محمدالله وطندوست توغیلگن کونی نشانلندی
در بارۀ ما
website counter
تصاویر پانزدهمین سالروز وفات شادروان بیانی
رمضان مبارک
صفحۀ یوتوب ما
صفحۀ فیس بوک ما

اوزبیک تیلی سوزلیگی، نورالله آلتای

بنیاد اجتماعی و فرهنگی بیانی یوتوب

بنیاد بیانی در فیس بوک

استاد ملا تاج محمد سرپلی در یوتوب

استاد ملا تاج محمد سرپلی در فیس بوک

قرآن شریف، اوزبیکی ترجمه بیلن

قرآن شریف، مکمل

قرآن الکریم با ترجمه به چند زبان

اوزبیک تیلیده دینی موعظه‌لر

محبوب القلوب، تربیتی و تفریحی

تصّوف و انسان، شرعی جوزجانی

استاد قاری محمد عظیم عظیمی

انجمن فرهنگی نوایی، ناروی

لغت نامۀ بزرگ دهخدا

تیل و ادبیات، ایشانچ

اوزبیک تیلی، ذکر الله ایشانچ

کونگیل کوزگوسی، فرشته بیگم

موج نور، فرشته بیگم ضیایی

بابر ایزیدن، محمد حلیم یارقین

بابر ایزیدن، دکتور شفیقه یارقین

تورکستان اوغلان لری

اوزبیکی شعرلر، امان الله قویاش

اوزبیکچه شعرلر توپلمی

اوزبیگیم، داکتر فاریابی

یورتداش، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی

مونس، آیدین خیری

که پلک، عنایت الله فرهمند

دُر دانه لر، دکتور فیض الله ایماق

یاشلر، اجتماعی و فرهنگی

فاریاب زمین، دولتی فاریابی

توران، آلپ تیمور تورانی

اوزاق یــولــلار، ادبی و فرهنگی

افغانستان تورکلری فدراسیونی

جنوبی تورکستان، اجتماعی

اوزتورک دریچه‌سی

بابر فرهنگی و کلتوری انجمنی

آیدین افغانستان فرهنگی انجمنی

حیات پنجره سیدن، فضل احمد بورگیت

آلتین کَمَلـَک، عبدالله تاشقین

کوموش، کنشکا تورکستانی

سوز، محمد عالم کوهکن

بیلگی هفته‌لیگی

سوز گلشنی، هوشنگ پیگیر

آلتین یپراقلر، محمد کاظم امینی

چیچک لر محضری، ابوالخیرخیری

آق قَیین، نور الله آلتای

ییگیت، اجتماعی و فرهنگی

ایچک اوزر کولگو، اجتماعی

تیگیرمانچی، اسد الله آسیابان

ساغینچ، عارفه امینی

اوزبیک خلق مقال لری

قویاش بیراغی، جمشید ثبات

کونگول یاره‌سی، معصومی

قیزیل قلمپیر، تنقیدی فکرلر

گونش، فرهنگی و اجتماعی

ینگی لیک لر، حفیظ الله فیاض

عـزیـز فـاریـابـلی

فرهنگ ترکمنی راسخ ، آنلاین

نیسایا، شعر و ادب فاریاب

کورش، فرهنگ و اجتماع

آنه یورتیم، فرهنگی و ادبی

شعر و ادب تورکستان

باغبوستان، افغانستان ترکمنلری

آلقیش، تورکچه ادبی و کلتوری

نور قویاش، فرهنگی و اجتماعی

باقیش، همایون خیری

اوزبیگیم، زهره کارگر

تانگ ییلی، آی نور خیری

افعانستان تورک اوقوچیلریمیز

کــــوکـــلـــــم، ثــــنــا

اجتماعی و فرهنگی، فیض الله قرداش

ارمغان، دکتور منان تاشقین

خیال کوله‌گه‌سی، عالم لبیب

داستان لر، قادر مراد

بی بی سی اوزبیکی

جیحون، افغانستان ترکمنلری

افغانستان، دکتور همت فاریابی

تی ری تی افغانستان اوزبیکی

وطنداش نشریه‌سی

ممتاز فیلسوف لر حکمت لری

ضیا ایسته‌گن قلب لر اوچون

انجمن اجتماعی علی سینا

آق گل، سحر نور

آچون، زهرا ایشانچ

صبر درختی، سیوینچ

عروض، زهره کارگر

آلاله های پر پر، داکتر تورانی

تورک اوغلی، ادبی و فرهنگی

اورته آسیا، اجتماعی و مدنی

نشرات تورکان افغانستان

استاد خلیل الله خلیلی

استاد الحاج ایرگش اوچقون

نادر، شعر و ادب

میر حسین مهدوی

رهانه، سخیداد هاتف

الف لام میم، فاطمه روشن

شعر نو، داکتر سمیع حامد

کابل پرس، افغانستان پرس

محیط خیال، رسول راسخ

دوای قلب زخمی، داکتر یلقم

کانون فرهنگی ناصر خسرو بلخی

ابزار های ضروری برای سایت و وبلاگ

کانون فرهنگی میرزا اولوغ بیگ

آپلود تصویر ایمگور

کلیک‌ کنید و فارسی بنویسید

ستاره ها، محمد هارون صدری

الماس تلویزیونی، افغانستان

چادری، دریچۀ قدرت

آلتین فلم، اوزبیکلرنینگ افتخاری

محتشم یوز ییل سریالی

مجموعۀ گل، عبدالله کارگر

تلویزیون های افغانستان آنلاین

من شهر ساعات، بیلمیرم

گلزمین وفا، اشعار سید محمد دروگر

آیدین مالمو مدنی نهادی

باله لر، آیدین مالمو مدنی نهادی

ستار تورک تلویزیونی آنلاین

امیر علیشیر نوایی، مکمل اثرلری

قالب های وبلاگ وطن

قطغنی سایتی، رحیمی

اوز فکر انترنیت صحیفه‌سی

تارنمای پرتو نادری

کاریکاتورها، راهکار مدیریت

کتابخانۀ دیجیتالی افغانستان

بویوک تورکستان، حمید اوغلی

برگردان الفبای کریل به الفبای عربی

دروس نارویژی رایگان

مرکز معلومات سی وو

دروس اجتماعی نارویژی

تورکچه آتلر و تورک تاریخ تدقیقاتی

تمرینات آموزش زبان نارویژی

بازی های عامیانۀ اوزبیکان جوزجان

پیوند های مهم

افـغـانستانده تورک- اوزبیک خلقی نهایت ده ستم کـورگـن ایـل- اولــوس. بــو ایــل- اولـــوس قـنـچـه هـم اوزاق تــاریـــخــــی اوتـمـیـشـگه ایگـه بـولـیـب بابا- اجدادلری کتـتـه خـان و خاقانـلیـکـلر قـوریب، دواریـغ ســـوریـب کـیـــلـگـن بــولـسه‌لـــر هـــم، قـالــه‌ویـرسـه اولـر سونگـی بـیـر- ایکـّـی عصـر مـابـیـنـیـده اوشـبـو چـیـگـره‌لـــــرده قـیـینـاق و قیـیـنـچـیـلیـکـلر آستیده حیات کیچیریب، شو بــاعـث مـدنـی- تـاریـخی، تیل و ادبیاتلری ایـزیلیب- یینچیلیب کیلگن خـلـق. اوشـبـو خـلــق نـیـنـگ محکـومیت تاریخی هنوزگچه هم سونگی ایکّی عصر آره‌سـیـده کـورگـن نـقـصـانـلـرنـی بـرطرف قیلیشگه امکانیت تاپه‌آلمه‌گن... ا

نـویـسـنـده گــان، شــاعـران و هنرمنـدان منـسـوب بـه مـلـیـت هـائـیـکـــه در وطـن عـــزیــز مــا زنــده‌گـی دارنـــد، بـخـصـوص مـلـیت اوزبـیـک قـرن های متمادی بخاطر غنامندی فـرهـنگ مـان آثـار زیـادی ایـجـاد کرده اند و از آنها به میراث رسیده، نـسـل به نسل مورد استفـاده قـرار گرفته است. ایـن واضــح اسـت آنـهـا بــخـاطــر رشـد و انـکـشـاف هـنـر سهـم خـــود را ادا کــرده انــد. امـروز بـسیـاری از هـنـرمـندان مـا را مـی شنـاسـنـد، امــا دربـــاره زنـده‌گـی و فـعـالیت هـای آنهـا مـعـلــومــات نــدارنـد. شـفـیـع عـظـیـمـی یـکـی ازیــن چــهـــره های شناخته شده است... ا

فرهنگ و معارف بشری را که آیینـۀ تـمـام نـمـای هـســتی اجـتـمـاعـی گـفـتـه اند، مـحـصــول فـعـالـیـت هـای مادّی و معنوی انسان از بدو پیدایش تـا کـنـون می باشد. رشـد و رونـق آن نـه تنها بـاعث تـغـیـیــر و تکامل جوامــع بـشــری بـوده، بلکه صیقل گـر روح و روان افـراد جامعه نیز می باشد. هنــر مـوسیـقی کـه جُــزئــی از فـرهـنـگ بـشری مـی بـاشـد، هـمــواره بـــــا روح و عواطــف انـسـانی سـر و کـار داشـتـه، در نــوازش آن نـقـش بـس مـهـم دارد، هـنــر موسیقی یکی از مُبرم تریـن نـیـازمـنـدی هــای انـسـانــی بـوده و بــا سـرشـــت و ســرنـوشـت انـسـان پـیـونـد ناگسستنی دارد... ا

وقـتـی بـا خـیـر مـحـمد چــاووش ملاقـات میـکـنـیـد، انسانی حلیم و مـتـواضـع و در عین زمان بـا مـنـاعت و سربلند را در برابر خـود مـی‌بـیـنـیـد. مـنـاعـت نـفـس و غرور مشـروع انـسـانی او در عین فـروتـنـی، از اعـتـمـاد بـه نـفـس و روحـیـۀ بـلند اتکا به خــود و بــاور هــای مـلـی او سر چشمـه می‌گـیـرد. یکجا با این روحیه، پـیـگیری در کـار، عـشـق و عــلاقۀ پــایــان نـاپـذیـر به مـوسیـقـی مـلـی و باور به موفقیت درین ساحه او را از دیـگـران مـتـمـایز می‌سازد. آهـستـه و شمــرده حــرف مــیــزنــد، بــا قـاطـعـیت از فکر و... ا

اولـوغ بـابـامـیـز بـویـوک مـتـفکّـر عـلیشیر نوایی حـقـیـده بـیـش یـوز أیـــلـدن بـیـری تـنــمـه‌ی یـازیــلمـــاقــده. نــوایــی نـینگ زمـانــداشــلـریدن: میر خواند، خواند امیر، دولـتـشـاه سـمـرقندی، حافظ ابرو، فصيح‌ خـوافـى‌، عـبـدالـرحـمـن جــامـی، معـیـن الــدیــن اسفـزاری، واعظ کاشـفـی، زیـن الدّیـن واصـفـی، ســام میـرزا، ظهیرالدّین محمد بـابـر و بـاشـقـه‌لـر شـاعـر و عـالـم نـیـنگ حیاتی‌لیک چاغیدن بـاشلَـب سـؤز یـوریـتـگـن بؤلسه‌لر، بو سؤز رشته‌سینی اولــــردن کــیـــئـیـــنـگـی تـاریــخــچــی و تــذکــره‌نویـس‌لر دوام یتیب کیلدیلر. مـنـه فـنـده نـوایـی‌شـنـاس‌لـیـک دیگن سـاحـه پــیـدا بـؤلــدی... ا

ایــن کــتـاب بـراســاس پــروژۀ عـلـــمـی-پـژوهـشی «مـرکز علـوم اجــتــمــاعــی» ریاست اکادمی علوم جمهوری اسـلامـی افـغـانسـتــان در ســال 1386 خـورشیدی توسط مـحترم مـحـمـد حـلیــم یــارقــیــن تـهـیـه و تـألــیـف گــردیــده اســت. مــواد مــنــدرج کــتـاب بــرپــایــۀ کــار پژوهشی ســاحـوی و کتــابخانه‌یی آماده شده و در ســـال 1389شــمــسی مطــابــق 2010 مـیــلادی بـا کــمـک مالی «غضنفر بانک» توسط «مؤسسۀ انـتـشارات خــراســان» در (204) صــفــحـه، بــه قـطـع رقـــعـی و صـحـافـت مـرغـوب، بـا تـیراژ 1000 نسخه در کابل به چـاپ رســیـده اسـت. در ایــن کــتـاب، مـعـلـومـات و اطـلاعـات درخــور و سودمندی در بارۀ اتنوگرافی... ا

میلادی ييل آگست آیی‌نينگ اون بيشينچى تاریخی‌ده حرمتلى محمدالله وطـنـدوسـت نـيـنگ آلتميش بـیـش يـيـلـلـيـک تـوغـيـلـگـن کـونى و تـقـاعد قيليشى، بیانی اجتماعی و فرهنگی جمغرمه‌سی و او کیشی‌نينگ عايله‌سی تمانيدن- دنمارک اولکه‌سی‌نينگ «وايله» ديگن شهريده تجلیل قيليندى. اوشـبو طنطنه‌لى احتفال‌ده- دنمارک، هالند، انگلستان، آلمان، ناروى و سويدن اولکه‌لريده يشه‌يديگان اولکه‌نينگ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شخصيتلرى قتنه‌شگن ايديلر.

الماس بیانی رییس بنیاد اجتماعی و فرهنگی بیانی

مـحـفـل بـيـانـى اجـتـمـاعـی و فـرهـنـگـی جـمـغـرمـه‌سی و اونينگ هدف و فعاليتلرينى تانيشتيريش و حـرمـتـلـى مـحـمـد الله وطـنـدوسـت بـیـوگـرافـی‌سی يازيلگن جزوه‌نی (بروشور) توزیع قيليش بيلن باشله‌ندی.

انجنیر حفیظ الله حازم

حـرمـتـلـى انـجـنـير حفيظ الله حازم، او کیشی‌نينگ بیوگرافی‌سینى اوقيگندن سونگ، حرمتلى استاد بــسـم الله مـیـمـنه‌گی، روشنفکرلرنينگ وحدت و بيرليگی‌نينگ ضرورتی و مترقی دموکراتیک و عدالت تـيـلاوچـى کـوچـلـر وحـدت و بيرليگينى تأمينلش‌ده وطندوست نينگ یارقین فعاليتلری حقيده سوزلب، اونی مثبت ارزيابليک قيلدى.

استاد بسم الله خان میمنگی

اونـدن سـونگ دنمارک‌ده افغانستان خلق دموکراتیک حزبی کمیته‌سی‌نينگ مسؤولى و «سپیده دم» ســايـتـی‌نـيـنـگ بـاشلـيغى جناب عبدالواحد فیضی، وطندوست‌نينگ فرهنگی و سیاسی شخصيتى حـقـيـده سـوزلب- اولـکـه‌نـيـنـگ فرهـنـگـی و سیاسی نهادلريده اونينگ قيلگن فعاليتلری و ايشلرينى تيکشيريب چيقدى.

سونگى سوزلاوچی‌لر؛ حرمتلى جنرال یوسف ایوبی، حـرمـتـلـى عبدالرحمن سروری، حرمتلى محمد نسـیـم مشیر، حرمتلى دکتور عبدالمنان تاشقين، حرمتلى سراج الدین قيتمس، حرمتلى نجیب بريد، حرمتلى شمس سنا، حرمتلى نادعلی علميار، حرمتلى نعمت الله حیدری، حرمتلى فتح‌خان ساعی، حرمـتـلـى نـقـیـب‌الله حـسـرت و انجنير عبدالحق فیضی ايدیلر که، هر قه‌یسی‌لرى حرمتلى محمدالله وطـنـدوسـت‌نيـنـگ فـرهـنـگـی و سـیـاسـی فـعـالـيـتلری و اولکه‌نينگ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی عرصه‌سیده قيلگن ايشلرى و او کیشی حياتی‌نينگ تورلى بُعدلرى حقيده صمیمی سوزله‌ديلر.

برنامه اره‌لريده حرمتلى کاندید اکادميسين دکتـور مـحـمـد یـعـقـوب واحـدی جـوزجـانـى، فـنلر دکتورى پـروفـيـسـور عـبـدالـحـکيم شرعی جوزجانی، استاد محمد عمر الیم بیات، استاد محمد عالم کوهکن، اسـتـاد مـحـمـد یـحـیی حفيظى جوزجانى، حرمتلى عظیم الله رحمانيار، حرمتلى محمد عیسی نیک آیـیـن، حـرمتلى یاسین خموش، یاش شاعر و ژورنالیست شهباز ایرج و دنمارک‌ده مقیم بولگن افغانلر شـوراسـى و افـغـانـسـتـان تـورکـلـر فرهـنگی فدراسیونی‌نينگ پياملرى اوقيليب همده ويديو دستورلر آرقه‌لى نمایش بيريلدی، که حاضر کیشی‌لر تمانيدن قيزغين استقبال قيليندى. بــیـانــی اجتمـاعـی و فـرهـنـگـی جـمـغـرمـه‌سـی فیس بوک صحیفه‌سی آرقه‌لى ييباريلگن پیاملردن- وقت آزليگى سببلى، یـالـغـوز آت تـوتـيـلـيـب اوتـيـلـدى. بـو پیـامــلـر سـيويملى آيخان بیانی، سلیمه اوتکير، حرمتلى انجنير عـبـدالـقـدوس حـمـیـدی، استاد عبدالله تاشقين، انجنير سهیل ارلات، شفیع جان عظیمی و حرمتلى وطندوست‌نينگ دوستلرى و عزيزلرى تمانيدن يولـله‌نگن ايدى.

ســونـگـره، حـرمتلـى وطندوست‌نينگ بويوک فرزندى جمشید وطندوست اوز آته‌سی حقيده سوزلب، اولـرنى حلال رزق و روزی بيلن تربیت قيليشی‌دن منتدارليک بيلديريب، اولکه‌نينگ فرهنگی، اجتماعی و سـیـاسی شخصيتلرينى اوز حضورلریده ایش و فعاليتلريدن تجلیل و قدرلش- اولرنى کوپراق تشویق قيـلـيـب، سـونـگگى ايشلرگه اولرنى مساعد قيليش و خاطره‌لرنى تجدیدی‌گه سبب بوليشى حقيده سـوزلـب، قـتنه‌شوچی‌لرگه ساغليک و سلامتليک آرزو قيليب، منتدارليک بيلديريش بيلن اولرنى طعام صرف قيليش‌گه دعوت ايتدى.

مـحـفــل‌نـيـنـگ ايـکـکينچى بوليمى، دنمارک‌ده مقیم بولگن خوش آواز هنرمند حرمتلى محمد همایون قوشيقلرى و دوستلرنينگ قرسک و اويين‌لرى بيلن دوام قيلدى.

مـحـفـل اداغــی‌ده، بـیـانی اجـتماعی و فرهنگی جمغرمه‌سی‌نينگ مسؤولی حرمتلى الماس بیانی- بــو مـحـفـل‌نـی عـالـی صورت‌ده سازمان بيريشى و يوروتيشی‌دن قدردانليک قيليش اوچون، حرمتلى وطـنـدوسـت تـمـانـيـدن تـون کـيـديـريلیب، بو جمغرمه روشنفکرلر وحدتى و بيرليگينى تأمينلش يوليده شـونده‌ی محفللر و ييغيليشلرنى ادامه بيريشى آرزو قيليندى. همده حرمتلى صنعتکار محمد همایون و اونـيـنگ گروپی‌دن- حرمتلى انجنير حفيظ الله حازم تمانيدن گُل بوغيملرينى بيريشى بيلن قدردانليک بيلديريلدى. ييغين يادگارليک صورت‌لر آلينيشى بيلن صمیمیت و ايسيق فضا ده اداغگه ييتدى.

بـیـز بـو ييرده، پياملر آره‌سيدن- حرمتلى پروفيسور عبدالحکيم شرعى جوزجانى جنابلری‌نينگ ييبارگن پياملرينى سيزلر بيلن اورتاقله‌شه‌میز:ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ«عزیز ایناغم و قدرلی دوستیم حرمتلی محمدالله وطندوست!ـ

تــوغـیـلـگـن کـونیـنـگـیـز منـاسـبـتـی بیـلن یوباریلگن دعوتنامه‌نی آلیب، ایریم معذرتلر سببلی مراسم گه اشتراک ایتالمگنیم اوچون عذر سوریمن.

مـیـن و سـیـز بـیـر شهـرده یشَب، یاشلیگیمزدوریدن باشلب خلقیمیز اوچون قیغورگن حالده، یخشی- یـمـان کـونـلـرنـیـنـگ گـواهـی بـولـیب کیلگنمیز. افغانستان پارلمانی نینگ اون اوچينچى دوریده سرپل اهـالـیـسـی ایـسـتـگـی گـه کـوره کـمـینه کاندید بولگنیمده، سیلاو آلدی کمپاینی جریانیده مین بیلن بـیـرگـه‌لـیـکـده کـوهسـتان نینگ آدرینگ، بلغلی و علف سفید قشلاقلریدن باشلب جورغان، پس نی، خـوال دن اوتـیـب دره اولـیـا، خـم ده، قیرغیتو و کچَن کبی صعب العبور دره‌لرده تاغ و تاشلرنی باسیب یوریب، سیاسی تبلیغات ایشلرینی آلیب بارگنیمیز، هلی‌یم ایسیمدن چیقمیدی.

اوشـنـده هـر بـیـر دره و منـطـقه‌ده جایلشگن اونلب قشلاق و قریه اهالیسی بیزلرنی کمال صمیمیت بـیـلن کوتیب آلیب، اولاو بیریب قشلاقدن قشلاققه اوتکزیب، باشقه قشلاق اهالیسیگه تاپشیرگنلری هنوز هم ایسیمده. بویوک استادیمیز رحمتلی قاری محمد عظیم عظیمی کیکسه‌لیکلریگه قره‌مسدن اولوغوارلیـک بـیلن خوال قشلاغیگه‌چه بیزلر بیلن قوشیلیب بارگن ایدیلر. اوشنده دره‌لردن اوتیش قیین بـولگنی اوچون، قشلاق آق سقاللری مصلحتیگه کوره، استادنی اوشه جایدن قیتیب کیتیشگه راضی قیلگن ایدیک.

الـبـتـه ایـسـلـه‌ی سـیـز، سـرپـل اهـالیـسـی نیـنگ توقسان فايزى بیزلرنی حمایه قیلگن بولسه هم، ظــاهــرشــاه دولـتـی شبرغاندن يوز ته مسلح ژاندارم یوباریب، شهر و کوهستانده بیر قطار موکللرنی قماققه آلگن حالده، مرحوم شهید سناتور مولوی عبدالحکیم نی کوهـسـتـان دن تـحت الحفظ شهرگه قیتردی و نتـیـجـه‌ده علنی و بی‌شرمانه تقلب و مداخله بیلن اسحاقزی‌لر خانینی وکیل قیلیب پارلمان گه جونتدی.

لـیـکتن مـیـن و سـیـز، بـاشقه روشنفکر یاشلر بیلن آلیب بارگن سیاسی تبلیغاتیمیز، خلق ایچیده اوز تأثیرینی قالدیریب، آدملرنینگ سیاسی آنگی‌نینگ اوسیشی‌گه کتته یاردم بیرگن ایدی.

حــرمـتـلـی دوسـتـیـم! سـیز تورلی دولت یوقاری ارگانلریده ایشلب کمال صداقت بیلن وظیفه بجریب، سـیـاسـی و اجـتـمـاعی ساحـه‌لـرده ایـز قالدیرگنسیز. عاموی اخبارات واسطه‌لریده- سیز یازیب نشر قیلیب کیله‌یاتگن ادبـی، اجـتـمـاعی و سـیـاسی مـقـاله‌لر شوندن دلالت بیره‌دی که سیز بیر متعهد و خلق منفعتی‌گه وفادار انسان صفتیده اوز ملی بورچینگیزنی بجریب کیلماقده سیز.

حــرمـتـلـی وطـنـدوسـت! میـن آلـتـمـيـش بـیـش یـیـلـلـیـگینگیز بیلن سیزنی تبریکلب، اوزاقدن توریب قـولـیـنـگـیـزنـی قـیـسـه‌مـن و بـرچـه عـایـلـه اعـضـالـری بیـلـن ساغلام حیات کیچیریب، بختلی بولیب یشه‌شینگیزنی ایستیمن.

حرمت ایله، پروفیسور شرعی جوزجانی»

پروفیسور عبدالحکیم شرعی جوزجانی

اوزبیک تیلی سوزلیگی، نورالله آلتای

بنیاد اجتماعی و فرهنگی بیانی یوتوب

بنیاد بیانی در فیس بوک

استاد ملا تاج محمد سرپلی در یوتوب

استاد ملا تاج محمد سرپلی در فیس بوک

قرآن شریف، اوزبیکی ترجمه بیلن

قرآن شریف، مکمل

قرآن الکریم با ترجمه به چند زبان

اوزبیک تیلیده دینی موعظه‌لر

محبوب القلوب، تربیتی و تفریحی

تصّوف و انسان، شرعی جوزجانی

استاد قاری محمد عظیم عظیمی

انجمن فرهنگی نوایی، ناروی

لغت نامۀ بزرگ دهخدا

تیل و ادبیات، ایشانچ

اوزبیک تیلی، ذکر الله ایشانچ

کونگیل کوزگوسی، فرشته بیگم

موج نور، فرشته بیگم ضیایی

بابر ایزیدن، محمد حلیم یارقین

بابر ایزیدن، دکتور شفیقه یارقین

تورکستان اوغلان لری

اوزبیکی شعرلر، امان الله قویاش

اوزبیکچه شعرلر توپلمی

اوزبیگیم، داکتر فاریابی

یورتداش، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی

مونس، آیدین خیری

که پلک، عنایت الله فرهمند

دُر دانه لر، دکتور فیض الله ایماق

یاشلر، اجتماعی و فرهنگی

فاریاب زمین، دولتی فاریابی

توران، آلپ تیمور تورانی

اوزاق یــولــلار، ادبی و فرهنگی

افغانستان تورکلری فدراسیونی

جنوبی تورکستان، اجتماعی

اوزتورک دریچه‌سی

بابر فرهنگی و کلتوری انجمنی

آیدین افغانستان فرهنگی انجمنی

حیات پنجره سیدن، فضل احمد بورگیت

آلتین کَمَلـَک، عبدالله تاشقین

کوموش، کنشکا تورکستانی

سوز، محمد عالم کوهکن

بیلگی هفته‌لیگی

سوز گلشنی، هوشنگ پیگیر

آلتین یپراقلر، محمد کاظم امینی

چیچک لر محضری، ابوالخیرخیری

آق قَیین، نور الله آلتای

ییگیت، اجتماعی و فرهنگی

ایچک اوزر کولگو، اجتماعی

تیگیرمانچی، اسد الله آسیابان

ساغینچ، عارفه امینی

اوزبیک خلق مقال لری

قویاش بیراغی، جمشید ثبات

کونگول یاره‌سی، معصومی

قیزیل قلمپیر، تنقیدی فکرلر

گونش، فرهنگی و اجتماعی

ینگی لیک لر، حفیظ الله فیاض

عـزیـز فـاریـابـلی

فرهنگ ترکمنی راسخ ، آنلاین

نیسایا، شعر و ادب فاریاب

کورش، فرهنگ و اجتماع

آنه یورتیم، فرهنگی و ادبی

شعر و ادب تورکستان

باغبوستان، افغانستان ترکمنلری

آلقیش، تورکچه ادبی و کلتوری

نور قویاش، فرهنگی و اجتماعی

باقیش، همایون خیری

اوزبیگیم، زهره کارگر

تانگ ییلی، آی نور خیری

افعانستان تورک اوقوچیلریمیز

کــــوکـــلـــــم، ثــــنــا

اجتماعی و فرهنگی، فیض الله قرداش

ارمغان، دکتور منان تاشقین

خیال کوله‌گه‌سی، عالم لبیب

داستان لر، قادر مراد

بی بی سی اوزبیکی

جیحون، افغانستان ترکمنلری

افغانستان، دکتور همت فاریابی

تی ری تی افغانستان اوزبیکی

وطنداش نشریه‌سی

ممتاز فیلسوف لر حکمت لری

ضیا ایسته‌گن قلب لر اوچون

انجمن اجتماعی علی سینا

آق گل، سحر نور

آچون، زهرا ایشانچ

صبر درختی، سیوینچ

عروض، زهره کارگر

آلاله های پر پر، داکتر تورانی

تورک اوغلی، ادبی و فرهنگی

اورته آسیا، اجتماعی و مدنی

نشرات تورکان افغانستان

استاد خلیل الله خلیلی

استاد الحاج ایرگش اوچقون

نادر، شعر و ادب

میر حسین مهدوی

رهانه، سخیداد هاتف

الف لام میم، فاطمه روشن

شعر نو، داکتر سمیع حامد

کابل پرس، افغانستان پرس

محیط خیال، رسول راسخ

دوای قلب زخمی، داکتر یلقم

کانون فرهنگی ناصر خسرو بلخی

ابزار های ضروری برای سایت و وبلاگ

کانون فرهنگی میرزا اولوغ بیگ

آپلود تصویر ایمگور

کلیک‌ کنید و فارسی بنویسید

ستاره ها، محمد هارون صدری

الماس تلویزیونی، افغانستان

چادری، دریچۀ قدرت

آلتین فلم، اوزبیکلرنینگ افتخاری

محتشم یوز ییل سریالی

مجموعۀ گل، عبدالله کارگر

تلویزیون های افغانستان آنلاین

من شهر ساعات، بیلمیرم

گلزمین وفا، اشعار سید محمد دروگر

آیدین مالمو مدنی نهادی

باله لر، آیدین مالمو مدنی نهادی

ستار تورک تلویزیونی آنلاین

امیر علیشیر نوایی، مکمل اثرلری

قالب های وبلاگ وطن

قطغنی سایتی، رحیمی

اوز فکر انترنیت صحیفه‌سی

تارنمای پرتو نادری

کاریکاتورها، راهکار مدیریت

کتابخانۀ دیجیتالی افغانستان

بویوک تورکستان، حمید اوغلی

برگردان الفبای کریل به الفبای عربی

دروس نارویژی رایگان

مرکز معلومات سی وو

دروس اجتماعی نارویژی

تورکچه آتلر و تورک تاریخ تدقیقاتی

تمرینات آموزش زبان نارویژی

بازی های عامیانۀ اوزبیکان جوزجان

پیوند های مهم

هـنـر هـمـانـند شعر و ادبیات تراویدۀ ذوق و استعداد زیبایی شناختی انسان و نماد احساس و انـدیشـه های ظریف و تلطیف شدۀ اوست. انـسان نـه تنـهـا بـا ایـجاد و ابـداع پـدیـده هـای هـنـری ذوق و سلیقۀ زیبایی شـنـاخـتـی خـود را اقـنــاع و رشد مـیـدهـد، بـلـكـه درد ها و نیاز های روانی و حسّی خـود را نیز از راه شنیدن یا دیدن آن تسكین می دهد و بر طرف مـیـكـند. از هـمـیـن رو، تـا انسان بوده و هست، هنر با او هـمـراه است و مانند همه نماد های گونه گون فرهنگ بشری یكجا با نسلهای آدمــی پـویـه تـاریـخ را در نـور دیــده، فـراز و فرود هـای تـحــول و دگـرگـونـــی هــا را پذیرا شده است. ا

سـیـد کـبـیـر کمـال رحـمـتلی استاد غفار کـمـال نـیـنگ اوغلی دیر. سید کبیر نینگ قـولاغــی بـالــه‌لـیـگـیـدن دوتـار نــوالری و کلاسـیـک آهـنـگ‌لـر بیلن تانیش. آته‌سی رحـمـتـلـی اسـتـاد غـفار کمال افغانستان نـیـنـگ مـشـهـور کـلاسیـک خواننده‌لریدن بیری بـولـگن. سـیـد کـبیر ایندی رحمتلی آتـه‌سی نیـنگ ایزینی ایزلب بارماقده دیر. اوزیـنـی ایتـیشیچه: «اوزبیک خلقی نینگ اصل مـوسیقی‌سی دوتار دیر و مین دوتار بـیـلـن ذوقـلـنـه‌مـن. کـلاسـیک موزیک‌لر و فـلـکـلـوریـک قـوشـیقلرنی هم اوقویه‌من. الـبـتـه بـرچـه‌سـیـنـی اوز رحـمـتلی آته‌م، استاد غفار کمال دن اورگه‌نگنمن». سـید کبیر اوزبیکستان‌لیک... ا

ضیاء خواجه منصوری افغانستان‌ده خلق‌لر دوست‌لـیـگـی اوچـون فعال خذمت قیلگن اوسـتـاذ صنعتکارلریدن دیر. او ۱۹۲۰ نچی میـلادی ییلده تاشکند شهریده توغیلدی. بـاشـلـنـغـیچ تعلیمنی توگه‌تیب، موسیقه کـورسـیـنی هم عین شو ییرده توگه‌تدی. بــو کـورسـده دوتـار و سـیـتــار چَلـیشنی اورگـَنـدی. مـیلادی ۱۹۲۹-۱۹۳۰ ییـلـلـرده فـاریـاب، مزارشریف، سونگره کابل‌ده عمر کـیـچـیـردی. صنـعـتـکار افـغـانـسـتــــان‌ده اسـتـقـامـت قـیـلـه‌یـاتگن اوزبیک، ترکمن، تـاجیک، پشتون و هزاره‌لرنینگ، اینیقسه، یـاش‌لـرنـیـنـگ ارداقـلـی صحـبـتــداشی و صـمـیـمـی دوسـتی ایدی. منصوری نینگ افغانستان اوزبیکلری تیلی و... ا

اوشبو طریقت، عرفانی و فـلـسفی تفکر ایگـه سـی، «مـولـوی»، «مولانا» و عادی خـلـق ایچیده «ملای روم» لقب لری بیلن شهـرت قـازانگن بویوک شاعر جلال الدین محمد بـن بهـاؤالـدیـن ولد نامیگه منسوب دیر. تـورکـیه لیک ییریک تصوفشناس عالم مـرمـره اونیویرسیتی الهیات فاکولته سی نـیـنـگ اسـتـادی دوکتور سلجوق ایرآیدین «تـصـوف و طـریـقت لر» ناملی کتابیده، او نـیـنـگ آتـه سـی حقـیـده قـویـیده گیدیک مـعـلـومـات بـیـره دی... ا

در مــاه جــــوزای ســــال ۱۳۵۹ هــجـری شـمسی در سرپل شایعه پخش شد که مــجـاهـدیـن کـه اشرارش می‌خواندند، از اولـوسـوالـی سـانـچارک تصمیم حمله به سـرپل را دارند. مردم از خود می‌پرسیدند کـه چـرا چـنین حمله‌یی باید صورت گیرد؟ مـتـنـفـذیـن سـرپـل اعــم از قــریــه‌دارها، زمیـندارها و ملک‌ها، روحانیون، ثروتمندانِ تـاجـرپیشه، مامورین دولتی و دُکانـــداران با رُسوخ، هر کدام از خود می‌پرسیدند که در صـورت حــمله چه موقفی را باید اتخاذ نــمـاینــد. عــده‌یــی هـم بـه این شایعات اهمیت نمی‌دادند. مــردمِ قـطـعـۀ نظامی مسـتـقـر در بـالاحـصـار سـرپــل، نیروهای څـارندوی، گروه‌های دفاع خودی، سازمان حزبی و اعضای سازمان... ا

شبرغان در صد سال اخیر نام کــتــابـی است که استاد محمد عمر الــیــم بیات چــهــرۀ شــنــاخــتــه شـدۀ فرهنگی و اجـتــمـاعی جوزجان در سن کهولت به رشـتـه تحریر در آورده و بـه علاقـمـندان تـقـدیم داشتـه اسـت. بـخش اول کتاب که شـامـل ۱۲۷ صفـحــه است، با نگاۀ مـخـتـصر به گذشتۀ تاریـخـی شبـرغـان آغـاز شده، اوضاع طبیعی، وجه تسمیه و علت ایـجــاد شهــر شبــرغان را مورد بحث قــرار داده است. بالا حصار و شهر کهـنـه، وجـه تـسـمـیـه بعضی قریه ها، عمــارات دولــتــی و عـامه، پیشه های مردم، تجارت، معارف و تحصیلات عالی، السنـه و... ا