لر، چوکچک‌لر، آلتای‌لر، اسکوس‌لر و شونینگ‌دیک روسیه‌نینگ منگولیت و تاتار ایریق‌لریدن؛ باشقرت‌لر، چورش‌لر همده تورلی- تومن اورغ‌لر، تورلی گروه‌لرگه بولینیب کورسه‌تیله‌دی. اوشبو گروه‌لر شمالی آسیا تورک‌لری، جنوبی آسیا و نیچ اکیان حوزه‌سی و امریکا منگولیت تاتارلری هم ایککی طایفه‌سی مشهور بولیب اولردن یورت‌لر و ایکّینچی‌سی «مالایا» دیب اته‌لووچی، اوچینچی طایفه‌سی «امریکایی» تورک تاتارلرنی منگولیت‌لر دیب کورسه‌تیله‌دی. اولر اَیریم خصوصیت‌لریگه کوره باشقه تورک و تاتارلردن اوزیلگن حالده، تورمیش طرزی و بدن اعضالری بعضی بیر شرایط‌لرگه کوره ماسلَشیب قالگن‌لری طفیلی اَیریم خصوصیت‌لری اقلیم و طبیعی شرایط‌لرگه موافق اوزگرگن دیدی.

اوشبو خصوصیت‌لرنی یخشی فهم‌لش اوچون انسان شناس‌لیک بولیمی انتروپولیک نظریه‌لرینی نظرده توتیب تحلیل ایتشیمیزگه توغری کیله‌دی. چونکه، اوشبو کتاب‌ده تورک و تاتار و منگول‌لرنی انتروپولیک جهت‌دن هم آسیا و امریکاگه باریب قالگن تورک و تاتار سلاله‌لرینی علمی تحلیل ایتیب خلاصه چیقه‌رگن، اوشبو بحث بیر کتته اَیریم موضوع بولیب اونگه کریش اوزی نهایت چُقور بحث تقاضا ایته‌دی. شو باعث اوشبو مقاله‌ده خلاصه قیلیب آلگن قسمت‌لریمیزنی ایککی قِسم‌گه بولیب بیرماقچی میز، نهایتده ایریق‌چی‌لیک حقیده هم بیر آغیز سوز.

ایریق‌چی‌لیک‌ده‌گی پوچ و بی‌اساس تمان‌لری بعضی بیر مملکت‌لرده‌گی عالم‌لر فرق‌لی روش‌ده یازگن نظریه‌لریده ایلگه‌ری سوریب کیلگن فکرلری آق سویک یا خود آق تن ایریقلی‌لرنی باشقه ایریق‌لردن دایما اوستون قویه‌دی‌لر. قاره تن‌لی و سریق تن‌لی‌لرنی ذاتی پس دیب بیله‌دی‌لر. بو مطلقاً ناتوغری نظریه ایکن‌لیگی بوکونگی شرایط‌ده اوز عکسینی تاپه‌دی. ایکّینچی جهان اوریشی دوریده امریکا، آلمان و بریتانیا دانشمندلری‌نینگ آریا و آریایی‌لیک حقیده یعنی آرین ایریقی اتمه‌سینی ایلگری سوریب تورک‌لرگه قرشی اویدیرمه ایریق پیدا بولیشی‌ده، سیاسی هدف و مقصد اساسی‌ده یولگه قوئیلگن بولیب، بوتون آسیا منطقه‌سی‌گه پیدا بولگن ایریق‌چی‌لیک طرزده ایریق پرست‌لر و ملت‌نی بیر قطارده قویماقده‌لر، اینگ بویوک خطالردن حسابلنه‌نیب گویا یعنی ایریق خالص‌راق بیر گروه یا اهالی‌نینگ بیر طبقه‌سی بولیب اونی باشقه‌لردن اوستین قویش مقصدلرده فایده‌له‌نگن‌لر، مثال اوچون اون ییتینچی عصرلرده یوزه‌ده چیقگَن آریایی یا آریا، آرین هیچ قنده‌ی ایریق ایمَس، بلکه تاریخچی‌لر نظریه‌سی‌گه اسم و آت دیب اَیتیلگن دیدی‌لر، هیچ قنده‌ی ایریقی گروه بولمه‌گن. شونینگ اوچون اَیتش جایز بولسه اوتمیش‌ده تاریخچی‌لر دنیاده اوچ گروه ایریق‌گه انسان‌لرنی بولیب اولرنینگ خصوصیت‌لرینی، حدودی جغرافیا و اقلیم شرایط‌لری بوییچه تحقیق ایتشگن‌لیگی تاریخ‌دن معلوم دور. اما ملت جمعیت شناس‌لیک نقطۀ نظردن طبقه‌لشگن انسان‌لرنینگ بیر گروهی سنه‌له‌دی.

خلص قیلیب اَیتگن‌ده امریکا قطعه‌سی‌گه (Berig) بوغازی (تنگه‌سی) آرقه‌لی اوشبو مهاجرت‌نی عمل‌گه آشیرگن‌لر، اوشبو بوغازدن اوتیش اوچون شونده‌ی بیر پیتی‌ده قوله‌ی بولدی‌که طبیعی موزلیک‌لر اَسته- سیکین‌لیک بیلن ایندی گینه باشله‌گن و اوندن آلدین امریکا قطعه‌سی آدم ذاتیدن خالی ایدی و فقط گینه جوده آزچیلیک موزلَنیش آره‌سیده شمالی، شمال غربی و شرقی آسیا آرقه‌لی بعضی بیر یازولرگه قره‌گنده شمال غربی یا اروپا آرقه‌لی امریکاگه میگریتسه مهاجرت قیلینگن ایکن. موزلَنیش باسقیچی‌دن سونگ اَسته- سیکین‌لیک بیلن بو اوتیش جای‌لری اوتیب کیتیش‌گه یا کیچیب اوتیش‌گه یراق‌سیز بولیب قاله‌دی. امیگریتسه‌گه اوچره‌گن تورک و تاتارلر دنیانینگ باشقه خلق‌لری‌دن ایریلیب قاله‌دی‌لر. امریکالیک قیزیل تن‌لی قیزیل تیری‌لیک‌لر امریکا قطعه‌سی‌ده اوز آرا بولیب ترقه‌لیب کیته‌دی، دیدی. ایسکی دنیا تأثیریدن ایریلیب قالگن‌لری باعث قمه‌لیب قالیشه‌دی. بیر سوز بیلن ایتگنده اولر اوزلریگه مدنیت یره‌تیب حیات کیچیریش‌لری‌گه مجبور بوله‌دی‌لر. و اوشبو منبع‌لرده کیلتیریلگن دلیل‌لر اساسی‌ده قیزیل تن‌لی‌لرنینگ تورمیش طرزی حقیده ایریم خصوصیت‌لرینی جمله‌دن هلی‌گه‌چه اوز تیل‌لریده تورکی سوز اتمه‌لر استعمال بولیب کیلیش‌لرینی دقت و اعتبارگه آلیب، ایکّینچی قِسم مقاله‌ده مثال‌لر بیلن یارتیب بیریش‌گه حرکت قیله‌میز.

مقاله نینگ ایکّینچی قسمی

امریکانینگ قیزیل تن‌لی مدنیتی، تورمیش طرزی، یازولری، عدد سان رقم‌لری همده نطق‌لریده‌گی ایریم تورکی، مُغولی سوزلرنینگ ایشله‌تیلیشی‌گه دایر ملاحظه‌لر.

دستلبکی مقاله‌میزده بوندن ییگرمه بیش مینگ ییل بورون جنوبی شرقی آسیا همده مرکزی آسیا حدودلریدن بیرنگ بوغازی (تنگۀ بیرنگ) آرقه‌لی امریکاگه اوتیب اوشه ییرده یشه‌ی باشله‌گن مُغولی ایریقی‌گه منسوب کیشی‌لر حیات حقیده حکایه قیلگن ایدیک.

ایلغار قیشلاق خواجه‌لیگی قدیمی مصر معمارچی‌لیگی‌دن، قالیشمه‌یدیگن، تحصیل کورگن روحانی‌لر، قبیله‌لرنینگ سیله‌نگن پیشوالری و نهایت رواجلنگن سودا- ساتیق ایش‌لری و مرکزلَشگن باشقرو ارگان‌لری تنها بیر مدنیب‌نی وجودگه کیلتیره‌دی‌لر، حیوان‌لرنی خانه‌گی‌لشتریش‌گه اونچه‌لیک اهمیت بیریلمه‌س ایدی. مکسیکوده کوچوک‌نینگ بیر کیچیک ذاتی‌نی آذوقه اوچون پرورش ایتشه‌ر ایدی، دستلبکی یازولر پیدا بولشه باشله‌یدی. یازو بو اولکه‌ده تقویم توزتیش بیلن بیرگه وجودگه کیلدی. مذکور تقویم علم نجوم و ریاضیات فن‌لری اساسی‌ده یره‌تیلگن ایدی. (360) کون‌نینگ مقدس ییل، دینی، مذهبی اُدوم‌لری بجه‌ریش‌ده قول کیله‌ر ایدی.

مذکور اولکه‌ده مایه اتلوچی ایلک ساکن بولیب اولرنینگ تمدنی میلادنینگ (1200) نچی ییل‌گه قدر دوام ایتدی. یازو و تقویم وجودگه کیلیشی‌نینگ تشبث‌کارلری مذکور ایلت‌نینگ اولمَک دیگن طایفه حسابله‌نر ایدی.

اولمک‌لر بدن‌لریده و کییم- کیچک‌لریده تصویرله‌نگن بیلگی‌لر، یازولرنینگ ایلک نشانه‌لری دستلَب اولر آره‌سیده پیدا بولگن‌لیگی‌دن درَک بیره‌دی. اولر یاغاچ‌لی ادیش‌لردن هم معلومات‌لرنی ذخیره‌لش مقصدیده فایده‌له‌نر ایدی‌لر و اوشه ادیش‌لرنی کرو دیب ایتکن‌لر. 1970 ییل‌ده لیما ده بولیب اوتکن عموم جهان امریکا شناس‌لر کانگرسی‌ده آلمان‌لیک تحقیقاتچی توماس باروحیل تورت یوز (400) دانه بتیک‌نی انیق‌لب اولردن (50) ایلیک‌ته‌سی‌نی اوقیش‌گه مشرب و موفق بولگنی‌نی معلوم قیلدی، اوشه کشفیات‌دن حاضرگی کونگه قدر بو حقده باشقه متریال معلوم قیلگیچه یوق. بو یازونی یوروبا دیب نامله‌دیگن عاشقانه نامه‌لر کبی یا که اولمک‌لر لباس‌لریده‌گی بیلگی‌لر سنگری تاوش عناصرینی قمره‌ب آلوچی بیر یازو ایکن‌لیگی شهبه‌سیز دور و نهایت بیزنی قیزیقتیره‌دیگن نرسه شو که، اوشبو موضوع‌نی تحقیق ایتشی‌ده.

امریکاده اصل توب اهالی‌نینگ ایتشولریده اوچره‌یدیگن تورکی مغولی اتمه (اصطلاح) لرنینگ موجودلیگی دیر جمله یورت، بوروبا، اولمک، آزتیک، کیررو، کییپو، کبی سوزلر بونگه مثال بوله‌آله‌دی.

اوشبو موضوع تحقیقات‌نی ینه‌ده کوچه‌یتریش‌نی تقاضا ایته‌دی. طبیعت‌ده برچه نرسه دایمی حرکت‌ده و رواجله‌نیش‌ده بولگنی‌دیک انسان ذاتی هم شو اولکن طبیعت‌نینگ ترکیبی قسمی بیر بوله‌گی صفتیده همیشه ترقیات‌لری عصرلر آشه اینتیلیب کیلگن انسان قه‌ییرده قونیم تاپسه، اوشه ییرنی اوزی‌گه مسکن قیلیب آلیب، اوز وطنی دیب بیلگن. مدامی‌که شونده‌ی ایکن، امریکانینگ قیزیل تن‌لی‌لرنینگ اجداد و بابا کلان‌لری اصلی آسیالیک بولسه- نی عجب!

ینه بیر طایفه دیب اته‌لیب اینکه‌لر کیپو بیلن بیرگه یاغاچ‌لی ادیش‌لردن فایده‌له‌نر ایدی‌لر و بو توقمه‌چی‌لیک محصولات توکاپو دیب نام‌له‌نر ایدی، مرکزی آسیا و همده افغانستان‌نینگ اینگ آلیس تاغ حدودلرده توقیله‌دیگان تیرمه دیب نامه‌لنوچی گِلَم‌لرنی ایسله‌تر ایدی و عجایب نقشین‌کار هندسی شکل‌لرنی قمره‌ب آله‌دی. انه شو توکاپولردن قالگن ایریم پرچه‌لر، بریتانیا مملکت‌ده‌گی موزیم‌نینگ ایتنوگرافیه بولیمی‌ده سقله‌نماقده.

امریکانینگ کشف قیلش‌دن آلدین یازو تقویم و رقم نویس‌لیک که عاید برچه معلومات‌لر، اولمک‌لرنینگ دینی نماینده‌لری اختیاری‌ده بولیب عوام خلق دییرلی اوندن بی‌بهره ایدی، عموماً مایه‌لر یازونی شکل‌له‌نتریش‌ده تاش‌لردن و گچ‌کارلیک اوسلوبی‌دن فایده‌له‌نیشگن، مایه‌لردن قالگن بتیک‌لر میلاددن آلدین 200 ایککی یوزینچی ییل‌لر توغری کیله‌دی، شونی‌سی دقت‌گه سزاوار که، یازو عمودی شکل‌ده عمل‌گه آشریله‌رایکن و کوپینچه اوچ بورچک، تورت بورچک و تخم سیمان شکلی (صفر) نی توغری چیزیق ایسه (5) بیشه‌نی افاده ایتر ایدی. آلمان‌نینگ بیرلین شهریده همده پاریس و مادرید شهرلرنینگ موزیم‌لریده سقله‌نه‌یاتکن بیتک‌لر سری اینگ قدیمی قول‌یازمه‌لر میلادی 1500-1300 ییل‌لرگه توغری کیله‌دی. آزتیک‌لرنینگ وطنی آز تیلین دیب اته‌له‌دی و اونینگ معنی‌سی سیر حاصل ییرلر دیمَک دیر، دیب اَیتیله‌دی. اعتبارلرینگیز اوچون رحمت

عبدالله تاشقین، سویدن

فایده‌له‌نگن منبع‌لر:

ـ1.میخایل نستورخ نینگ (مبدأ نژاد های انسان)، تهران 1966.

ـ2.تاریخ خطه های دنیا (دنیا خطی تاریخی)، تهران 1985.

ـ3.پروفیسور دکتر قیام الدین راعی برلاس مقاله سی، مجلۀ پیمان شمارۀ اول، نیویارک 2001.

ـ4.تاریخ اوزبیکان افغانستان، محمد حلیم یارقین، پشاور 2005.

 

نسخۀ پی دی اف این مقاله را از اینجا دریافت نمایید

وقـتـی بـا خـیـر مـحـمد چــاووش ملاقـات میـکـنـیـد، انسانی حلیم و مـتـواضـع و در عین زمان بـا مـنـاعت و سربلند را در برابر خـود مـی‌بـیـنـیـد. مـنـاعـت نـفـس و غرور مشـروع انـسـانی او در عین فـروتـنـی، از اعـتـمـاد بـه نـفـس و روحـیـۀ بـلند اتکا به خــود و بــاور هــای مـلـی او سر چشمـه می‌گـیـرد. یکجا با این روحیه، پـیـگیری در کـار، عـشـق و عــلاقۀ پــایــان نـاپـذیـر به مـوسیـقـی مـلـی و باور به موفقیت درین ساحه او را از دیـگـران مـتـمـایز می‌سازد. آهـستـه و شمــرده حــرف مــیــزنــد، بــا قـاطـعـیت از فکر و نظر خود دفاع می‌کند، شـوخ طـبـع و بـذلـه‌گــو است، با تبسم و صمیمیت شما را استقبال میکند... ا

هـنـر هـمـانـند شعر و ادبیات تراویدۀ ذوق و استعداد زیبایی شناختی انسان و نماد احساس و انـدیشـه های ظریف و تلطیف شدۀ اوست. انـسان نـه تنـهـا بـا ایـجاد و ابـداع پـدیـده هـای هـنـری ذوق و سلیقۀ زیبایی شـنـاخـتـی خـود را اقـنــاع و رشد مـیـدهـد، بـلـكـه درد ها و نیاز های روانی و حسّی خـود را نیز از راه شنیدن یا دیدن آن تسكین می دهد و بر طرف مـیـكـند. از هـمـیـن رو، تـا انسان بوده و هست، هنر با او هـمـراه است و مانند همه نماد های گونه گون فرهنگ بشری یكجا با نسلهای آدمــی پـویـه تـاریـخ را در نـور دیــده، فـراز و فرود هـای تـحــول و دگـرگـونـــی هــا را پذیرا شده است. ا

سـیـد کـبـیـر کمـال رحـمـتلی استاد غفار کـمـال نـیـنگ اوغلی دیر. سید کبیر نینگ قـولاغــی بـالــه‌لـیـگـیـدن دوتـار نــوالری و کلاسـیـک آهـنـگ‌لـر بیلن تانیش. آته‌سی رحـمـتـلـی اسـتـاد غـفار کمال افغانستان نـیـنـگ مـشـهـور کـلاسیـک خواننده‌لریدن بیری بـولـگن. سـیـد کـبیر ایندی رحمتلی آتـه‌سی نیـنگ ایزینی ایزلب بارماقده دیر. اوزیـنـی ایتـیشیچه: «اوزبیک خلقی نینگ اصل مـوسیقی‌سی دوتار دیر و مین دوتار بـیـلـن ذوقـلـنـه‌مـن. کـلاسـیک موزیک‌لر و فـلـکـلـوریـک قـوشـیقلرنی هم اوقویه‌من. الـبـتـه بـرچـه‌سـیـنـی اوز رحـمـتلی آته‌م، استاد غفار کمال دن اورگه‌نگنمن». سـید کبیر اوزبیکستان‌لیک... ا

ضیاء خواجه منصوری افغانستان‌ده خلق‌لر دوست‌لـیـگـی اوچـون فعال خذمت قیلگن اوسـتـاذ صنعتکارلریدن دیر. او ۱۹۲۰ نچی میـلادی ییلده تاشکند شهریده توغیلدی. بـاشـلـنـغـیچ تعلیمنی توگه‌تیب، موسیقه کـورسـیـنی هم عین شو ییرده توگه‌تدی. بــو کـورسـده دوتـار و سـیـتــار چَلـیشنی اورگـَنـدی. مـیلادی ۱۹۲۹-۱۹۳۰ ییـلـلـرده فـاریـاب، مزارشریف، سونگره کابل‌ده عمر کـیـچـیـردی. صنـعـتـکار افـغـانـسـتــــان‌ده اسـتـقـامـت قـیـلـه‌یـاتگن اوزبیک، ترکمن، تـاجیک، پشتون و هزاره‌لرنینگ، اینیقسه، یـاش‌لـرنـیـنـگ ارداقـلـی صحـبـتــداشی و صـمـیـمـی دوسـتی ایدی. منصوری نینگ افغانستان اوزبیکلری تیلی و... ا

كـیـمـگـه بـاریـب ایـتـه یـن... ایـن ترانه ی زیـبـا را شـاعر گرامی شهباز ایرج ساخته اسـت و فـرهـاد دریـا هـم خـیلی زیبا اجرا كـرده است. زیـبـایـی این آهنگ از دیدگاه مـن دو مسـئلـه ی مهم دارد یكی این كه فـرهـاد دریـا از مــحــدود خــوانـنــده هـای افـغـانـسـتـان اسـت. كـه در اجرای آهنگ هـای اوزبـیكی مشكل لهجه ندارد و ترانه را خـیـلـی بـه زیـبـایی اجرا می كند و حتا فـكـر كـنم شاید شاعر آن حظ ببرد و كیف كـند و زیبایی دیگری كه آهنگ دارد او این است كـه تـرانـه ی اوزبـیـكـی در چـوكـات موسـیـقـی فارسی اجرا شده اون هم در سـاختار آهنگ های فرهاد دریا، و ترانه ی این آهنگ هم خیلی ساده... ا

دانش اندوزی و فـراگـیــری فـنــون ادبی و هـنــری از ســجـایـــای بــرازنــدۀ کسانی مـحـسـوب میگردد که دارای ذوق سلـیـم و صاحب دیـد وسیـع بـاشـنـد. مـردم ادب پـرور انــدخــوی همـانـند دیگر شیفته گان سرود و سخن از روزگاران قدیم تا امروز با ایــن روحــیــه آمــیـزش یـافـته، در پرورش گلبرگ هــای نـفـیـس ادب و هـنـر از خـود سلایق ویــژه یی نشان داده اند. منجمله گــرایـش مـهـر ورزانــۀ شـان در آمـوزش و گسترش هـنـر ظـریف موسیقی کلاسیک (نــوا هــای قــدیـمه به خصوص اوزبیکی) شــایـان یــاد کــرد اسـت. هـنـر دوسـتان در مــحــافــل هـنـری به نوا های روح نواز رامشگران با اشتیاق... ا