افغانستان‌ليک اوزبيک ژورنالیست اوزبيکستان‌دن قالديرگن خاطره‌سی

فـرهـنـگ و مـعـارف بـشری را کـه آیـیـنـۀ تــمـام نــمـای هــسـتـی اجتماعی گفته اند، محـصول فعالیت های مادّی و معنوی انسان از بدو پیدایش تا کـنـون مـیـبـاشد. رشد و رونـق آن نـه تنها بـاعث تـغـیـیــر و تـکـامـل جــوامــع بشـری بـــوده، بـلــکـه صـیـقـل گـر روح و روان افــراد جامـعـه نیز می باشد. ا

 

ســرزمــیـن شـاداب و سـرسـبـز ســرپل از قــدیــم الایــام مرکـز تـمـدن بــوده و از جــمــلـه شـهـر هـــای مـعـروف خراسان مـحـسـوب مـی گـردد. بـه هـمـیـن دلیل عـلـم و فـرهـنـگ و صـنـعـت در جوزجانان باستان رشد قـابـل ملاحـظه نموده انـواع و اقــسـام صنـایـع دسـتـی از قبیل گلیم بـافی، حَجّاری... ا

در بارۀ ما
website counter
تصاویر پانزدهمین سالروز وفات شادروان بیانی
رمضان مبارک
صفحۀ یوتوب ما
صفحۀ فیس بوک ما

اوزبیک تیلی سوزلیگی، نورالله آلتای

بنیاد اجتماعی و فرهنگی بیانی یوتوب

بنیاد بیانی در فیس بوک

استاد ملا تاج محمد سرپلی در یوتوب

استاد ملا تاج محمد سرپلی در فیس بوک

قرآن شریف، اوزبیکی ترجمه بیلن

قرآن شریف، مکمل

قرآن الکریم با ترجمه به چند زبان

اوزبیک تیلیده دینی موعظه‌لر

محبوب القلوب، تربیتی و تفریحی

تصّوف و انسان، شرعی جوزجانی

استاد قاری محمد عظیم عظیمی

انجمن فرهنگی نوایی، ناروی

لغت نامۀ بزرگ دهخدا

تیل و ادبیات، ایشانچ

اوزبیک تیلی، ذکر الله ایشانچ

کونگیل کوزگوسی، فرشته بیگم

موج نور، فرشته بیگم ضیایی

بابر ایزیدن، محمد حلیم یارقین

بابر ایزیدن، دکتور شفیقه یارقین

تورکستان اوغلان لری

اوزبیکی شعرلر، امان الله قویاش

اوزبیکچه شعرلر توپلمی

اوزبیگیم، داکتر فاریابی

یورتداش، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی

مونس، آیدین خیری

که پلک، عنایت الله فرهمند

دُر دانه لر، دکتور فیض الله ایماق

یاشلر، اجتماعی و فرهنگی

فاریاب زمین، دولتی فاریابی

توران، آلپ تیمور تورانی

اوزاق یــولــلار، ادبی و فرهنگی

افغانستان تورکلری فدراسیونی

جنوبی تورکستان، اجتماعی

اوزتورک دریچه‌سی

بابر فرهنگی و کلتوری انجمنی

آیدین افغانستان فرهنگی انجمنی

حیات پنجره سیدن، فضل احمد بورگیت

آلتین کَمَلـَک، عبدالله تاشقین

کوموش، کنشکا تورکستانی

سوز، محمد عالم کوهکن

بیلگی هفته‌لیگی

سوز گلشنی، هوشنگ پیگیر

آلتین یپراقلر، محمد کاظم امینی

چیچک لر محضری، ابوالخیرخیری

آق قَیین، نور الله آلتای

ییگیت، اجتماعی و فرهنگی

ایچک اوزر کولگو، اجتماعی

تیگیرمانچی، اسد الله آسیابان

ساغینچ، عارفه امینی

اوزبیک خلق مقال لری

قویاش بیراغی، جمشید ثبات

کونگول یاره‌سی، معصومی

قیزیل قلمپیر، تنقیدی فکرلر

گونش، فرهنگی و اجتماعی

ینگی لیک لر، حفیظ الله فیاض

عـزیـز فـاریـابـلی

فرهنگ ترکمنی راسخ ، آنلاین

نیسایا، شعر و ادب فاریاب

کورش، فرهنگ و اجتماع

آنه یورتیم، فرهنگی و ادبی

شعر و ادب تورکستان

باغبوستان، افغانستان ترکمنلری

آلقیش، تورکچه ادبی و کلتوری

نور قویاش، فرهنگی و اجتماعی

باقیش، همایون خیری

اوزبیگیم، زهره کارگر

تانگ ییلی، آی نور خیری

افعانستان تورک اوقوچیلریمیز

کــــوکـــلـــــم، ثــــنــا

اجتماعی و فرهنگی، فیض الله قرداش

ارمغان، دکتور منان تاشقین

خیال کوله‌گه‌سی، عالم لبیب

داستان لر، قادر مراد

بی بی سی اوزبیکی

جیحون، افغانستان ترکمنلری

افغانستان، دکتور همت فاریابی

تی ری تی افغانستان اوزبیکی

وطنداش نشریه‌سی

ممتاز فیلسوف لر حکمت لری

ضیا ایسته‌گن قلب لر اوچون

انجمن اجتماعی علی سینا

آق گل، سحر نور

 

پیوند های مهم

اوزبيکستان اولکه‌سینی يقيندن کوريش موضوع‌سی بوکونگى کونده افغانستان‌ده يشه‌يديگن هر بير اوزبيک نـيـنـگ حـيـاتـيـده‌گـی ايـنـگ مـهـم ريـجـه‌لـريدن بيريگه اَيله‌نیب قالگن. بوندن بير ييل آلدين افغانستان نينگ اوزبيـکـلرى زیچ يشه‌يديگن جوزجان- فارياب آره‌سیده‌گی يولده یوز بيرگن بير ماشینه حادثه‌سی نتیجه‌سیده باشیـم، بـوينيم و بيليم‌دن قتيق يره‌له‌نديم. تيزليکده دواله‌نيشیم ضرور ايدى. ساغليغيمنى توزه‌تیش اوچون اوزبـيـکـسـتـان‌گـه باريشيم مسئله‌سی دولت متصديلرى تمانيدن ایجابی، حل بولگندن سونگ، اوزبيکستان ایـلـچـی خـانـه‌سـیـدن کـيـريــش ویـزه‌سـیـنـی آلـديـم و چيگـره تمان يوزله‌ندیم و آمو دریا کوپريگيدن اوتيب، اوزبيکستان توپراغيگه قدم قويديم.

اوزبـيـکـستان چيگره‌چيلرى و باجخانه‌چيلرى نينگ تيکشيرویدن اوتيشيم بيلن، تـِرمذ شهری، ساعت ناملى تـورت يـولـلـيگيده ليب قالگن بير حالده، بير اوزبيک ييگيتى عمر يولداشى بيلن اوته‌ياتگن پيتده مینگه قره‌ب؛ «الـسلام و عـلـیکم، افغان می سیز؟» ديب سوره‌دی. مینی اوستيمده افغانستان اوزبيکلرى کوپ کیه‌ديگن «قاسـمـى يـقـه» ناملى کويله‌گيم بولگـنى اوچون مينى تانيب قاليشينى انگله‌دیم و افغانستان‌لیک اوزبيک مـن دیـب جـواب قـه‌يـترديم. اسمى جسور بیک ایکن، تبسم بیلن؛ «هه يخشى، مین هم کییمیز نی قره‌ب قـیـزیـقـه‌نـیـم اوچـون سـوره‌دیـم دیـب؛ «تــِرمــذگـه قــالـه‌سـیـز مـی، یا تاشکینت گه کيته‌سیز مى؟» دیب سوره‌شدی. مـیـن اوزيـمـنى دوالَش اوچون تاشکينت گه کيتماقچى من، اما تيزليکده اوچاق تکتى قنده‌ی و قه‌يـيـر دن آلـيـشـى اوچـون حـرکـت قـيـليشيم کيره‌ک دیدیم. جسور بیک، عمر يولداشى نينگ تانيشلريدن بـيـريـگـه تـيـلـفون قيليب، اوچاق ايرته توشدن کيين گه بارليگيدن خبر بيردى. مین ماشینه‌ده حرکت قيليش قرارينى آلـديم. بو ييگيت عمر يولداشى بيلن تکسى توتيب، مينى تاشکينت کيته‌ديگن محله‌گه آليب باردى و مـاشیـنـه هـيـداوچيلردن بيرى بیلن تانيشتيردى. خيرله‌شيش پيتى؛ «رحمت اکه جان ياردمينگيز اوچون!» دیـگـه‌نـیـم بـیـلن، کـوليـب- هـزلـلـه‌شـیب؛ «ينه بيرار مرته افغانستان‌دن کيلگنيز ده، مينگه اوستينگيزده‌گی کـيـيـم ديـک بـيـر کـیـیـم سـاوغـه آليب کيلينگ! کوپ ياقتيرديم» دیدی. تاشکينت گه کيته‌ديگن هيداوچى و ماشـیـنـه ارقـه‌سـیـده اوتـيرگن اوچ مسافر بیلن تيزليکده قيزيقيب آز گینه بولسه هم معرفت حاصل قيلديم. بولر، یول اوزون مينى حال و احواليمنى سوره‌ب، «راحت می سیز؟» ديگن انسان‌پرورليک سوزلرى بیلن اون ساعـتـلـيـک یـول يـوريب تـاشکـيـنـت گـه تـوشديم. انچه‌دن بيرى تاشکينت‌ده استقامت قيله‌ياتگن بير قنچه افغانستان‌لـیک اوزبـيـکـلـر همـکـارليـگى بيلن، اوزبيکستان نينگ يخشى دوکتورلرى آلديگه باريب، قریب اون بـیـش کـون تـداوی آسـتـيـده قـالـديـم. دوکـتـورلر قنچه‌لیک ايشلريگه دقّت قيليشلرى و بيمارلرنى قنچه‌لیک يخشى تداوی قيليش‌گه اورينه‌ياتگنليکلرى مينى جوده هم قوانتيردى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اوزبيکستان‌ده قریب بير آی استقامتيم جريانيده اوزيمنى دوالـَش يانيده، تاشکينت نـيـنـگ ايريم باغلرى، دم آلیش جايلرى و رستـورانـت‌لـرينى اَيله‌نيب سیاحت قيلديم. ترمذ- تاشکينت يوليده کورکه‌ملر، باغ و راغلرنى کوريب حيـرت‌گـه قـالگـنـيـم بير تمانده، لیکن باشقه طرفدن تاشکينت نينگ پاکيزه هوا سی، سرسبزليگى، آبادانليگى، رستورانت‌لرگه پيشه‌ياتگن مزّه‌لى اوزبيک ملّی طعاملرى و اوزبيکستان‌لیک برادرلريميز نينگ مهر و مُحبت‌لرى ايسيمدن چيقمه‌يديگن خاطره‌لرنى مينگه يره‌تدى.

اوزبـيـک ملّتـى، تـاریـخ دوامـیـده تـورلـى سـاحـه‌لـرده جـمـلـه‌دن؛ عـلـم و مـعرفت، مدنیت و انسان‌پرورليک، شونينگديک، ملتيميز نينگ بابا و اجدادلرى مثلى کورمه‌گن تاريخى بنالر ایجاد قيلگنليکلرى دنیاگه بويوک بير ملّت ايـکـن‌لـيـگـيـمـيـزنـى نـمـایـان قـيـلـگن حالده، اوزبيکستان دولتى و خلقى بو ميراثلرنى نه‌فقط يخشى سقله‌گن، بلکه ينه‌ده بو ساحه‌لرنى کينگه‌یتيريب رواجله‌نتيريشيگه بی‌نهایت کوپ بها بيريب، علیحده اعتبار قـره‌تـگـن. بـو افـتـخـار نـه‌يـالـغيز اوزبيکستان دولتی و مردُمى اوچون حسابلنه‌دی، بلکه افغانستان و باشقه مملکتلر اوزبيکلرى نينگ باشينى هم کوککه کوترگن.

اوزبيکستان‌ده تـحـصـیـل آلـيـب کـيـلـگـن اُستادلريميز، اوزبيکستان‌ده تجارت فعاليت‌لرى بيلن مشغول بولگن شـخـصـلـريـمـيـز، شـونـيـنـگـديـک سـیـاحت مقصديده اوزبيکستان‌نى کوريب کيلگن افغانستان‌لیک اوزبيکلر، اوزبـيـکـسـتـان نـيـنگ قنچه‌لیک رواجله‌نگن بير اولکه بولگنينى قوم و قرينداشلریگه قصه قيليب کيلگنليکلرى اوچون بـوگـون هـر بـيـر افـغـانـسـتـان‌لـیک اوزبيک، هم‌زبان و تاریخی مشترک بولگن اوزبيکستان‌نى يقيندن کـوريـشـنـى آرزو قـيـلـه‌دی. دنـیـا ده اوزبـيک ملّتينى چيگره‌لر بير- بيراويدن آز گینه اوزاقله‌شتيرگن بولسه‌ده بـيـراق، بـو ملّت نـينگ مينگ يلله‌ب تاریخی جريانيده، عرف- عادت‌لر، تیل و ادبیات، هنر و صنعت، ملّى کييم و ملّى طعاملر و شونگه اوخشه‌گن ساحه‌لر توغريسيده قوشمه شکليده بای و بويوک مدنیت‌گه ايگه بوليب کيلگن ملّت صفتيده هیچ قچان هیچ بير ملّتدن کم بولمه‌گن بير ملّت دیر.

آرزویـم شـو کـه، تـکـرار- تـکـرار گـوزه‌ل اوزبيکـسـتـان‌نى عايله اعضالریم بيلن کوريب، ترمذده‌کى جسور بیک ساوغه‌سينى هم بيرينچى باريشيم‌گه اِيتيشتيرسَم.

اوزبيکستان، بوندن‌ده کوپراق آباد بول!ا

حبیب الرحمن قوياش

 

ایسلتمه: اوشبو یازو، «قویاش» وبلاگیده کریل الفباسی بـیـلـن نـشـر بـولـگن دیر. بیز اونی عرب الفباسیده اوزگرتیب، نشر قیلدیک. بولوت افغانستان